Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 14 5 6 7 8 9 1046 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Gereformeerde Zondagschoolvereeniging "Jachin" Amsterdam 1878-06-16 nr. 15

13-08-1878
27-01-1889

Israëlitische Vleeschhouwers-Vereeniging "de Eendracht" Amsterdam 1878-07-01 nr. 9

24-09-1878

Vereeniging "van Eik Stichting-Constantia Woningen" Amsterdam 1878-07-27 nr. 27

16-08-1878

Vereeniging "Tot Plaatselijk Nut" Zaandam 1878-07-30 nr. 77

08-09-1878
16-01-1892
23-10-1903

Vereeniging "Kweekschool voor Machinisten" Amsterdam 1878-08-18 nr. 10

08-09-1878
19-01-1901

Diamant-Handelsvereeniging Amsterdam 1878-08-30 nr. 37

24-09-1878
23-02-1881
01-03-1887
09-02-1893

Turnvereeniging "Olympia" Amsterdam 1878-09-09 nr. 19

17-09-1878
14-04-1882
21-06-1900

Vereeniging ter bevordering der belangen van Medemblik en omstreken Medemblik 1878-10-01 nr. 49

17-10-1878

Nederlandsche Jachtvereeniging "Nimrod" Amsterdam 1878-10-08 nr. 24

24-10-1878
25-03-1885
22-09-1891

Vereeniging tot instandhouding van het Protestantsche Weeshuis te Wormerveer Wormerveer 1878-10-11 nr. 16

29-10-1878
21-01-1881

Union Evangélique Wallone (Waalsche Evangelische Vereeniging) Amsterdam 1878-10-15 nr. 37

06-11-1878

Vereeniging van Assuradeuren Amsterdam 1878-11-19 nr. 50

05-01-1879
14-07-1886

Amsterdamsche Werkmansbond Amsterdam 1878-12-01 nr. 14

29-01-1879

Roei- en Zeilvereeniging "de Amstel" Amsterdam 1878-12-19 nr. 23

02-02-1879
07-04-1882
18-07-1885
17-03-1894

"District Naarden en Omstreken" der vereeniging "Eigen Hulp" Naarden 1878-12-27 nr. 19

02-02-1879

Vereeniging "Kunst en Genoegen" Amsterdam 1879-01-24 nr. 33

23-02-1879

Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag Amsterdam 1879-02-12 nr. 23

26-02-1879
21/22-05-1903

Vereeniging van gepensioneerde onderofficieren en minderen van het Nederlandsch Leger Amsterdam 1879-02-28 nr. 19

22-04-1879
30-01-1881
15-08-1885
28-09-1892
25/26-11-1900

Stuiversvereeniging "de School met den Bijbel" Amsterdam 1879-02-28 nr. 10

11-03-1879

Vereeniging "Het Burgerziekenhuis" Amsterdam 1879-03-01 nr. 17

14-03-1879
08-10-1889

Gymnastiek-Vereeniging "Sparta" Amsterdam 1879-03-13 nr. 21

05-04-1879

Comité ter Evangelisatie te IJmuiden Velsen 1879-03-17 nr. 6

11-04-1879

Comité ter Evangelisatie te IJmuiden IJmuiden 1879-03-17 nr. 6

11-04-1879

Vereeniging van Vleeschhouwersgezellen "Rust door Eendragt" Amsterdam 1879-03-24 nr. 18

12-04-1879

Mannen-zangvereeniging "Amicitiae" Amsterdam 1879-04-01 nr. 9

16-04-1879
12-04-1883
13-12-1895

Vereeniging "Quellinus" Amsterdam 1879-04-26 nr. 15

15-06-1879
20-08-1881
28-02-1890
17-07-1891

Vereeniging "De School met den Bijbel" te Sloten en Nieuwer-Amstel Sloten en Amstelveen 1879-04-27 nr. 20

12-06-1879

Purmerender Gymnastiek Vereeniging "Volharding" Purmerend 1879-05-12 nr. 27

26-06-1879
15-09-1887

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Landré-Fonds" Amsterdam 1879-06-08 nr. 34

16-07-1879

Gymnastiekvereeniging "Hercules" Wormerveer 1879-06-29 nr. 27

12-08-1879
30-08-1881

Vereeniging tot bevordering van Christelijk Schoolonderwijs Alkmaar 1879-07-05 nr. 25

19-08-1879
24-08-1886
03-07-1901

De Alkmaarsche Turnclub "Kracht en Vlugheid" Alkmaar 1879-07-09 nr. 29

27-08-1879 en 12-01-1885

Vereeniging "Algemeen Kies- en Stemrecht" Amsterdam 1879-08-08 nr. 26

31-08-1879

Vereeniging voor Ziekenverpleging Haarlem 1879-08-20 nr. 14

10-09-1879
20-11-1896

Gebroederschap "Schangary Tsion" ("Zion's poorten") Amsterdam 1879-09-02 nr. 22

08-10-1879
08-04-1892
29-11-1892

Vereeniging "De Vrije Christelijke School" Amsterdam 1879-09-09 nr. 22

09-10-1879
11-09-1884
20/21-10-1889

Gymnastiekvereeniging "Sparta" Haarlem 1879-09-11 nr. 26

15-10-1879
15-01-1884

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Uithoorn 1879-10-19 nr. 22

11-11-1879
16/17-01-1898

Hulpvereeniging "Edam" voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Edam 1879-11-06 nr. 22

25-11-1879

Gebroederschap "Agoedas Ahoewiem" (vereeniging van vrienden) Amsterdam 1879-11-10 nr. 19

30-12-1879
27-10-1896

Vereeniging van de Vereenigde Rijtuig- en wagenmakersgezellen onder de zinspreuk: "Loon naar Werken" Amsterdam 1879-11-12 nr. 48

10-12-1879

Typografische Vereeniging "Tot bevordering van de belangen der Boekdrukkunst" Amsterdam 1879-11-12 nr. 47

05-12-1879

Vereeniging "Stuivers-Spaarbank" opgericht door de afdeeling Amsterdam van Multapatiosbond Amsterdam 1880-01-06 nr. 17

20-02-1880

Wormerveersche Vereeniging "Samenwerking" Wormerveer 1880-01-28 nr. 9

07-03-1880
17-04-1887

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van eene of meer Bewaarscholen Wormerveer 1880-02-09 nr. 16

07-03-1880

Algemeene Vereeniging voor Bloembollen-Cultuur Haarlem 1880-02-24 nr. 20

18-03-1880
29-04-1885
22-04-1892
20/21-12-1896
15-01-1901

Vereeniging voor Evangelisatie Graftdijk (Oost-) 1880-03-01 nr. 22

18-03-1880

De Groote Sociëteit te Hoorn Hoorn 1880-03-11 nr. 27

06-04-1880
23-06-1893

IJsclub "Erica" Velsen 1880-03-11 nr. 26

09-04-1880
10-02-1884

Gymnastiek-Vereeniging "Kracht en Vriendschap" Amsterdam 1880-03-14 nr. 9

09-04-1880
29-06-1889

1880-03-14
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 14 5 6 7 8 9 1046 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.