Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 13 4 5 6 7 8 946 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën Amsterdam 1881-02-13 nr. 16

09-03-1881
01-03-1887
04-07-1891
19-01-1899

Onderlinge Werkliedenvereeniging "Verbetering zij ons streven" Amsterdam 1890-02-03 nr. 16

09-04-1890

Vereeniging "Eendragt maakt ons sterk" Amsterdam 1871-11-30 nr. 16

20-12-1871

Sociëteit 'Nos inter Nos" Naarden 1892-01-27 nr. 16

25-02-1892

1884-05-01
Vereeniging tot het stichten en instandhouden van Bewaarscholen en van een Naai- en Breidschool Aalsmeer 1883-01-17 nr. 16

04-03-1883

Vereeniging van teekenonderwijzers Amsterdam 1892-03-14 nr. 16

22-04-1892
11-09-1897

Vereeniging "De Militaire Willemsorde" Amsterdam 1885-09-30 nr. 16

01-12-1885
29-03-1887

Spiritisch Genootschap "Veritas" Amsterdam 1883-03-01 nr. 16

12-04-1883

Vereeniging in het belang der Weezenverpleging Amsterdam 1872-07-03 nr. 16

18-07-1872

Siegfried Amsterdam 1894-02-02 nr. 16

03-04-1894

Hulpvereeniging van Gereformeerd Schoolonderwijs Amstelveen 1870-03-29 nr. 16

17-05-1870
17-01-1899

Vereeniging tot exploitatie eener proefzuivelboerderij te Hoorn Hoorn 1899-04-22 nr. 17

07/08-05-1899

1898-04-02
Comité tot het organiseren van zendingsfeesten in of bij Amsterdam Amsterdam 1899-05-13 nr. 17

27-05-1899

1898-08-08
Vakbelang Amsterdam 1900-02-03 nr. 17

17-02-1900

1895-11-09
Roomsch-Katholieke vereeniging, genaamd "Het Kruisverbond", onder patronaat van den heiligen Joannes Baptista Amsterdam 1898-05-25 nr. 17

08-06-1898

1897-02-10
Nederlandsche Vereeniging van Meelfabrikanten Amsterdam 1887-03-21 nr. 17

29-05-1887

Aannemers-Societeit "Eenheid" Amsterdam 1885-11-14 nr. 17

30-01-1886

Vereeniging "Hilversum" Hilversum 1881-03-14 nr. 17

30-04-1881
11-07-1884

Gecombineerde Oranjevereeniging "Trouwe Vrienden" Amsterdam 1895-03-28 nr. 17

18-04-1895

1893-07-15
Vereeniging "Simplex Sigillum Veri" Amsterdam 1889-12-06 nr. 17

22-02-1890

Amsterdamsche Vereeniging van Handelaren in brandstoffen "Gemeenschappelijk Belang" Amsterdam 1900-04-02 nr. 17

18-04-1900

1899-09-12
Vereeniging voor grafische kunstnijverheid Amsterdam 1902-10-07 nr. 17

26/27-10-1902

1901-11-20
Roomsch-Katholieke Schoolvereeniging Amsterdam 1902-10-07 nr. 17

26/27-10-1902

1902-06-02
Toynbee-hall in de Jodenwijk Amsterdam 1902-10-07 nr. 17

26/27-10-1902
07-01-1903

1901-09-16
Amsterdamsche Melkslijtersvereeniging Amsterdam 1889-01-27 nr. 17

15-03-1889

Gemengde zangvereeniging "Door eendracht bloeiende" Zaandijk 1898-02-28 nr. 17

12-03-1898

1897-04-02
Wilhelmina-park Wormerveer 1898-03-29 nr. 17

10/11/12-04-1898

1898-03-09
Societeit "La Fidélité" Amsterdam 1883-01-21 nr. 17

13-03-1883

Vereeniging "Stuivers-Spaarbank" opgericht door de afdeeling Amsterdam van Multapatiosbond Amsterdam 1880-01-06 nr. 17

20-02-1880

Amsterdamsche Roosjes-diamantslijpers-vereeniging Amsterdam 1872-04-20 nr. 17

26/27-05-1872
10-06-1880

Vereeniging "Het Nederlandsch Rundvee-Stamboek" Amsterdam 1876-07-29 nr. 17

06-10-1876
11-06-1880
21-10-1886
23-10-1896
24-01-1903

Gymnastiekvereeniging "Leonidas" Amsterdam 1884-01-10 nr. 17

01-03-1884

Nederlandsche Vereeniging van Werktuig- en Scheepsbouwkundigen Amsterdam 1890-02-27 nr. 17

25-04-1890
15-09-1897

Vereeniging van Oud Onderofficieren Amsterdam 1886-11-08 nr. 17

28-01-1887

"Afdeeling Haarlem" der Nederlandsche Zendingsvereeniging Haarlem 1874-05-27 nr. 17

30-07-1874

Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs Amsterdam 1880-10-15 nr. 17

21-01-1881

Vereeniging voor Kantoor- en Kantoorpakhuisbedienden onder de zinspreuk "Mercurius" Amsterdam 1873-01-19 nr. 17

20-02-1873
07-03-1878

Vereeniging van Franciscanessen der Sint Agnes-stichting te Wognum Wognum 1899-12-05 nr. 17

19-12-1899

1899-11-01
Evangelische Vereeniging "Bethel" Amsterdam 1888-01-25 nr. 17

06-04-1888

Vereeniging "De Dageraad" Amsterdam 1882-03-19 nr. 17

16-04-1882
31-01-1884
14-04-1891
20-05-1896

Vereeniging "Het Burgerziekenhuis" Amsterdam 1879-03-01 nr. 17

14-03-1879
08-10-1889

De Katholieke Vereeniging Amsterdam 1872-11-17 nr. 17

25-02-1873
30-01-1880
16-03-1888

Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin Amsterdam 1875-01-22 nr. 17

30-04-1875
13-01-1877
18-02-1879
08-10-1882
20-01-1899
19/20-07-1903

1874-08-25
Vereeniging ter bevordering van het Zeevaartkundig Onderwijs Amsterdam 1873-10-03 nr. 17

01/02-02-1874
30-01-1880
23-01-1891
02-07-1902

Genootschap "De Liefdadigheid" Amsterdam 1876-05-07 nr. 17

17-08-1876

Hollandsche Pluimvee-club "Ornio", vereeniging ter bevordering der Pluimveefokkerij Amsterdam 1901-02-12 nr. 17

01-03-1901

1900-11-09
Typografische Vereeniging "de Nederlandsche Drukpers" Amsterdam 1889-04-10 nr. 17

09-07-1889

Afdeeling "Berkhout" van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Berkhout 1902-01-27 nr. 17

15-02-1902
20-11-1903

1901-11-24
Wielerclub "Wilhelmina" Amsterdam 1902-01-27 nr. 17

15-02-1902
22-07-1903

1899-05-21
Het Vondel-museum Amsterdam 1902-01-27 nr. 17

12-02-1902

1901-12-03
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 13 4 5 6 7 8 946 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.