Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 14 5 6 7 8 9 1046 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Roosjeseigenwerkmakersvereeniging Amsterdam 1901-06-13 nr. 33

28-06-1901

1900-09-01
Nederlandsche Ornithologische (vogelkundige) vereeniging Amsterdam 1901-06-14 nr. 55

30-06/01-07-1901

1901-03-30
Vereeniging van vaste werklieden der Amsterdamsche gemeentelijke waterleidingen, onder de zinspreuk: "Vooruitgang zij ons streven" Amsterdam 1901-07-12 nr. 68

28/29-07-1901

1900-09-01
Ons Lokaal Amsterdam 1901-07-09 nr. 61

27-07-1901

1901-05-09
Vereeniging voor het Nederlandsch Kunst-Industrie-Museum Amsterdam 1874-08-22 nr. 21

24-10-1874

Bond van inspecteurs bij de Amsterdamsche politie Amsterdam 1901-07-06 nr. 73

21/22-07-1901

1901-05-02
Amsterdamsch Sanatorium voor borstlijders Amsterdam 1901-07-03 nr. 45

18-07-1901

1901-06-01
Amstels Vriendenkring Amsterdam 1881-10-14 nr. 25

15-02-1882

Vereeniging "Timotheus" de School met den Bijbel Amsterdam 1886-09-06 nr. 20

24-10-1886

Amsterdamsche Vereeniging van Handelaren in brandstoffen "Gemeenschappelijk Belang" Amsterdam 1900-04-02 nr. 17

18-04-1900

1899-09-12
Vereeniging voor aannemers van fundeeringwerken Amsterdam 1900-04-02 nr. 21

19-04-1900

1893-07-01
Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Amsterdam 1886-01-09 nr. 37

27-02-1886

Vereeniging tot bevordering der belangen van het onderwijs en van vrouwen die onderwijs geven, genaam Thugatêr Amsterdam 1894-01-09 nr. 45

08-03-1894
06-06-1899

Koningin "Wilhelmina" Amsterdam 1894-01-20 nr. 16

08-03-1894

Vereeniging ter bevordering van de belangen der kina-cultuur Amsterdam 1894-01-22 nr. 20

09-03-1894

Amstels Club "Fidelio" Amsterdam 1894-01-25 nr. 31

11/12-03-1894

1887-10-01
Vereeniging van Deurwaarders bij de verschillende rechtscollegiën in Nederland Amsterdam 1885-06-05 nr. 33

18-07-1885
14-11-1888
14-09-1893
28-06-1895
29-09-1898

Nationale Zangschool en Zangvereeniging Amsterdam 1893-11-21 nr. 40

12-01-1894

1875-03-01
Bondsvereeniging "Voor Oranje" Amsterdam 1893-11-06 nr. 39

10-01-1894
16/17-12-1894

1893-04-30
Het aangroeiend fonds tot verbetering der Volkshuisvesting Amsterdam 1893-11-22 nr. 40

13-01-1894

1893-07-01
Eerste hulp bij ongelukken Amsterdam 1893-11-24 nr. 25

14/15-01-1894
22-06-1897
14-02-1901

Nederlandsche vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van 5 percents subsidiën-overdrachts-bewijzen van den Circum Etnea-spoorweg Amsterdam 1893-12-01 nr. 29

19-01-1894

1893-11-01
Amsterdam's Wielrijdersbond's-lokaal Amsterdam 1893-11-30 nr. 41

18-01-1894
21-01-1898

Mannen-zangvereeniging "Amicitiae" Amsterdam 1879-04-01 nr. 9

16-04-1879
12-04-1883
13-12-1895

Nederlandsche drogistenbond tot bevordering van chemische en pharmaceutische industrie Amsterdam 1893-12-09 nr. 26

24-01-1894
25-02-1896

Vereeniging tot vorming en instandhouding der Predikanten Weduwen- en Weezenbeurs Amsterdam 1875-11-24 nr. 29

09/10-01-1876
21-08-1880
22-11-1893
26-09-1896

Hoop der Armen Amsterdam 1893-12-12 nr. 39

27-01-1894

1891-01-01
Amstels Tooneelvereeniging "Eendracht is Vooruitgang" Amsterdam 1893-12-12 nr. 40

27-01-1894
29-12-1900

1888-06-10
Vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van in Nederland uitgegeven pandbrieven der Equitable Mortgage Company, gevestigd te Kansas-City Amsterdam 1893-12-19 nr. 23

27-01-1894

1893-12-01
Vereeniging van Wiskundige Adviseurs bij Nederlandsche Maatschappijen voor Levensverzekering Amsterdam 1893-12-22 nr. 26

04/05-02-1894

1889-10-01
Door vriendschap saamgebracht Amsterdam 1893-12-22 nr. 27

09-02-1894

Nederlandsche Bond van Oud-Onderofficieren Amsterdam 1888-03-08 nr. 24

12-04-1888
29-01-1891
31-01-1896
27-11-1900

Vereeniging van ambtenaren der Registratie en Domeinen Amsterdam 1893-12-22 nr. 28

20-02-1894

Geneefsche vereeniging van hotel- en restauratiebedienden "Onderlinge Hulp" Amsterdam 1893-12-23 nr. 27

14-02-1894

Nederlandsche Operavereeniging Amsterdam 1894-01-12 nr. 19

16-02-1894

Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde Amsterdam 1874-01-02 nr. 23

10-04-1874
11-12-1878
20-02-1889
01-02-1895
07-04-1899

Vereeniging ter bevordering der belangen van Roosjessnijders Amsterdam 1872-10-13 nr. 23

30-10-1872

Vereeniging tot beheer der Bischoffsheims-stichting Amsterdam 1861-04-23 nr. 62

02-05-1861
02-03-1867

Christelijke Tusschenschool Amsterdam 1901-04-16 nr. 48

04-05-1901

1901-01-15
Werkliedenvereeniging der groenten- en fruitmarkt, onder de zinspreuk "Door eendracht sterk" Amsterdam 1901-04-17 nr. 46

05/06-05-1901

1900-07-29
Afdeeling "Amsterdam" van de vereeniging "Volksweerbaarheid" Amsterdam 1901-04-20 nr. 40

07-05-1901

1900-01-01
Centraal Diamant Handelsbond Amsterdam 1883-11-25 nr. 31

10-02-1884
20-04-1887
23-10-1891
08-03-1898

Nederlandsche Schaatsenrijdersbond Amsterdam 1901-03-11 nr. 11

02-04-1901

1882-09-17
De Apostolische Gemeente Amsterdam 1901-03-15 nr. 42

03-04-1901

1900-10-15
Vereeniging van brigadiers der Amsterdamsche gemeentepolitie "Door eendracht verbetering" Amsterdam 1901-03-22 nr. 36

16-04-1901

1900-11-16
Geneeskundige vereeniging tot bevordering van het ziekenhuiswezen in Nederland en zijne koloniën Amsterdam 1901-04-06 nr. 59

25-04-1901

1900-07-11
Vereeniging "Door Eendragt 't zaam gebragt" Amsterdam 1871-05-09 nr. 7

09-06-1871

Vereeniging tot bestrijding van het Pauperisme te Amsterdam Amsterdam 1871-06-02 nr. 21

20-06-1871

Nederlandsche bond van adsistenten der posterijen en telegraphie Amsterdam 1901-04-12 nr. 79

28/29-04-1901

1899-05-22
Hollandsche vereeniging van spoorwegambtenaren Amsterdam 1901-04-13 nr. 56

04-05-1901

1899-05-01
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 14 5 6 7 8 9 1046 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.