Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 141 42 43 44 45 46 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Weerbaarheidsvereeniging "Koog-Zaandijk" Koog aan de Zaan 1902-08-18 nr. 53

09-09-1902

1902-02-05
Vereeniging van eigenaren van huizen met vergunning Amsterdam 1902-03-08 nr. 41

21-03-1902

1902-02-13
Vereeniging voor wijkverpleging te Heemstede Heemstede 1902-04-11 nr. 56

27/28-04-1902

1902-02-14
Amsterdamsche Vrouwelijke-studenten-vereeniging Amsterdam 1902-07-23 nr. 41

14-08-1902
04/05-10-1903

1902-02-24
Vereeniging tot stichting en instandhouding eener Protestantsche naai- en handwerkschool Weesp 1902-04-07 nr. 44

19-04-1902

1902-02-26
Gereformeerd Suppletiefonds Halfweg 1902-12-08 nr. 49

06-01-1903

1902-02-26
IJsclub "Lutjebroek" Lutjebroek 1902-05-31 nr. 42

17-06-1902

1902-03-01
Nederlandsche bond van Accountants Amsterdam 1902-04-07 nr. 44

26-04-1902
26-06-1903

1902-03-01
Torpedomakers-vereeniging "Ons vakbelang" Den Helder 1903-04-01 nr. 5

25-04-1903

1902-03-01
Visschersvereeniging "Ons Belang" Enkhuizen 1903-04-01 nr. 5

28-04-1903

1902-03-01
De Alkmaarsche Scherpschuttersvereeniging Alkmaar 1902-09-27 nr. 15

15-10-1902

1902-03-04
Amsterdamsche Stenografenvereeniging Groote: "Steeds Sneller" Amsterdam 1903-08-17 nr. 39

12-09-1903

1902-03-05
Tooneelvereeniging "La Renaissance" Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

25-06-1902

1902-03-08
Schietvereeniging der afdeeling Volksweerbaarheid "Weesp" Weesp 1902-07-23 nr. 41

16-08-1902

1902-03-22
Nederlandsche bond van confectiebedienden Amsterdam 1902-06-24 nr. 26

11-07-1902

1902-03-23
Centrale Werkgevers Risico-Bank Amsterdam 1902-12-19 nr. 27

17-01-1903
21/22-06-1903

1902-03-26
Haarlemsche Politie-vereeniging "Verbetering zij ons streven" Haarlem 1902-08-05 nr. 39

22-08-1902

1902-03-27
Ziekenzorg Bussum 1902-05-31 nr. 42

25-06-1902

1902-04-01
Beschaving en Ontwikkeling (B. & O.) Amsterdam 1902-09-27 nr. 15

12/13-10-1902

1902-04-01
IJsclub te Grootebroek Grootebroek 1902-07-23 nr. 41

16-08-1902

1902-04-06
Land- en tuinbouwvereeniging "Lutjewinkel-Weere" Lutjewinkel 1902-09-13 nr. 21

01-10-1902

1902-04-06
Haarlemsche stukadoors-patroonsvereeniging Haarlem 1903-10-12 nr. 18

30-10-1903

1902-04-14
Sociëteit "Concordia" Watergraafsmeer 1902-06-19 nr. 32

09-07-1902
22-07-1903

1902-04-15
De Vriendschap Amsterdam 1902-07-07 nr. 68

30-07-1902

1902-04-15
Bierbrouwersgezellenvereeniging Haarlem 1902-08-23 nr. 41

19-09-1902

1902-04-20
De Proeftuin Bangert 1903-01-05 nr. 7

23-01-1903

1902-04-21
Vereeniging tot behartiging der belangen van de badplaats Zandvoort Zandvoort 1902-06-30 nr. 31

19-07-1902

1902-04-25
Eerste Nederlandsche militaire-betrekking-vereeniging "Voorwaarts marsch" Amsterdam 1902-11-10 nr. 23

23/24-11-1902

1902-05-01
Sociëteit "Ons Genoegen" Amsterdam 1902-08-29 nr. 47

25-09-1902

1902-05-01
Sociëteit "Meerlust" Watergraafsmeer 1902-08-05 nr. 39

22-08-1902

1902-05-20
Kenmer IJsclub Schoorldam 1902-07-23 nr. 94

16-08-1902

1902-05-21
Vereeniging voor gezinsverpleging Alkmaar 1902-08-05 nr. 39

31-08-1902/01/02-09-1902

1902-05-26
De Amsterdamsche vereeniging van geneesheeren tot het behartigen van het ziekenfondswezen Amsterdam 1902-10-22 nr. 25

08-11-1902

1902-05-30
De hersteld apostolische Zendinggemeente in de eenheid der apostelen Enkhuizen 1902-08-05 nr. 39

31-08-1902/01/02-09-1902

1902-06-01
Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer voor Hoorn en omstreken Hoorn 1903-03-23 nr. 40

21-04-1903

1902-06-01
Roomsch-Katholieke Schoolvereeniging Amsterdam 1902-10-07 nr. 17

26/27-10-1902

1902-06-02
De Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen Den Helder 1902-09-13 nr. 21

01-10-1902

1902-06-05
Vereeniging van werklieden in dienst der gemeente Amsterdam werkzaam aan de veemarkt en het abattoir genaamd "Eenheid onder ons" Amsterdam 1903-01-31 nr. 39

19-02-1903

1902-06-15
Vereeniging van gemeente-veldwachters in de provincie Noordholland Haarlemmermeer 1902-10-22 nr. 25

09/10-11-1902

1902-06-25
"Afdeeling Bloemendaal" van den Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik Bloemendaal 1903-03-09 nr. 2

04-04-1903

1902-07-01
Vereeniging van werklieden der afdeeling "Straatreiniging" van de Maatschappij voor den Werkenden Stand Amsterdam 1902-10-22 nr. 25

07-11-1902

1902-07-15
Roomsch Katholieke vereeniging tot bevordering van spaarzaamheid, genaamd "Spaarbank de Voorzorg" Hilversum 1902-08-23 nr. 41

21/22-09-1902

1902-07-15
De Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen Amsterdam 1902-09-13 nr. 21

30-09-1902

1902-07-15
Sint Lebuinus Amsterdam 1902-08-29 nr. 47

24-09-1902

1902-08-01
Lompenbewerkers-vereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

21/22-06-1903

1902-08-03
Jongelings- en jongedochters-zendingsvereeniging "Bid en werk" Amsterdam 1903-02-27 nr. 11

03-04-1903

1902-08-15
Weerbaarheidsvereeniging "Bataaf" Haarlem 1903-03-09 nr. 2

08-04-1903

1902-08-25
Vereeniging van cacao- en chocoladefabrikanten in Nederland Amsterdam 1903-02-13 nr. 11

10-03-1903

1902-08-26
Postduivenvereeniging "de Vrije Vlucht" Amsterdam 1903-02-07 nr. 18

01/02-03-1903

1902-09-01
Nederlandsche stukadoors-patroonsbond Amsterdam 1903-04-27 nr. 97

29-05-1903

1902-09-11
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 141 42 43 44 45 46 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.