Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 14 5 6 7 8 9 1046 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
IJsclub "Wederkeerig Hulpbetoon" Dirkshorn 1902-01-27 nr. 17

11-02-1902

1901-11-26
Particuliere Stratenmakersvereeniging "Blijft Getrouw" Amsterdam 1902-01-18 nr. 43

06-02-1902

1901-07-21
"Door Eendracht Sterk", vereeniging van Amsterdamsche restaurateurs, hotel- en koffiehuishoudens Amsterdam 1902-01-18 nr. 43

04-02-1902

1901-05-01
Gemeenschappelijk Grondbezit Bussum 1902-01-14 nr. 30

02/03-02-1902

1901-10-20
Nederlandsche vereeniging van handelaren in buitenlandsch meel Amsterdam 1902-01-18 nr. 43

31-01-1902

1901-05-29
Christelijke schoolbouwvereeniging Koog aan de Zaan 1902-01-14 nr. 30

29-01-1902

1901-12-01
Literarische Studentenvereeniging Amsterdam 1902-01-06 nr. 10

24-01-1902

1900-06-01
Vereeniging van opzichters aan het Rijksmuseum te Amsterdam "Streven naar verbetering" Amsterdam 1902-01-06 nr. 10

22-01-1902

1901-05-08
Fanfare-corps "Erica" (Heidebloem) Laren (NH) 1902-01-06 nr. 10

22-01-1902

1901-11-14
Amsterdamsche Handelsreizigers Tooneelclub "Onder Collega's" Amsterdam 1902-01-06 nr. 10

17-01-1902
05-08-1903

1900-03-25
De Evangelisch Luthersche naaischool Amsterdam 1901-12-30 nr. 128

16-01-1902

1898-03-01
Bootvaart- en tooneelvereeniging "Muiderpoort en Omstreken" Amsterdam 1901-12-30 nr. 128

15-01-1902

1901-07-01
Vereeniging tot het bevorderen van den bloei van jaarlijksche paardenmarkten te Alkmaar Alkmaar 1901-12-30 nr. 128

14-01-1902

1901-08-21
Vereeniging van Instituteurs in Nederland Amsterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-01-01
Vereeniging van bezoldigde agenten van politie "Plicht en Recht" Hilversum 1901-12-14 nr. 56

12/13-01-1902

1901-10-17
Vereeniging van boterhandelaren in het klein "Ons belang" Amsterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-09-19
IJsclub "Obdam" Obdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-01-02
Algemeene Nederlandsche Bond van mineraalwaterfabrikanten en bierhandelaren Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

10-01-1902

1901-05-01
IJsclub "Hensbroek" Hensbroek 1901-12-14 nr. 56

08-01-1902

1900-11-01
Bond van gepensionneerde gegageerde en van gepasporteerde Israëlietische militairen voor land- en zeemacht hier te lande en koloniën in en buiten den dienst, onder de zinspreuk: "Getrouw aan ons Vorstenhuis en Vaderland" Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

07-01-1902
11-07-1903

1901-05-25
Amsterdamsche Onderwijzersvereeniging Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

05/06-01-1902

1901-03-01
Samenwerking tegen tegenwerking Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

04-01-1902

1900-07-18
Muziekvereeniging van post- en telegraafbeambten "De Post-harmonie" voor Haarlem en omstreken Haarlem 1901-12-14 nr. 56

03-01-1902

1901-06-09
Houthandelvereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

31-12-1901

1900-05-01
Christelijke Bond van sigarenmakers en tabakbewerkers in Nederland Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

29/30-12-1901

1899-06-19
IJsclub Hoogkarspel Hoogkarspel 1901-12-14 nr. 56

25/26/27-12-1901

1901-11-01
Eenheid onder ons, technische afdeeling: "Gemeente-tram" Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

25/26/27-12-1901

1900-06-14
Schietvereeniging "Texel" Texel 1901-12-14 nr. 56

22/23-12-1901

1900-09-10
Bond ter verkrijging eener wettelijke regeling van den rechtstoestand der burgerlijke ambtenaren Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

22/23-12-1901

1901-09-29
Kinderkleeding en kindervoeding Alkmaar 1901-12-14 nr. 56

22/23-12-1901

1901-04-01
IJsbaan Linnaeusparkkwartier Watergraafsmeer 1901-12-14 nr. 56

22/23-12-1901

1901-10-01
Postduivenvereeniging "De Bonte Duif" Amsterdam 1901-11-07 nr. 41

26-11-1901

1901-09-26
Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in, en verfraaiing van de gemeente Hilversum en naaste omgeving Hilversum 1901-11-06 nr. 88

22-11-1901

1901-07-18
Haarlemsch gemengd koor Haarlem 1901-11-05 nr. 95

20-11-1901

1888-10-30
Christelijke Bond van timmerlieden Amsterdam 1901-10-24 nr. 56

15-11-1901

1901-04-08
Orthopaedische inrichting voor min- en onvermogenden Amsterdam 1901-11-08 nr. 39

14-11-1901

1901-09-20
Vereeniging voor voeding en verwarming Amsterdam 1901-10-24 nr. 54

08-11-1901

1900-06-21
Volksbond, vereeniging tegen drankmisbruik, afdeeling Wormerveer Wormerveer 1901-10-23 nr. 65

06-11-1901

1901-04-29
Internationaal Dames-comité "Alcmaria" voor het verstrekken van hulp aan de vrouwen en kinderen in de concentratiekampen in Zuid-Afrika Alkmaar 1901-10-09 nr. 54

25-10-1901

1901-08-01
Mount Sinai Loge n°. 2 (Berg Sinai Loge numero 2) Amsterdam 1901-10-08 nr. 46

20/21-10-1901

1878-01-17
Het Christelijk Ziekenhuis Zaandam 1901-10-04 nr. 38

20/21-10-1901

1901-07-19
Afdeeling Edam van den Ned. Roomsch Kath. Volksbond onder patronaat van St. Willibrordus Edam 1901-10-01 nr. 49

12-10-1901

1893-11-27
Hilversumsche schietvereeniging "Willem Tell" Hilversum 1901-09-25 nr. 8

09-10-1901

1896-10-25
Muziekvereeniging "Crescendo" Sloterdijk 1901-09-20 nr. 23

03-10-1901

1901-01-28
Amsterdamsche Vereeniging van mineraalwaterfabrikanten Amsterdam 1901-09-19 nr. 19

02-10-1901
20-05-1903

1901-03-13
Afdeeling Hoorn van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Hoorn 1901-09-19 nr. 20

01-10-1901
07-10-1903

1901-07-01
Christelijke geheelonthoudersvereeniging "Emmanuel" Amsterdam 1901-09-13 nr. 27

28-09-1901

1901-01-26
Afdeeling Nibbixwoud en Hauwert van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Nibbixwoud 1901-09-02 nr. 30

25-09-1901
03-10-1903

1901-07-01
Purmerender schietvereeniging "Christiaan de Wet" Purmerend 1901-09-03 nr. 41

18-09-1901

1901-04-01
Vereeniging van ambtenaren ter directie der Rijkspostspaarbank Amsterdam 1901-08-30 nr. 40

14-09-1901

1901-06-14
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 14 5 6 7 8 9 1046 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.