Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 143 44 45 46
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Muziekvereeniging "Muiderpoort en omstreken" Amsterdam 1903-09-19 nr. 7

15-10-1903

1900-09-30
Katholieke kunstkring "De Violier" Amsterdam 1903-09-30 nr. 40

24-10-1903

1901-12-07
Metselaars-patroonsvereeniging "Eensgezindheid" Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

28-10-1903

1895-04-01
Vereeniging tot bescherming der rechten van belanghebbenden bij de stoomvaartmaatschappij "Zeeland" Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

23-10-1903

Afdeeling Amsterdam der Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden in Nederland en zijne koloniën Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

21-10-1903

1903-01-01
Haarlemsche stukadoors-patroonsvereeniging Haarlem 1903-10-12 nr. 18

30-10-1903

1902-04-14
St. Josephsvereeniging Volendam 1903-10-12 nr. 18

31-10-1903

1903-01-18
Stucadoorsgezellenvereeniging "Door eigen kracht" Haarlem 1903-10-12 nr. 18

08/09-11-1903

1901-01-01
Nederlandsche Binnenschippersbond Amsterdam 1903-10-12 nr. 18

01/02-11-1903

1903-01-21
Christelijk Tehuis voor militairen Haarlem 1903-10-19 nr. 34

10-11-1903

1894-11-08
Landbouwvereeniging "De Eendracht" Oudkarspel 1903-10-19 nr. 34

08/09-11-1903

1903-02-13
Algemeene Nederlandsche bond van kleermakers niet in dienst van het leger of van eene inrichting onder het Departement van Oorlog ressorteerende, die militaire uniformstukken voor het Rijk vervaardigen Amsterdam 1903-10-26 nr. 41

21-11-1903

1902-01-01
Hilversumsche Patroonsvereeniging in de bouwvakken Hilversum 1903-10-26 nr. 41

17-11-1903

1903-02-20
Arbeidersbelang Amsterdam 1903-10-26 nr. 41

15/16-11-1903

1903-08-29
"Walden", werkende groep der vereeniging "Gemeenschappelijk grondbezit" Bussum 1903-10-26 nr. 41

14-11-1903

1903-04-20
Bureau voor handelsinlichtingen (gesticht op het initiatief der Maatschappij van Nijverheid) Amsterdam 1903-10-26 nr. 41

18-11-1903

1903-02-02
Liefdewerk "De Catechismus" Amsterdam 1903-10-26 nr. 41

19-11-1903

1903-07-01
Wormer's ijsclub Wormer 1903-10-26 nr. 41

13-11-1903

1902-10-01
Liefdadigheid voor behoeftige kinderen Amsterdam 1903-11-04 nr. 22

02-12-1903

1901-01-01
Blauwe Societeit Amsterdam 1903-11-04 nr. 22

22/23-11-1903

1900-02-15
Eene school met den Bijbel te Opperdoes Opperdoes 1903-11-04 nr. 22

24-11-1903

1902-12-11
Handelsbelangen Hilversum 1903-11-04 nr. 22

26-11-1903

1900-03-07
Protestantsch-Christelijke bond voor ijzer-, metaalbewerkers en aanverwante vakken in Nederland Amsterdam 1903-11-10 nr. 33

09-12-1903

1901-05-16
Onderlinge diamantbewerkersvereeniging "Ons Belang" Amsterdam 1903-11-10 nr. 33

10-12-1903

1901-02-01
Egmondsche IJsclub Egmond aan den Hoef 1903-11-10 nr. 33

08-12-1903

1901-10-29
IJsclub "Algemeen Belang" 't Zand (NH) 1903-11-10 nr. 33

04-12-1903

1901-12-01
Liedertafel "Amstels werkman" Amsterdam 1903-11-10 nr. 33

09-12-1903

1887-12-15
Welkom Amsterdam 1903-11-17 nr. 42

11-12-1903

1903-06-10
Schietvereeniging "Nil Desperandum" Amsterdam 1903-11-17 nr. 42

11-12-1903

1903-03-17
Oranje-Nassau Amsterdam 1903-11-17 nr. 42

16-12-1903

1899-02-23
Vereeniging van landbouwers te Velsen Velsen 1903-11-21 nr. 82

17-12-1903

1903-01-01
Vereeniging tot bevordering van buurtbelangen aan de Noordzijde van het IJ, gemeente Amsterdam Amsterdam 1903-11-21 nr. 82

16-12-1903

1901-01-15
Vereeniging van hotel-, restaurant-, koffiehuis- en sociëteit-geëmployeerden "Hulp door Voorzorg" Amsterdam 1903-11-21 nr. 82

04-12-1903

1890-05-02
Trein 8.28 H. IJ. S. M. Amsterdam 1903-11-28 nr. 49

19-12-1903

1903-10-01
"Zanglust" (Gemengd koor) Amsterdam 1903-11-28 nr. 49

22-12-1903

1898-11-06
Vereeniging ter behartiging van de belangen van de houders van 4% obligatiën ten laste der Madoera Stoomtrammaatschappij Amsterdam 1903-11-28 nr. 49

22-12-1903

1903-10-27
Israëlitische slagersvereeniging "Eensgezindheid" Amsterdam 1903-11-28 nr. 49

22-12-1903

1903-03-01
Schuitenvoerders-patroonsvereeniging Amsterdam 1903-11-28 nr. 49

25/26/27/28-12-1903

1903-02-09
Zaanlandsche slagersvereeniging Zaandam 1903-11-28 nr. 49

25/26/27/28-12-1903

1898-11-15
Bond van smeden-patroons in Nederland Amsterdam 1903-12-08 nr. 50

31-12-1903

1903-07-15
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 143 44 45 46
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.