Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 142 43 44 45 46 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Ondersteuning voor behoeftige weduwen Amsterdam 1899-05-13 nr. 20

26-05-1899

1899-02-01
Israelietische afvalslagers-vereeniging: "Door eendracht samengebracht" Amsterdam 1899-04-29 nr. 28

14/15-05-1899

1898-10-03
Charité Amsterdam 1891-07-14 nr. 41

08-09-1891

1890-08-11
Vereeniging van telegraphisten en klerken op het Rijkstelegraafkantoor te Amsterdam Amsterdam 1899-05-16 nr. 14

01-06-1899

1899-02-05
Vereeniging voor Gereformeerde scholen in de gemeente Amsterdam Amsterdam 1899-05-16 nr. 11

01-06-1899

1898-11-25
Nederlandsche oudheidkundige bond Amsterdam 1899-05-16 nr. 10

04/05-06-1899

1899-01-07
Letterkundige Vereeniging "Flanor" Amsterdam 1881-11-28 nr. 33

12-03-1882

Tooneel-Vereeniging "Hulp en Vriendschap" Amsterdam 1888-07-12 nr. 26

29-08-1888

Vereeniging van Nederlandsche reeders van zeilschepen op de Groote- en Atlantische vaart. Amsterdam 1885-12-19 nr. 21

09-02-1886

Vereeniging "Kunst en Genoegen" Amsterdam 1879-01-24 nr. 33

23-02-1879

De Christelijk Afgescheiden Gemeente Amstelveen 1866-03-28 nr. 34

05-04-1866

Hulpvereeniging van Gereformeerd Schoolonderwijs Amstelveen 1870-03-29 nr. 16

17-05-1870
17-01-1899

Vereeniging van Onderwijs in de Gemeente Nieuwer-Amstel (Westelijk deel) Amstelveen 1890-12-17 nr. 36

17-02-1891

Door Volharding Grooter Amstelveen 1892-03-15 nr. 20

09-04-1892

1889-09-24
Wijkvereeniging W.IJ.K.H. onder het motto: "Wie ijvert kan hervormen" Amstelveen 1892-12-28 nr. 32

01-02-1893

1887-11-09
Vereeniging voor Christelijk Onderwijs, onder de zinspreuk: "De vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid" (Ps. 111:10) Amstelveen 1898-06-23 nr. 30

07-07-1898

1898-01-28
Vereeniging onder de zinspreuk: "Ondersteuning zij ons doel" Amstelveen 1893-03-14 nr. 15

07-04-1893

1880-03-15
Vereeniging tot bevordering van Waterschapsbelangen in Amstelland Amstelveen 1871-06-17 nr. 12

25-07-1871

R.K. Kiesvereeniging "Kiesrecht is Kiesplicht" Amstelveen 1898-11-17 nr. 57

01-12-1898

1898-06-01
Tooneelvereeniging "Kunst naar kracht" Amstelveen 1899-01-14 nr. 32

28-01-1899

1894-12-02
Hulpvereeniging "Utrechtsche en Weesperzijde" te Nieuwer-Amstel van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Amstelveen 1886-05-05 nr. 30

19-06-1886
01-04-1888

IJsvereeniging "'t Kalfje" Amstelveen 1902-03-08 nr. 41

21-03-1902

1901-05-01
De Kerkelijke Kas Amstelveen 1888-01-25 nr. 18

04-04-1888

Nederlandsche Theosophische Vereeniging Amstelveen 1892-07-09 nr. 37

29-07-1892

Vereeniging tot het geven van Teekenonderwijs Amstelveen 1895-09-24 nr. 15

22-10-1895

1895-01-01
Vereeniging van binnenlandsche postduivenliefhebbers "Prins Hendrik" Amstelveen 1902-04-07 nr. 44

19-04-1902

1897-08-11
Amstelveensche ijsclub "Voortwaarts" Amstelveen 1893-06-23 nr. 106

02-08-1893

1893-01-01
Kiesvereeniging "Nederland en Oranje" Amstelveen 1893-05-19 nr. 9

06-07-1893

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nieuwer- en Ouder-Amstel Amstelveen 1869-09-09 nr. 8

07-10-1869
26-05-1898

Zusterkrans 'Loof den Heer', ten voordeele der algemeene armen Amstelveen 1897-02-06 nr. 6

24-02-1897

1893-05-04
Amstels Broederkring Amstelveen 1888-08-26 nr. 24

17-11-1888
27-11-1894

Vereeniging tot werkverschaffing Amstelveen 1896-06-24 nr. 36

11-08-1896

1895-10-08
De Alkmaarsche Scherpschuttersvereeniging Alkmaar 1902-09-27 nr. 15

15-10-1902

1902-03-04
De Buiten-Societeit Alkmaar 1867-10-23 nr. 60

30-10-1867

Christelijke Jongelingsvereeniging "Zacheus" Alkmaar 1903-06-20 nr. 56

21-07-1903

1857-12-20
Schietvereeniging "Alkmaar" Alkmaar 1900-11-07 nr. 35

27-11-1900

1900-06-07
Vereeniging tot het bevorderen van den bloei van jaarlijksche paardenmarkten te Alkmaar Alkmaar 1901-12-30 nr. 128

14-01-1902

1901-08-21
De Kerkelijke Kas Alkmaar 1887-11-28 nr. 20

01-02-1888

De Club Alkmaar 1883-01-19 nr. 14

08-03-1883
07-02-1888
08/09-07-1894

Hulpvereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Alkmaar 1870-03-21 nr. 21

11-05-1870
28-12-1878
28-03-1899

Vereeniging tot bevordering van Christelijk Schoolonderwijs Alkmaar 1879-07-05 nr. 25

19-08-1879
24-08-1886
03-07-1901

De Bond van de Alkmaarsche Graan- en Zaadmarkt Alkmaar 1885-08-20 nr. 23

06-11-1885

Wolvee-vereeniging Alkmaar 1898-10-06 nr. 69

21-10-1898

1898-06-01
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de spijskokerij "St. Willebrordus" Alkmaar 1881-03-16 nr. 16

30-04-1881

Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Paulus" Alkmaar 1894-10-08 nr. 28

10-11-1894

1894-03-24
Liefdadigheid naar Vermogen Alkmaar 1891-07-04 nr. 41

01-10-1891

1891-01-01
Internationaal Dames-comité "Alcmaria" voor het verstrekken van hulp aan de vrouwen en kinderen in de concentratiekampen in Zuid-Afrika Alkmaar 1901-10-09 nr. 54

25-10-1901

1901-08-01
De Alkmaarsche IJsclub Alkmaar 1888-01-09 nr. 79

01/02-04-1888
21-07-1903

De Ambachtsschool voor Alkmaar en Omstreken Alkmaar 1892-06-14 nr. 26

06-07-1892
11-12-1896

Alkmaarsche Voorzorg-Vereeniging onder de zinspreuk: "Eendragt maakt magt" Alkmaar 1870-10-17 nr. 19

25-10-1870

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 142 43 44 45 46 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.