Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 141 42 43 44 45 46 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Schiet- en Schermvereeniging "Pro Patria" Weesp 1894-07-09 nr. 72

09-08-1894

1891-01-08
Afdeeling "Amsterdam" der Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" Amsterdam 1884-06-10 nr. 73

11-09-1884
20-10-1900
12-12-1900

Bond van inspecteurs bij de Amsterdamsche politie Amsterdam 1901-07-06 nr. 73

21/22-07-1901

1901-05-02
Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen bakkersgezellenbond Amsterdam 1899-09-04 nr. 73

19-09-1899
03-04-1901

1894-08-02
Bezaliël Amsterdam 1893-06-05 nr. 73

14-07-1893

1893-02-01
Israëlitisch Jongelings-collegie, onder de zinspreuk "Eendragt baart genoegen" Den Helder 1867-06-24 nr. 73

08-08-1867

Vereeniging van den tabakshandel Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

06-06-1903

1903-02-06
Afdeeling Abbekerk en Lambertschaag van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Abbekerk 1903-05-05 nr. 73

04-06-1903
05-09-1903

1903-01-01
Vereeniging van veehouders "Ons belang" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

04-06-1903

1903-05-01
Vereeniging voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Hilversum 1903-05-05 nr. 73

03-06-1903

1903-01-08
Algemeene Onderlinge Omslag Risico-vereeniging "Nederland" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

30-05-1903

1903-01-12
Christelijke weldadigheidsvereeniging van jongelieden "Tanhumeth" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

31-05-01/02-06-1903

1901-11-01
Algemeene Onderlinge Individueele Risico-vereeniging "Holland" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

03-06-1903

1903-01-12
Oranje-Nassau Amsterdam 1898-04-30 nr. 74

15/16-05-1898

1896-05-23
Nederlandsch Luthersche Jongelings- en Jongelings-vrienden Vereeniging, onder de zinspreuk: "Wees getrouw" Amsterdam 1866-11-05 nr. 74

16-11-1866

Bierbrouwersgezellen-vereeniging "Door Eendracht Verbetering" Amsterdam 1901-05-07 nr. 74

29-05-1901

1899-07-16
Vormschool ter opleiding van helpsters tot onderwijzeressen aan Christelijke bewaarscholen Amsterdam 1894-08-06 nr. 74

22-08-1894

1887-01-01
Muziekvereeniging "Thalia Euterpe" Amsterdam 1898-04-30 nr. 75

15/16-05-1898

1893-08-01
Gebroederschap "Dereg Hajschara" (de rechte weg) Amsterdam 1884-06-17 nr. 75

13-09-1884

Afdeeling Zaandam der Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs Zaandam 1894-07-02 nr. 75

18-08-1894

1893-08-16
Vereeniging van Gemeente-gaslantaarnopstekers der gemeente Amsterdam "Verbetering zij ons streven" Amsterdam 1900-09-05 nr. 76

22-09-1900

1899-06-01
Christelijke Zangvereeniging "Geeft Gode Lof" Amsterdam 1893-05-29 nr. 76

12-07-1893

1880-11-01
"Afdeeling Hilversum" der Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Hilversum 1890-11-01 nr. 76

14-01-1891
31-10-1903

Israëlitisch Collegie "Nut en Vermaak" onder de zinspreuk "Vrede en Eendracht" Den Helder 1863-08-10 nr. 76

20-08-1863
14-01-1866

Vereeniging van kapiteins, stuurlieden en dekknechten der binnenlandsche stoomvaart in Nederland: Verbetering zij ons streven Amsterdam 1901-05-07 nr. 76

24-05-1901

1900-02-01
De Christelijk Afgescheiden Gemeente Venneperdorp 1864-08-16 nr. 77

07-09-1864

Vereeniging "Tot Plaatselijk Nut" Zaandam 1878-07-30 nr. 77

08-09-1878
16-01-1892
23-10-1903

Maatschappij ter Bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche Koloniën Amsterdam 1890-11-01 nr. 77

20-01-1891
06/07-09-1896
27/28-10-1901

Bijzondere normaalschool voor onderwijzeressen "Amsterdam" Amsterdam 1896-01-13 nr. 77

23/24-02-1896

1895-07-15
Onderlinge Vriendenkring Amsterdam 1901-03-04 nr. 77

24/25-03-1901

1898-08-31
Vereeniging voor Inwendige Zending onder gevallen vrouwen "Beth-San" Amsterdam 1890-11-01 nr. 78

14-01-1891

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van scholen met den Bijbel te Amsterdam Amsterdam 1896-01-13 nr. 78

25-03-1896

1895-08-15
Nederlandsche bond van adsistenten der posterijen en telegraphie Amsterdam 1901-04-12 nr. 79

28/29-04-1901

1899-05-22
Vereeniging "De Christelijke Afgescheidene Gemeente" Haarlem 1864-02-09 nr. 79

02-03-1864

De Alkmaarsche IJsclub Alkmaar 1888-01-09 nr. 79

01/02-04-1888
21-07-1903

Door eendracht sterk Amsterdam 1896-01-13 nr. 79

28-03-1896

1895-01-22
IJsclub "Nut en Vermaak" Burgerbrug 1900-01-10 nr. 8

25-01-1900

1899-11-01
Hilversumsche Gymnastiekvereeniging Hilversum 1889-04-08 nr. 8

30-05-1889
08/09-07-1900

Vereeniging tot instandhouding der Bewaarschool Smallepad Amsterdam 1871-09-14 nr. 8

21-09-1871
18-01-1900

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars Amsterdam 1886-06-22 nr. 8

07-08-1886
24-11-1888
08-07-1892
25/26-06-1899

Vereeniging tot wering en voorkoming van Bedelarij Landsmeer 1870-04-16 nr. 8

12-05-1870

Schietvereeniging "Rood-Wit-Blauw" behoorende tot de afdeeling Amsterdam en omstreken van den Nederlandschen bond van oud-onderofficieren Amsterdam 1900-03-10 nr. 8

24-02-1900

1899-07-04
Amsterdamsche IJsclub Amsterdam 1869-12-20 nr. 8

25-01-1870
08-03-1883
01-11-1887
24-01-1891
12-08-1892

Mannenzangkoor "Arion" Amsterdam 1898-04-05 nr. 8

20-04-1898

1897-03-09
Vereeniging "Hulp voor minvermogende weezen" Amsterdam 1871-01-14 nr. 8

31-01-1871
30-04-1875
05-07-1899

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nieuwer- en Ouder-Amstel Amstelveen 1869-09-09 nr. 8

07-10-1869
26-05-1898

Vereeniging "Eendragt" Amsterdam 1871-04-01 nr. 8

03-05-1871

Nederlandsche orthopaedische vereeniging. Vereeniging van artsen ter beoefening van orthopaedie, mechanotherapie, geneeskundige gymnastiek en massage Amsterdam 1899-03-22 nr. 8

08-04-1899

1898-05-01
Burger-Societeit Alkmaar 1872-02-27 nr. 8

19-03-1872

1871-12-01
IJsclub "de Ondersteuning" Middelie 1896-02-21 nr. 8

06-05-1896

1895-12-01
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 141 42 43 44 45 46 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.