Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 13 4 5 6 7 8 946 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Nederlandsche Vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van obligatiën ten laste van de Norfolk & Western Railroad Company Amsterdam 1895-04-04 nr. 25

09-05-1895
21-07-1896

1895-03-01
Vereeniging tot bevordering van menschlievend Hulpbetoon door zelfopoffering Amsterdam 1875-11-17 nr. 14

31-12-1875

De vereenigde schijvenschuurders Amsterdam 1895-02-14 nr. 27

06-03-1895
11-11-1903

1894-12-01
Kleermakersgezellen-vereeniging "Eendracht maakt macht" Amsterdam 1895-02-18 nr. 22

13-03-1895

1894-11-04
De liefdadigheidsvereeniging "Ondersteuning zij ons doel", voor de behoeftige huisgezinnen van alle gezindten Amsterdam 1895-02-12 nr. 27

27-02-1895
06/07-09-1896

1894-10-01
Vereeniging buiten de Muiderpoort te Amsterdam, tot veredeling van 't volksvermaak en ter behartiging van de belangen der bewoners Amsterdam 1895-01-29 nr. 16

27-02-1895

1893-08-01
Vereeniging ter bescherming van de rechten van de obligatiehouders der Duinwatermaatschappij Amsterdam 1895-02-21 nr. 45

03-04-1895

1895-02-09
Kappers- en barbiersbedienden-vereeniging "Door hereeniging verbetering" Amsterdam 1895-02-08 nr. 20

30-03-1895

1894-06-10
Vereeniging ter behartiging van de rechten van aandeelhouders in de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Diamantmijnmaatschappij Amsterdam 1895-02-09 nr. 32

22-03-1895

1895-01-01
Vereeniging voor Noord-Nederland's Muziekgeschiedenis Amsterdam 1889-06-12 nr. 21

15/16-09-1885

Vereeniging "Simplex Sigillum Veri" Amsterdam 1889-12-06 nr. 17

22-02-1890

Bischoffsheims-Vereeniging Amsterdam 1867-11-13 nr. 53

15/16-12-1867
04-08-1892

Spiegel- en Lijstenmakers-Vereeniging "Trouw en Eensgezindheid" Amsterdam 1872-10-12 nr. 22

14-11-1872
28-10-1896
19-10-1901

"Onderling Belang", bestaande uit werklieden in dienst bij de gemeente Amsterdam, afd. Stadstimmertuin Amsterdam 1893-08-10 nr. 25

16-09-1893

Jeugdig Streven Amsterdam 1893-10-03 nr. 36

28-10-1893

1890-09-01
Het Kinderziekenhuis Amsterdam 1866-03-20 nr. 66

30-03-1866
04-12-1895
14-03-1900

Vereeniging voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Amsterdam 1893-09-20 nr. 50

27-10-1893
29/30-11-1903

Amsterdamsche aansprekersvereeniging Amsterdam 1893-09-14 nr. 32

24-10-1893

Maatschappij voor volkswoningen Amsterdam 1893-09-21 nr. 22

24-10-1893
07-07-1897

1893-09-01
De Gereformeerde Jongelingsbond Amsterdam 1893-09-15 nr. 32

24-10-1893

Amsterdamsche Athletische Club Amsterdam 1893-09-16 nr. 26

24-10-1893
17-05-1894
19-02-1895
13-08-1896

1891-10-28
Vereeniging van Rijks-telegraafambtenaren te Amsterdam Amsterdam 1893-09-19 nr. 35

17-10-1893
17/18-07-1898
09/10-06-1901

1893-03-01
Liefdadigheidsvereeniging "Weldoen zij ons streven" Amsterdam 1893-10-03 nr. 35

21-10-1893

1893-05-14
Nederlandsche vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van 3 pcts. Second Mortgage Bonds der Western New-York and Pennsylvania Railroad Company Amsterdam 1893-09-15 nr. 31

22/23-10-1893

1893-05-01
Slijtersvereeniging "de Toekomst" Amsterdam 1893-09-11 nr. 31

14-10-1893

Dilettanten-club "Door vriendschap saamgebracht" Amsterdam 1891-03-03 nr. 15

05-05-1891

1886-02-13
De "Nederlandsche Organisten-vereeniging" Amsterdam 1891-02-27 nr. 23

06-05-1891
19-08-1903

1890-01-16
Genootschap "Oukawei Touroo" (beminnaars der Heilige Schrift) Amsterdam 1891-03-18 nr. 35

22-05-1891

Vereeniging ter opleiding van jongelieden tot het predikambt in de Luthersche Kerk in Nederland, genaamd "Het Luthersch studiefonds" Amsterdam 1891-03-19 nr. 25

24/25-05-1891
14/15-02-1897
17/18-06-1900

Algemeene Meubelmakersbond Amsterdam 1893-10-20 nr. 20

19/20-11-1893

Vereeniging van stadswerklieden aan het stadswaterkantoor te Amsterdam "Door eendracht verbetering" Amsterdam 1893-10-07 nr. 32

12/13-11-1893

Christelijke Zangvereeniging "de Lofstem" Amsterdam 1891-03-14 nr. 26

21-05-1891
06-03-1895

Vereeniging tot bevordering van het herstel van drankzuchtigen Amsterdam 1891-03-12 nr. 35

09-05-1891

Nederlandsche vereeniging tot voorkoming van ongelukken in fabrieken en werkplaatsen Amsterdam 1891-03-13 nr. 30

16-05-1891
17-08-1893

Vereeniging van Nederlandsche patroons "Boaz" Amsterdam 1893-09-22 nr. 28

03-11-1893

1891-11-11
De ondersteuningskas ter Christelijke verpleging van hulpbehoevende krankzinnigen en zenuwlijders der Ned. Herv. gemeente Amsterdam 1891-01-10 nr. 18

08/09-03-1891

"De Vondelkring", tot bevordering van gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs Amsterdam 1891-01-13 nr. 18

11-03-1891  

Nederlandsche Oranjebond, onder de zinspreuk, '"Ons doel is Neêrland's Roem" Amsterdam 1891-01-06 nr. 29

07-03-1891

1890-06-29
Christelijke Burgerschool Amsterdam 1891-01-12 nr. 33

07-03-1891

Amsterdamsche vereeniging van oud-strijders der zee- en landmacht uit de tropische gewesten, "Het Vaderland Getrouw" Amsterdam 1901-07-18 nr. 38

04/05-08-1901

1901-05-02
Duitsche zangvereeniging "Eendracht" Amsterdam 1891-02-20 nr. 21

03-04-1891

1867-01-07
St. Josephs-gezellen-Vereeniging Amsterdam 1873-09-06 nr. 19

08/09-02-1874
26-08-1903

Christelijke Zangvereeniging "Soli Deo Gloria" Amsterdam 1901-07-24 nr. 36

08-08-1901

1891-04-01
Bescherming der belangen van den manufacturenhandel Amsterdam 1891-01-22 nr. 27

25-03-1891
03-11-1897

1890-01-01
Vereeniging van handelaren en fabrikanten in zilveren en gouden werken te Amsterdam, onder de zinspreuk: "Een zij ons doel" Amsterdam 1867-05-23 nr. 40

06-07-1867

Nederlandsche Vereeniging van kermisvakgenooten "Ons Belang" Amsterdam 1901-06-21 nr. 54

06-07-1901

1899-12-13
Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming Amsterdam 1901-06-19 nr. 49

03-07-1901

1899-06-19
Vereeniging "Norma" tot ondersteuning van Christelijke Normaallessen Amsterdam 1891-04-13 nr. 62

14/15-06-1891

Bond van Nederlandsche stuurlieden ter koopvaardij Amsterdam 1901-06-20 nr. 102

07/08-07-1901

1901-02-01
Amsterdamsche Stucadoorspatroonsvereeniging Amsterdam 1901-06-26 nr. 48

09-07-1901

1900-05-08
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 13 4 5 6 7 8 946 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.