Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 13 4 5 6 7 8 946 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Nederlandsche Vereeniging ter bevordering der belangen van Nederlandsche Inzenders op Internationale Tuinbouw-Tentoonstellingen Amsterdam 1876-02-13 nr. 23

22-04-1876

Koninklijke Vereeniging "Het Nederlandsch Tooneel" Amsterdam 1876-02-16 nr. 18

14-03-1876
08-02-1879
06-04-1880
24-11-1882
20-07-1888
19-04-1894
07/08-02-1897
27-09-1902

Onderlinge Vereeniging van de ballasters, toetuigers en steenkolenwerkers, onder de zinspreuk "Ontwaakt bij tijds" Nieuwediep 1876-03-30 nr. 10

17-06-1876

Vereeniging "Weldadigheid" Amsterdam 1876-03-31 nr. 4

17-06-1876
24-11-1888

Nederlandsch Israëlitische Kiesvereeniging "Trouw en Plicht" Amsterdam 1876-05-07 nr. 20

09/10-07-1876

Genootschap "De Liefdadigheid" Amsterdam 1876-05-07 nr. 17

17-08-1876

Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Amsterdam 1876-06-03 nr. 32

07-09-1876
27-02-1881
29-06-1887
24-11-1888
19-10-1889
30-08-1894
18-07-1899
25-09-1903

Vereeniging voor den Effectenhandel Amsterdam 1876-06-05 nr. 20

08-09-1876
02-09-1883
21-08-1894
24-06-1899
15-11-1901
05-08-1902
18-06-1903

Vereeniging voor Boom- en Bloemkweekers en Hoveniers "Cultura Hortorum" Amsterdam 1876-06-16 nr. 36

22-08-1876

Vereeniging "Het Nederlandsch Rundvee-Stamboek" Amsterdam 1876-07-29 nr. 17

06-10-1876
11-06-1880
21-10-1886
23-10-1896
24-01-1903

De Katholieke Vereeniging Hilversum 1876-08-01 nr. 20

13-09-1876
11-03-1898

Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging Amsterdam 1876-08-08 nr. 19

06-12-1876
23-10-1878
23-02-1889

Algemeene Nederlandsche Schoen- en Laarzenmakers-Vereeniging: "Rechten na Plichten" Amsterdam 1876-10-21 nr. 36

27-01-1877
23-02-1881

Vereeniging "de Zaanlandsche Bad- en Zweminrigting" Zaandijk 1876-12-06 nr. 23

02-01-1877

Kruiersbazen-Vereeniging "Door eendracht verbonden" Amsterdam 1876-12-08 nr. 38

20-02-1877

Vereeniging voor Suriname Amsterdam 1876-12-14 nr. 19

09-02-1877
26-03-1892
28-04-1896

Vereeniging "Onderlinge Amsterdamsche Schermcursus" Amsterdam 1877-01-01 nr. 31

01-03-1877
24-06-1882
14-03-1884

Oud-Zouaven Broederschap "Fideï et Virtuti" Amsterdam 1877-01-06 nr. 24

18-04-1877
12-03-1887

1876-12-01
Zouaven-Broederschap "Fideï et Virtuti" Amsterdam 1877-01-06 nr. 25

27-02-1877
19-06-1897

1868-05-18
Vereeniging tot het oprichten en instandhouden van eene Bewaar- en Handwerkschool toegankelijk voor kinderen van alle gezindten Terschelling 1877-01-30 nr. 7

24-05-1877

Vereeniging "Volharding" Amsterdam 1877-02-11 nr. 22

17/18-06-1877

Amsterdamsche Gymnastiek-Vereeniging Amsterdam 1877-03-06 nr. 18

05-06-1877

Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" (vaderlijk erfdeel) Amsterdam 1877-03-19 nr. 9

09-06-1877
27-02-1881
21-10-1886
09-02-1889
18-10-1901

Vereeniging ter behartiging van Amsterdamsche Gemeentebelangen Amsterdam 1877-04-15 nr. 16

05-07-1877

Vereeniging "Vermaak en Weldoen" Amsterdam 1877-04-15 nr. 16

05-07-1877

Vereeniging "De Christelijke Bewaarschool in de Keizerstraat te Amsterdam" Amsterdam 1877-04-21 nr. 9

28-06-1877

Amstels Gymnastiek-Vereeniging Amsterdam 1877-05-11 nr. 18

05-07-1877
29-03-1883
27-04-1892

Vereeniging tot het geven van Neutraal onderwijs aan Meisjes te Koog-Zaandijk Koog aan de Zaan 1877-06-04 nr. 20

05-07-1877

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener Spaarbank Hilversum 1877-06-15 nr. 20

12-07-1877
09-01-1902

Vereeniging "ter bevordering van de Algemeene Belangen van den Haarlemmermeerpolder" Haarlemmermeer 1877-08-03 nr. 37

05-09-1877

Vereeniging ter bevordering van het onderwijs aan Ambachtscholen Amsterdam 1877-08-18 nr. 11

09-09-1877

Vereeniging "Charitas" Schermerhorn 1877-09-03 nr. 13

16-09-1877

Amsterdamsche Gymnastiek-Onderwijzers-Vereeniging Amsterdam 1877-09-04 nr. 19

20-09-1877
31-03/01-04-1899

Vereeniging "tot instandhouding van het Brandweerfonds te Amsterdam" Amsterdam 1877-09-04 nr. 18

20-09-1877

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener Algemeene Bewaarschool Den Burg 1877-09-13 nr. 21

20-11-1877

"Volksbond", vereeniging tegen drankmisbruik Amsterdam 1877-09-16 nr. 12

05-01-1878
21-01-1881
16-04-1882
19-12-1895
30-09-1902

Genootschap "Charitas" Hilversum 1877-11-20 nr. 15

16-01-1878
20-08-1881

De Makelaars-Societeit Amsterdam 1877-11-28 nr. 7

18-01-1878
19-08-1882
04/05-10-1891
19/20-03-1899

Vereeniging van Godsdienst-Onderwijzers bij de Nederlandsche Hervormde Kerk Amsterdam 1877-11-28 nr. 8

19-01-1878
07-10-1899

Vereeniging "Kunst en Uitspanning" Amsterdam 1877-12-09 nr. 31

25-01-1878

Vereeniging "Eendracht" Amsterdam 1878-02-15 nr. 4

20-03-1878
16-03-1888
24-12-1902

Vereeniging tot het stichten en instandhouden van een Fonds of Inrigting tot ondersteuning van ouden van dagen binnen de gemeente Urk Urk 1878-03-03 nr. 16

29-03-1878

Vereeniging tot aanmoediging der redding van Schipbreukelingen Enkhuizen 1878-03-03 nr. 17

05-04-1878
09-11-1893

Roeivereeniging "Fortuna" Amsterdam 1878-03-13 nr. 11

04-04-1878
12-04-1883

District "Haarlem en omstreken" van de vereeniging "Eigen Hulp" Haarlem 1878-04-04 nr. 26

17-06-1890
27-10-1893
08-12-1899

Het Collegie Vriendschap Amsterdam 1878-04-04 nr. 25

20-02-1891

Amsterdamsche Katoenmakelaars-Vereeniging Amsterdam 1878-04-13 nr. 21

26-04-1878
26-11-1889

Vereeniging "de Vrije Gemeente" Amsterdam 1878-04-22 nr. 21

02-05-1878
19-01-1884

Evangelisatievereeniging "Eben Haëzer" Den Helder 1878-05-30 nr. 17

01-08-1878

Vereeniging "Mirjam" Amsterdam 1878-06-06 nr. 33

31-07-1878
01-08-1899

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 13 4 5 6 7 8 946 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.