Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 15 6 7 8 9 10 1146 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Koninklijke Vereeniging "Het Nederlandsch Tooneel" Amsterdam 1876-02-16 nr. 18

14-03-1876
08-02-1879
06-04-1880
24-11-1882
20-07-1888
19-04-1894
07/08-02-1897
27-09-1902

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Bewaarscholen Den Helder 1875-10-26 nr. 18

09-11-1875

Schildersvereeniging "de Unie" Haarlem 1874-01-24 nr. 18

11-04-1874

Vereeniging "Natura et Amicitia" Amsterdam 1871-06-06 nr. 18

23-06-1871

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Gesticht ter behandeling van ooglijders, inzonderheid minvermogende, te Amsterdam Amsterdam 1872-06-24 nr. 18

11-07-1872
18-08-1876
28-06-1879
06/07-07-1902

Marine-Machinisten-Societeit Den Helder 1889-12-19 nr. 18

19-03-1890

Vereeniging ter bevordering van het handelsverkeer aan de Amsterdamsche varkensmarkt Amsterdam 1892-03-23 nr. 18

12-04-1892

1890-03-01
Christelijke Jongelingsvereeniging "Hebt de waarheid en den vrede lief" Zaandam 1888-11-19 nr. 18

09-02-1889
13-07-1893

Gymnastiek-onderwijzersvereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1889-07-23 nr. 18

22-11-1889

Vereeniging tot bewaren en beheeren der aandeelen Dordtsche petroleum-industriemaatschappij Amsterdam 1897-04-13 nr. 18

25/26-04-1897
22/23-07-1900
16-07-1903

Vereeniging van stalknechts "Streven naar verbetering" Amsterdam 1900-04-30 nr. 188

12-05-1900

1899-06-28
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van den Proeftuin te Aalsmeer Aalsmeer 1899-05-13 nr. 19

28/29-05-1899

1899-03-01
Afdeeling Zaandam van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" Zaandam 1900-02-03 nr. 19

17-02-1900

1899-10-16
Evangelisatie "Uw Koningrijk kome" Anna Paulowna 1898-05-25 nr. 19

09-06-1898

1897-08-01
Turnvereeniging "Olympia" Amsterdam 1878-09-09 nr. 19

17-09-1878
14-04-1882
21-06-1900

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam 1875-04-24 nr. 19

03-06-1875

Vereeniging tot stichting en instandhouding van een Fonds tot ondersteuning van ongehuwde vrouwen en weduwen uit den fatsoenlijken stand, genaamd: "Amalia Fonds" Amsterdam 1873-02-08 nr. 19

14-03-1873
17-03-1886
04-09-1901

Vrije Hervormde Gemeente Hoorn 1890-08-12 nr. 19

22-10-1890

Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Beverwijk 1891-01-13 nr. 19

11-03-1891
16-12-1903

1890-01-01
St. Josephs-gezellen-Vereeniging Amsterdam 1873-09-06 nr. 19

08/09-02-1874
26-08-1903

Nederlandsche Operavereeniging Amsterdam 1894-01-12 nr. 19

16-02-1894

Centraal-Comité voor de oprichting en de instandhouding van een Seminarie nabij Batavia Amsterdam 1873-09-23 nr. 19

28-11-1873
13-05-1903

Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond Amsterdam 1888-09-29 nr. 19

11-01-1889
08/09-10-1893
24-06-1898

Comité-Generaal voor de tentoonstelling tot bevordering van veiligheid en gezondheid in fabrieken en werkplaatsen Amsterdam 1890-04-09 nr. 19

12-06-1890

Godsdienstige Zangvereeniging "Santo Servicio y Associasion Amical" Amsterdam 1887-09-26 nr. 19

02-11-1887

Weldadigheids-Vereeniging "Montefiore" Amsterdam 1887-02-22 nr. 19

20-04-1887
01-10-1892
27-05-1898

"Afdeeling Haarlem en omstreken" van den Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik Haarlem 1881-02-09 nr. 19

09-03-1881
06-09-1881
25-10-1888

Vereeniging van Nederlandsche Gravers en Baggerlieden onder de zinspreuk "Orde en Eendracht" Amsterdam 1873-02-07 nr. 19

06/07-04-1873

Het Werkhuis Hoorn 1894-12-12 nr. 19

31-01-1895

1894-10-24
Vereeniging "Het Arboretum" Bussum 1882-03-08 nr. 19

14-04-1882

Vereeniging voor Suriname Amsterdam 1876-12-14 nr. 19

09-02-1877
26-03-1892
28-04-1896

Amsterdamsche Gymnastiek-Onderwijzers-Vereeniging Amsterdam 1877-09-04 nr. 19

20-09-1877
31-03/01-04-1899

Bond van Nederlandsche Onderwijzers Amsterdam 1875-10-26 nr. 19

26-11-1875
18-08-1881
17-04-1887
06-05-1890
29-09-1891
30-03-1894
12-11-1898
25-11-1899
07-08-1903

Nederlandsche vereeniging voor electrotechniek Amsterdam 1896-03-14 nr. 19

17/18-05-1896

1895-10-26
Dilettantenclub "Door vriendschap verbonden" Amsterdam 1896-03-17 nr. 19

12-05-1896
12-01-1899

1882-02-19
Vereeniging "Willem Barents" Amsterdam 1881-05-06 nr. 19

18-08-1881

Vereeniging "Amsterdam's Thuis voor Dieren" Amsterdam 1882-10-22 nr. 19

28-11-1882

Alkmaarsche Voorzorg-Vereeniging onder de zinspreuk: "Eendragt maakt magt" Alkmaar 1870-10-17 nr. 19

25-10-1870

Schietclub "Amstels Werkman" Amsterdam 1895-08-08 nr. 19

10-09-1895

1892-08-27
Amsterdamsche Vereeniging van mineraalwaterfabrikanten Amsterdam 1901-09-19 nr. 19

02-10-1901
20-05-1903

1901-03-13
Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel Haarlem 1885-02-12 nr. 19

25-03-1885
13-04-1898

Nederlandsche vereeniging van houders van Amerikaansche spoorwegaandeelen Amsterdam 1895-07-08 nr. 19

04/05-08-1895

1895-01-01
Collegie "Chesed Weëmeth Menachem Abelim" (Troost der rouwbedrijvenden met waarheid en oprechtheid) Amsterdam 1872-04-18 nr. 19

14-06-1872
29-01-1881
30-06-1888
27/28-08-1893
19-09-1902

Nederlandsche Nationale Werkliedenvereeniging "Door Orde en Spaarzaamheid tot Welvaart" Den Helder 1872-12-15 nr. 19

04-03-1873
24-01-1903

1872-01-29
Kegelclub "Denk aan den Koning" Heemstede 1890-01-07 nr. 19

25-03-1890

Vereeniging van gepensioneerde onderofficieren en minderen van het Nederlandsch Leger Amsterdam 1879-02-28 nr. 19

22-04-1879
30-01-1881
15-08-1885
28-09-1892
25/26-11-1900

Gebroederschap "Agoedas Ahoewiem" (vereeniging van vrienden) Amsterdam 1879-11-10 nr. 19

30-12-1879
27-10-1896

"District Naarden en Omstreken" der vereeniging "Eigen Hulp" Naarden 1878-12-27 nr. 19

02-02-1879

Amsterdamsche debitantenvereeniging Amsterdam 1886-12-07 nr. 19

12-03-1887

Gymnastiek- en schermvereeniging "Hollandia" Amsterdam 1887-07-11 nr. 19

16-09-1887

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 15 6 7 8 9 10 1146 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.