Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 142 43 44 45 46 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging "de Vrije Gemeente" Amsterdam 1878-04-22 nr. 21

02-05-1878
19-01-1884

Vereeniging "Weldadigheid" Amsterdam 1876-03-31 nr. 4

17-06-1876
24-11-1888

Vereeniging "Amstels Handboogschutterij Soranus" Amsterdam 1886-09-20 nr. 26

27-10-1886

Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen Amsterdam 1887-02-12 nr. 13

17-04-1887

Vereeniging "De Tuinbouwschool Amsterdam" Amsterdam 1883-09-24 nr. 13

15-01-1884
29-07-1885

Landbouw-Societeit "Ceres" Obdam 1872-09-18 nr. 30

19-10-1872

Vereeniging tot bescherming der rechten van belanghebbenden bij de stoomvaartmaatschappij "Zeeland" Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

23-10-1903

Afdeeling Haarlemmermeer der Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Haarlemmermeer 1892-04-11 nr. 25

13-05-1892

Vereeniging ter verbreiding der Waarheid Purmerend 1872-03-07 nr. 11

29-03-1872

Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van Arbeiderswoningen Amsterdam 1875-06-02 nr. 31

27/28-06-1875
29-06-1889

De Burger Kiesvereeniging Zaandam 1889-07-09 nr. 38

08-10-1889
14/15-10-1894

Nederlandsche Vereeniging van Meelfabrikanten Amsterdam 1887-03-21 nr. 17

29-05-1887

Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging Amsterdam 1889-08-09 nr. 30

17-01-1890

Vereeniging ter behartiging van de Nederlandsche belangen op de Tentoonstelling te Parijs in 1889 Amsterdam 1888-07-29 nr. 25

08-09-1888

Vereeniging "Halichot olam Hagadasa" (nieuwe vereeniging "Paden der eeuwigheid") Amsterdam 1882-08-29 nr. 31

22-11-1882

Vereeniging "Amstels Bouwkring" Amsterdam 1873-08-19 nr. 45

25-09-1873
08-05-1883
15-11-1888
19/20-07-1891
25-10-1902

Vereeniging tot oprigting en instandhouding van het Werkhuis te Wormerveer Wormerveer 1870-01-12 nr. 6

04-02-1870
08-01-1895
12-09-1902

Vereeniging "Steeds Beter" Amsterdam 1887-01-21 nr. 14

01-04-1887

Vereeniging tot "bevordering der belangen van het Rijnsche Zending Genootschap te Barmen" Amsterdam 1884-05-02 nr. 36

11-07-1884
10-01-1902

Lood- en Zinkwerkersvereeniging "Door Eendracht Sterk" Amsterdam 1888-02-29 nr. 81

10-04-1888

Vereeniging "Algemeen Belang" Amsterdam 1888-07-22 nr. 35

18-10-1888

Vereeniging tot bevordering van Inwendige Zending Enkhuizen 1889-04-09 nr. 56

30-05-1889

Amsterdamsche Werkmansbond Amsterdam 1878-12-01 nr. 14

29-01-1879

Tooneel-Vereeniging "Eendracht en Weldoen" Amsterdam 1882-11-28 nr. 25

29-03-1883

Vereeniging "Vriendenclub" Amsterdam 1875-02-27 nr. 14

27-04-1875
04-06-1879

Turnvereeniging "Olympia" Amsterdam 1878-09-09 nr. 19

17-09-1878
14-04-1882
21-06-1900

Vereeniging tot instandhouding van de Christelijke Burgerschool voor meisjes te Amsterdam Amsterdam 1869-10-16 nr. 18

25-11-1869
15-09-1870

Vereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1888-11-03 nr. 22

27/28-01-1889

Zaanlandsche Zeilvereeniging Zaandam 1885-03-16 nr. 15

29-04-1885

Vereeniging ter bevordering van Christelijk Onderwijs Den Helder 1868-12-30 nr. 14

20-01-1869

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener Algemeene Bewaarschool Den Burg 1877-09-13 nr. 21

20-11-1877

Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Broek op Langedijk 1870-04-25 nr. 16

21-05-1870

Vereeniging "Tweede Nederlandsche Vrije Loge" Amsterdam 1884-05-04 nr. 27

11-07-1884

Vereeniging tot oprigting en instandhouding van een Evangelisatiegebouw, genaamd: "Rehobôth" Bennebroek 1886-03-02 nr. 12

25-04-1886
15-03-1889

De Kiesvereeniging "Aalsmeer" Aalsmeer 1890-05-06 nr. 34

13-07-1890

Algemeene Melkslijtersbond Amsterdam 1892-04-29 nr. 31

08-06-1892
24-07-1897

Timmerlieden-Vereeniging "Door Eendracht Welvaart" Den Helder 1892-04-14 nr. 36

25-05-1892

Gebroederschap "Winterverzorging der Armen" Amsterdam 1866-09-11 nr. 50

10-10-1866
12-12-1895

Israëlitische Vereeniging "Nut en Vermaak" Hoorn 1865-11-17 nr. 58

06-12-1865

"Afdeeling Zaandijk" der Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Zaandijk 1890-04-09 nr. 18

17-06-1890
20-11-1903

Hulpvereeniging "Edam" voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Edam 1879-11-06 nr. 22

25-11-1879

Vereeniging tot stichting en instandhouding van de School met den Bijbel Aalsmeer 1885-01-05 nr. 7

25-02-1885

Internationaal Artisten Genootschap Amsterdam 1886-01-20 nr. 2

09-02-1886
10-08-1889

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de Schoolspaarbank Abbenes 1882-06-06 nr. 52

10-09-1882
18-11-1888

Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" afdeling Monnickendam Monnickendam 1890-05-28 nr. 21

09-08-1890
06-11-1903

Vereeniging tot wering en voorkoming van Bedelarij Landsmeer 1870-04-16 nr. 8

12-05-1870

Vereeniging "van Eik Stichting-Constantia Woningen" Amsterdam 1878-07-27 nr. 27

16-08-1878

Vrije Hervormde Gemeente Hoorn 1866-05-17 nr. 56

12-06-1866
11-01-1889
12-04-1892
20-12-1893
01-08-1902

Sigarenmakersvereeniging "Door vriendschap bloeiende" Amsterdam 1889-10-23 nr. 20

08-02-1890
17/18-09-1899

"Afdeeling Zaandam" der Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Zaandam 1890-03-19 nr. 35

30-04-1890
08/09-01-1899
29-08-1903

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 142 43 44 45 46 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.