Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 141 42 43 44 45 46 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging van trein- en contrôle-personeel der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, onder de zinspreuk "Ons Belang" Amsterdam 1898-05-02 nr. 121

22/23-05-1898
16-02-1899

1897-07-01
Varkensslachtersvereeniging "De Eensgezindheid" Amsterdam 1898-05-25 nr. 18

08-06-1898

1897-09-15
Roomsch-Katholieke vereeniging, genaamd "Het Kruisverbond", onder patronaat van den heiligen Joannes Baptista Amsterdam 1898-05-25 nr. 17

08-06-1898

1897-02-10
Vereeniging van Amsterdamsche wielrijders Amsterdam 1898-05-20 nr. 53

02-06-1898

1898-04-21
Sjemiras Sjabbos (Inachtneming van den Sabbath) Amsterdam 1898-05-12 nr. 56

29/30/31-05-1898

1896-01-18
Postduivenvereeniging "De Postillon" Amsterdam 1898-05-12 nr. 55

29/30/31-05-1898

1896-03-03
Algemeene Melkslijtersbond Amsterdam 1892-04-29 nr. 31

08-06-1892
24-07-1897

Gebroederschap "Winterverzorging der Armen" Amsterdam 1866-09-11 nr. 50

10-10-1866
12-12-1895

Vereeniging van Schuitenvoerdersknechts "Eendragt maakt magt" Amsterdam 1871-11-29 nr. 16

22-12-1871
30/31-12-1900

1869-08-08
Internationaal Artisten Genootschap Amsterdam 1886-01-20 nr. 2

09-02-1886
10-08-1889

Vereeniging "van Eik Stichting-Constantia Woningen" Amsterdam 1878-07-27 nr. 27

16-08-1878

Sigarenmakersvereeniging "Door vriendschap bloeiende" Amsterdam 1889-10-23 nr. 20

08-02-1890
17/18-09-1899

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars Amsterdam 1886-06-22 nr. 8

07-08-1886
24-11-1888
08-07-1892
25/26-06-1899

Nederlandsche Jachtvereeniging "Nimrod" Amsterdam 1878-10-08 nr. 24

24-10-1878
25-03-1885
22-09-1891

Vereeniging "IJsploeg" Amsterdam 1880-09-29 nr. 18

21-01-1881

Amateur-Fotografen-Vereeniging Amsterdam 1890-01-16 nr. 13

22-03-1890

Liedertafel "Erato" Amsterdam 1894-08-07 nr. 25

05-10-1894

1892-05-01
Vrienden moeten vereenigen Amsterdam 1894-08-13 nr. 33

20-09-1894

1894-05-15
Vereeniging onder de zinspreuk: "Vrede zij ons doel" Amsterdam 1886-04-27 nr. 13

21-05-1886

1883-09-08
Vereeniging tot bevordering voor kleeding aan minvermogende kinderen van alle religies Amsterdam 1894-08-15 nr. 27

16-10-1894
19-01-1900

1894-06-22
Tabakswerkersvereeniging "Door eendracht saamgebracht" Amsterdam 1872-10-19 nr. 24

17/18-11-1872
18-05-1898

Vereeniging van Stads-Reinigers "Eendracht maakt macht" Amsterdam 1891-07-09 nr. 33

27-08-1891

Vereeniging tot stichting, instandhouding en ondersteuning van Scholen voor Gereformeerd Schoolonderwijs Amsterdam 1888-12-18 nr. 30

22-02-1889

Vereeniging voor Lager Onderwijs op Gereformeerden grondslag Amsterdam 1890-03-10 nr. 34

27-04-1890
26/27-11-1899

Vereeniging "de Unie" Amsterdam 1881-05-10 nr. 28

20-08-1881
31-01-1884

Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer Amsterdam 1891-06-15 nr. 72

15-08-1891

Fortuna Amsterdam 1891-06-09 nr. 44

19-08-1891

1889-08-01
Vereeniging voor Inwendige Zending onder gevallen vrouwen "Beth-San" Amsterdam 1890-11-01 nr. 78

14-01-1891

School- en opleidingsfonds Amsterdam 1891-06-03 nr. 25

09/10-08-1891

1889-10-29
Vereeniging tot instandhouding van het Turngebouw Amsterdam 1891-06-16 nr. 27

14-08-1891

Vereeniging tot instandhouding van het "Anna Catharina Fonds" Amsterdam 1885-06-12 nr. 33

11-07-1885

Vereeniging tot instandhouding der Bewaarschool Smallepad Amsterdam 1871-09-14 nr. 8

21-09-1871
18-01-1900

Christelijke Typografen-vereeniging "Draagt Elkanders Lasten" Amsterdam 1900-01-30 nr. 33

16-02-1900

1894-07-16
Liefdadigheidsvereeniging "De Kindervriend" tot bevordering van kleeding aan minvermogende Christelijke schoolkinderen in Nederland Amsterdam 1900-01-24 nr. 29

06-02-1900

1899-12-15
Amsterdamsche Exportvereeniging Amsterdam 1899-12-20 nr. 29

12-01-1900

1899-06-15
N.M.B. (Nieuwmarktbond) "Mercurius" Amsterdam 1899-12-28 nr. 61

11-01-1900
31-12-1902

1898-12-22
Vereeniging van stations- en wegpersoneel der Nederlandsche spoor- en tramwegen, onder de zinspreuk: "Verbetering door Vereeniging" Amsterdam 1900-01-04 nr. 31

14/15-01-1900

1881-07-24
Liedertafel "Zang en Vriendschap" Amsterdam 1899-12-23 nr. 22

07/08-01-1900

1895-08-15
Nederlandsche Sint-Bernhards-club Amsterdam 1899-12-19 nr. 29

07/08-01-1900

1899-07-16
Vereeniging "Loon naar Werk" Amsterdam 1880-03-31 nr. 10

05-06-1880

Koffiemakelaars-vereeniging Amsterdam 1900-02-08 nr. 33

23-02-1900

1893-01-31
Mannenkoor "Kunst na Arbeid" Amsterdam 1900-02-08 nr. 28

21-02-1900

1882-12-25
Vakbelang Amsterdam 1900-02-03 nr. 17

17-02-1900

1895-11-09
De Diamantslijpers-Vereeniging Amsterdam 1869-04-18 nr. 1

22-05-1869
21-02-1871
15-07-1876
23-10-1897
15/16-07-1900

Amsterdamsche Orkest-Vereeniging Amsterdam 1882-03-08 nr. 18

14-04-1882

Vereeniging ter geneeskundige behandeling van behoeftige ooglijders Amsterdam 1888-11-09 nr. 33

05-02-1889

Hulp en steun voor blinden en bijna blinden Amsterdam 1899-04-04 nr. 31

22-04-1899

1898-11-08
Geloofsvereeniging der volheid van Christus Amsterdam 1899-04-11 nr. 38

21-04-1899

1896-05-01
Geloofsvereeniging "De Goddelijke genezing" Amsterdam 1899-05-13 nr. 18

27-05-1899

1899-03-06
Comité tot het organiseren van zendingsfeesten in of bij Amsterdam Amsterdam 1899-05-13 nr. 17

27-05-1899

1898-08-08
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 141 42 43 44 45 46 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.