Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 142 43 44 45 46 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Bond van procureurs- en deurwaardersklerken in Nederland Amsterdam 1903-01-19 nr. 26

12-02-1903

1902-09-13
Weerbaarheidsvereeniging "Oranje-Nassau" Hilversum 1903-02-07 nr. 18

03-03-1903

1902-09-24
Wormer's ijsclub Wormer 1903-10-26 nr. 41

13-11-1903

1902-10-01
Vereeniging van technische ambtenaren werkzaam aan 's Rijks artillerie-inrichtingen Zaandam 1903-02-07 nr. 18

01/02-03-1903

1902-10-01
Bond van inspecteurs van gemeentelijke politie in Nederland Amsterdam 1903-03-09 nr. 2

08-04-1903

1902-10-15
Afdeeling Grootebroek en Bovenkarspel van de Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Grootebroek 1902-12-08 nr. 49

11/12-01-1903
06-10-1903

1902-10-22
Kindervoeding Watergraafsmeer 1902-11-24 nr. 50

28/29-12-1902

1902-10-23
Landbouwvereeniging "De Groentecultuur" Broek op Langedijk 1903-06-10 nr. 25

30-06-1903

1902-10-27
Tryfosa Watergraafsmeer 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1902-10-30
Nederlandsche vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van 4 pcts. obligatiën ten laste van de Modjo Kerto Stoomtrammaatschappij Amsterdam 1902-12-30 nr. 7

22-01-1903

1902-11-01
Krommenie vooruit Krommenie 1903-04-27 nr. 97

26-05-1903

1902-11-01
Vereeniging van postzegelverzamelaars "Hollandia" Amsterdam 1903-06-02 nr. 68

17-07-1903

1902-11-01
Vereeniging Gynaecologische kliniek Amsterdam 1903-02-13 nr. 11

04-03-1903

1902-11-06
Vereeniging voor Christelijk nationaal schoolonderwijs in den Legmeerpolder Uithoorn 1902-12-08 nr. 49

01/02-01-1903

1902-11-07
Algemeene magazijn- en winkelbediendenbond in Nederland Amsterdam 1903-06-30 nr. 68

24-07-1903

1902-11-16
Vereeniging tot herstel van het landbouwbedrijf in Zuid-Afrika Amsterdam 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1902-11-16
Varia IJmuiden 1903-08-11 nr. 38

30/31-08/01-09-1903

1902-11-22
Boerenleenbank Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1902-12-19 nr. 27

21-01-1903

1902-11-27
Onderlinge Individueele Risico-Vereeniging "de Zaanstreek" Zaandam 1903-04-17 nr. 46

15-05-1903

1902-12-01
IJsclub "Hulp en Vermaak" Andijk 1903-01-05 nr. 7

24-01-1903

1902-12-08
Amsterdamsche Bond voor lichamelijke opvoeding Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

26-06-1903

1902-12-08
Eene school met den Bijbel te Opperdoes Opperdoes 1903-11-04 nr. 22

24-11-1903

1902-12-11
Amsterdamsche Sportclub "De Germaan" Amsterdam 1903-04-20 nr. 58

10/11-05-1903

1902-12-11
IJsvereeniging "Berkhout" Berkhout 1903-02-20 nr. 56

20-03-1903

1902-12-17
Plaatselijk Belang Medemblik 1903-06-02 nr. 68

14-07-1903

1902-12-27
De vereeniging van hoofden van Roomsch-Katholieke bijzondere scholen in het bisdom van Haarlem Haarlem 1903-07-03 nr. 51

02/03-08-1903

1902-12-29
Onderlinge Omslag Risico Vereeniging "Binnen-scheepvaart" Amsterdam 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1902-12-30
Afdeeling Amsterdam der Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden in Nederland en zijne koloniën Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

21-10-1903

1903-01-01
Vereeniging van landbouwers te Velsen Velsen 1903-11-21 nr. 82

17-12-1903

1903-01-01
Vereeniging van oud-leerlingen der Kweekschool voor machinisten te Amsterdam, afdeeling Nederland Amsterdam 1903-08-11 nr. 38

29-08-1903

1903-01-01
Timmergezellen-vereeniging "Recht en Plicht" Enkhuizen 1903-08-06 nr. 95

25-08-1903

1903-01-01
Zuid-Afrikaansche voorschotkas Amsterdam 1903-02-07 nr. 18

21-02-1903

1903-01-01
Afdeeling Abbekerk en Lambertschaag van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Abbekerk 1903-05-05 nr. 73

04-06-1903
05-09-1903

1903-01-01
Heldersche Wijkverpleging Den Helder 1903-04-27 nr. 97

27-05-1903

1903-01-01
Voor de jeugd Amsterdam 1903-07-13 nr. 50

12-08-1903

1903-01-01
Hengstenvereeniging "Wieringen" Wieringen 1903-03-31 nr. 81

24-04-1903

1903-01-01
De Christelijke bewaarschool Haarlem 1903-04-27 nr. 97

26-05-1903

1903-01-05
IJsclub "Hem" Venhuizen 1903-03-13 nr. 7

21-04-1903

1903-01-05
Vereeniging voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Hilversum 1903-05-05 nr. 73

03-06-1903

1903-01-08
Algemeene Onderlinge Omslag Risico-vereeniging "Nederland" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

30-05-1903

1903-01-12
Algemeene Onderlinge Individueele Risico-vereeniging "Holland" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

03-06-1903

1903-01-12
Muziekvereeniging "Orpheus" Haarlem 1903-03-23 nr. 40

18-04-1903

1903-01-15
Roomsch-Katholieke kiesvereeniging "Recht en Orde" Heerhugowaard 1903-06-20 nr. 56

22-07-1903

1903-01-17
Afdeeling Andijk van Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Andijk 1903-06-30 nr. 68

25-07-1903
31-10-1903

1903-01-17
St. Josephsvereeniging Volendam 1903-10-12 nr. 18

31-10-1903

1903-01-18
Onderlinge Omslag Risico-Vereeniging "Vervoerwezen" Amsterdam 1903-04-27 nr. 97

28-05-1903

1903-01-20
Nederlandsche Binnenschippersbond Amsterdam 1903-10-12 nr. 18

01/02-11-1903

1903-01-21
Onderlinge Omslag Risico-Vereeniging uit den Nederlandschen Slagersbond Amsterdam 1903-04-20 nr. 58

12-05-1903

1903-01-22
Vereeniging tot stichting en instandhouding van eene school met den Bijbel te West-Terschelling West-Terschelling 1903-02-13 nr. 4

05-03-1903

1903-01-26
Onderlinge omslag-risico-vereeniging van tramwegondernemingen Amsterdam 1903-06-10 nr. 25

10-07-1903

1903-01-28
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 142 43 44 45 46 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.