Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 143 44 45 46
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging "Het Nederlandsch Paardenstamboek" Amsterdam 1887-01-01 nr. 11

22-03-1887
06/07-07-1902

Vereeniging ter verbreiding der Waarheid Purmerend 1872-03-07 nr. 11

29-03-1872

Vereeniging voor Gereformeerde scholen in de gemeente Amsterdam Amsterdam 1899-05-16 nr. 11

01-06-1899

1898-11-25
Vereeniging "tot Nut der Armen" De Rijp 1861-12-19 nr. 109

03-01-1862
01-03-1872

Amstelveensche ijsclub "Voortwaarts" Amstelveen 1893-06-23 nr. 106

02-08-1893

1893-01-01
Bond van Nederlandsche stuurlieden ter koopvaardij Amsterdam 1901-06-20 nr. 102

07/08-07-1901

1901-02-01
Hulpgenootschap tot bevordering der Evangelische Zending zoo uitwendige als inwendige Twisk 1864-02-20 nr. 100

11-03-1864

Behangers- en Meubelstoffeerdersvereeniging, onder de leuze "Voorwaarts" Amsterdam 1889-04-06 nr. 100

30-05-1889

Schermclub "De Eensgezindheid" Amsterdam 1881-05-09 nr. 10

18-08-1881

"District Wormerveer en omstreken" van de Vereeniging "Eigen Hulp" Wormerveer 1881-03-07 nr. 10

16-04-1881

Stuiversvereeniging "de School met den Bijbel" Amsterdam 1879-02-28 nr. 10

11-03-1879

Vereeniging van Roomsch Katholieke bijzondere onderwijzers in het Bisdom Haarlem Haarlem 1873-08-28 nr. 10

18-09-1873

Studenten-Gymnastiek- en Schermgezelschap "Thor" Amsterdam 1882-03-17 nr. 10

16-04-1882

Literarische Studentenvereeniging Amsterdam 1902-01-06 nr. 10

24-01-1902

1900-06-01
Amsterdamsche Handelsreizigers Tooneelclub "Onder Collega's" Amsterdam 1902-01-06 nr. 10

17-01-1902
05-08-1903

1900-03-25
Vereeniging van opzichters aan het Rijksmuseum te Amsterdam "Streven naar verbetering" Amsterdam 1902-01-06 nr. 10

22-01-1902

1901-05-08
Fanfare-corps "Erica" (Heidebloem) Laren (NH) 1902-01-06 nr. 10

22-01-1902

1901-11-14
Centrale Liberale Kiesvereeniging in het Hoofdkiesdistrict Helder Den Helder 1888-02-25 nr. 10

07-04-1888
12-11-1896

Vereeniging "Vooruitgang zij ons doel" Amsterdam 1870-03-31 nr. 10

10-05-1870
28-06-1878
29-03-1895

De Kerkelijke Kas Broek op Langedijk 1888-05-11 nr. 10

23-06-1888

Vereeniging "Multatuli" Amsterdam 1888-03-18 nr. 10

14-04-1888

Amstels ziekenfonds en tooneelvereeniging "Door vriendschap verbonden" Amsterdam 1898-01-17 nr. 10

04-02-1898

1897-07-14
Alkmaarsche Buitensociëteit Alkmaar 1898-01-14 nr. 10

27-01-1898

1897-08-16
Fanfarekorps "Eensgezindheid" Heiloo 1899-03-16 nr. 10

29-03-1899

1898-10-19
Vereeniging tot veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam Amsterdam 1871-05-14 nr. 10

18/19-06-1871
24-11-1888
01/02-01-1892
15-07-1893

Vereeniging "Velen en toch één" Amsterdam 1871-02-15 nr. 10

22-02-1871

Vereeniging "Kweekschool voor Machinisten" Amsterdam 1878-08-18 nr. 10

08-09-1878
19-01-1901

De Evangelische Gemeente Amsterdam 1881-01-11 nr. 10

23-02-1881
31-01/01-02-1897

Hulpvereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Broek op Langedijk 1874-04-01 nr. 10

29-05-1874
16-09-1893
02-08-1902

Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Hoofddorp 1869-08-10 nr. 10

05-09-1869

Edamsche Athleten-Club "Volharding" Edam 1900-03-23 nr. 10

08/09-04-1900

1898-05-15
Onderlinge Vereeniging van de ballasters, toetuigers en steenkolenwerkers, onder de zinspreuk "Ontwaakt bij tijds" Nieuwediep 1876-03-30 nr. 10

17-06-1876

Vereeniging "Loon naar Werk" Amsterdam 1880-03-31 nr. 10

05-06-1880

Nederlandsche oudheidkundige bond Amsterdam 1899-05-16 nr. 10

04/05-06-1899

1899-01-07
Vereeniging tot het verschaffen van toevlucht aan onbehuisden Amsterdam 1893-04-05 nr. 1

04/05-06-1893

Scherm- en Gymnastiekvereeniging "Oefening kweekt Kunst". Den Helder 1885-02-20 nr. 1

14-04-1885

Romboutsvereeniging Amsterdam 1899-01-19 nr. 1

31-01-1899

1897-08-05
Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam 1874-01-22 nr. 1

16-04-1874
18-10-1879
11-09-1884
18-10-1890
28/29-06-1903

1873-06-03
Vereeniging tot bevordering van geestelijke belangen Alkmaar 1871-04-10 nr. 1

24-05-1871

De Diamantslijpers-Vereeniging Amsterdam 1869-04-18 nr. 1

22-05-1869
21-02-1871
15-07-1876
23-10-1897
15/16-07-1900

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 143 44 45 46
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.