Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 14 5 6 7 8 9 1046 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
IJsclub "Wederkeerig Hulpbetoon" Dirkshorn 1902-01-27 nr. 17

11-02-1902

1901-11-26
Vereeniging tot aanmoediging der redding van Schipbreukelingen Enkhuizen 1878-03-03 nr. 17

05-04-1878
09-11-1893

Evangelisatievereeniging "Eben Haëzer" Den Helder 1878-05-30 nr. 17

01-08-1878

Protestantsche Kraamvrouwenvereeniging Amsterdam 1897-03-18 nr. 17

04/05-04-1897

1880-01-01
Geloofsvereeniging "De Goddelijke genezing" Amsterdam 1899-05-13 nr. 18

27-05-1899

1899-03-06
Amsterdamsche Orkest-Vereeniging Amsterdam 1882-03-08 nr. 18

14-04-1882

Vereeniging "IJsploeg" Amsterdam 1880-09-29 nr. 18

21-01-1881

"Afdeeling Zaandijk" der Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Zaandijk 1890-04-09 nr. 18

17-06-1890
20-11-1903

Varkensslachtersvereeniging "De Eensgezindheid" Amsterdam 1898-05-25 nr. 18

08-06-1898

1897-09-15
Vereeniging tot instandhouding van de Christelijke Burgerschool voor meisjes te Amsterdam Amsterdam 1869-10-16 nr. 18

25-11-1869
15-09-1870

Haarlemsche stukadoors-patroonsvereeniging Haarlem 1903-10-12 nr. 18

30-10-1903

1902-04-14
Vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Purmerend 1869-02-21 nr. 18

02-03-1869

Vereeniging tot beheer en instandhouding van de begraafplaats te Oost-Knollendam Oost-Knollendam 1896-07-30 nr. 18

10-09-1896

1896-07-01
Schietvereeniging "Neerlands Burgerwacht" Sloten (NH) 1888-09-27 nr. 18

01-12-1888
23-10-1894
16/17-08-1896
20-01-1899

1887-10-25
Afdeeling Krommenie der Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Krommenie 1891-01-28 nr. 18

19-03-1891
27/28-09-1903

1884-01-01
De ondersteuningskas ter Christelijke verpleging van hulpbehoevende krankzinnigen en zenuwlijders der Ned. Herv. gemeente Amsterdam 1891-01-10 nr. 18

08/09-03-1891

"De Vondelkring", tot bevordering van gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs Amsterdam 1891-01-13 nr. 18

11-03-1891  

Vereeniging voor wijk- en ziekenverpleging Hilversum 1900-02-24 nr. 18

10-03-1900

1899-09-01
Vereeniging "Onderling" Amsterdam 1886-01-26 nr. 18

17-03-1886

Amstels Gymnastiek-Vereeniging Amsterdam 1877-05-11 nr. 18

05-07-1877
29-03-1883
27-04-1892

Vereeniging "Eensgezindheid" Amsterdam 1880-08-22 nr. 18

19-11-1880

"Centrale Arbeidsbeurs", afdeeling van de Maatschappij van den Werkenden Stand Amsterdam 1898-03-01 nr. 18

16-03-1898

1897-01-27
Vereeniging van Vleeschhouwersgezellen "Rust door Eendragt" Amsterdam 1879-03-24 nr. 18

12-04-1879

Maatschappij voor den Werkenden Stand Amsterdam 1871-11-28 nr. 18

18/19-02-1872
10-07-1877
05-06-1884
30-01-1887
11-02-1893

St. Josephsvereeniging Volendam 1903-10-12 nr. 18

31-10-1903

1903-01-18
Stucadoorsgezellenvereeniging "Door eigen kracht" Haarlem 1903-10-12 nr. 18

08/09-11-1903

1901-01-01
Nederlandsche Binnenschippersbond Amsterdam 1903-10-12 nr. 18

01/02-11-1903

1903-01-21
Amsterdamsche Gymnastiek-Vereeniging Amsterdam 1877-03-06 nr. 18

05-06-1877

Afdeeling Amsterdam der "Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs" Amsterdam 1893-07-12 nr. 18

03/04-09-1893

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Hulp- of Voorschotbank Purmerend 1881-01-18 nr. 18

27-02-1881

Afdeeling Middelie c.a., van de Noord-Hollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Middelie 1892-11-04 nr. 18

24-11-1892
28-10-1903

1892-09-01
Vereeniging van Nederlandsche Letterkundigen Amsterdam 1885-02-19 nr. 18

25-04-1885
28-03-1890

"Afdeeling Zandvoort" der Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Zandvoort 1890-07-15 nr. 18

05-10-1890
03-09-1903

Vereeniging van technische ambtenaren werkzaam aan 's Rijks artillerie-inrichtingen Zaandam 1903-02-07 nr. 18

01/02-03-1903

1902-10-01
Postduivenvereeniging "de Vrije Vlucht" Amsterdam 1903-02-07 nr. 18

01/02-03-1903

1902-09-01
Zuid-Afrikaansche voorschotkas Amsterdam 1903-02-07 nr. 18

21-02-1903

1903-01-01
Amstelodamum, vereeniging tot bevordering der kennis van het heden en verleden van Amsterdam Amsterdam 1903-02-07 nr. 18

26-02-1903

1900-05-01
Weerbaarheidsvereeniging "Oranje-Nassau" Hilversum 1903-02-07 nr. 18

03-03-1903

1902-09-24
Suikerbakkersvereeniging "Eendragt maakt magt" Amsterdam 1872-03-21 nr. 18

04-04-1872
16/17-03-1873
24-06-1877

Vereeniging "Loco et tempore" Amsterdam 1872-12-13 nr. 18

11-03-1873

De Kerkelijke Kas Amstelveen 1888-01-25 nr. 18

04-04-1888

Eerste Bouwvereeniging "Eigen Hulp" Amsterdam 1887-11-01 nr. 18

01-02-1888

Vereeniging tot het tegengaan van de bedelarij in het algemeen en in het bijzonder op den Nieuwjaarsdag Weesp 1889-12-06 nr. 18

04-03-1890

De Kerkelijke Kas Weesp 1891-09-18 nr. 18

22-10-1891

Gymnasten Exercitie- en Schietvereeniging Amsterdam 1885-01-10 nr. 18

04-03-1885

Vereeniging "Museum in het Paleis voor Volksvlijt" Amsterdam 1873-03-20 nr. 18

28-06-1873

Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Oostzaan 1882-10-17 nr. 18

23-11-1882

Gymnastiek- en Excercitievereeniging "Pro Patria" Den Helder 1885-11-28 nr. 18

22-01-1886

Vereeniging "tot instandhouding van het Brandweerfonds te Amsterdam" Amsterdam 1877-09-04 nr. 18

20-09-1877

Vereeniging tot het houden van jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van vee Purmerend 1896-01-11 nr. 18

21-03-1896
02-03-1900

1895-10-25
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 14 5 6 7 8 9 1046 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.