Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 15 6 7 8 9 10 1146 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Gymnastiekvereeniging "West-Frisia" Medemblik 1887-02-20 nr. 15

20-04-1887

Nationale Kiesvereeniging "Burgerplicht" Den Helder 1888-07-29 nr. 27

18-10-1888
16-09-1892

Vereeniging tot verzekering van het duurzaam bestaan van de Sophia-bewaarschool Velsen 1866-12-12 nr. 51

28-12-1866
04/05-10-1896

Vereeniging "Hulp en Steun" Amsterdam 1885-07-31 nr. 27

05-09-1885
05/06-05-1895
28/29-11-1897

Zeilmakers-gezellenvereeniging "Vriendschap en Trouw" Amsterdam 1875-01-29 nr. 35

27-04-1875

Vereeniging "Muiderpoort en Omstreken" Amsterdam 1882-08-10 nr. 32

21-11-1882
31-07-1894

Cricketclub "Rood en Wit" Haarlem 1885-07-29 nr. 23

15-08-1885

Israëlitisch Godsdienstig Genootschap "Mewakshy Jausher" (zij, die het recht zoeken) Amsterdam 1874-03-16 nr. 27

19-05-1874
06-02-1890

"Volksonderwijs", vereeniging ter bevordering van het volksonderwijs en het schoolbezoek in Nederland Amsterdam 1876-01-12 nr. 23

08-03-1876
19-08-1876
11-06-1880
13-10-1887
18/19-11-1888
23-12-1890
01-06-1898
06-09-1901

Vereeniging eener Burgerbewaarschool Haarlem 1865-10-06 nr. 59

21-10-1865

Kiesvereeniging "Nederland en Oranje" Amstelveen 1893-05-19 nr. 9

06-07-1893

De Apostolische Kas Amsterdam 1893-05-23 nr. 48

11-07-1893

De Haarlemsche Lawn-tennisclub Haarlem 1893-05-15 nr. 46

06-07-1893

Schippersvereeniging "De Eendracht" Amsterdam 1893-05-31 nr. 40

16/17-07-1893

Vereeniging tot bevordering van Christelijke belangen Alkmaar 1893-05-31 nr. 39

22-07-1893

Afdeeling Helder en omstreken der "Nationale Christen Geheel-onthouders-vereeniging" Den Helder 1893-05-31 nr. 41

22-07-1893
26/27-03-1899

Limburgia Amsterdam 1893-06-15 nr. 35

28-07-1893

Afdeeling Oostzaan der Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Oostzaan 1893-06-30 nr. 34

02-08-1893
03-09-1903

Strijd om het bestaan Amsterdam 1893-07-11 nr. 26

18-08-1893

Anti-revolutionnaire kiesvereeniging "Nederland en Oranje" Haarlem 1893-07-11 nr. 25

19-08-1893

Weldadigheidsvereeniging "Ernst en Scherts" Amsterdam 1893-07-07 nr. 25

24-08-1893

Deutsch-Evangelischer Verein Amsterdam 1893-07-19 nr. 44

27/28-08-1893

"Vooruitgang" tot afvoer van vroege aardappelen, groenten en fruit Hoogkarspel 1893-07-27 nr. 37

31-08-1893

Kostelooze Amsterdamsche Polikliniek Amsterdam 1893-07-31 nr. 49

01-09-1893

Het Rundvee-stamboek "Noordholland" Schellinkhout 1893-07-17 nr. 35

31-08-1893
05/06-02-1899

Afdeeling Amsterdam der "Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs" Amsterdam 1893-07-12 nr. 18

03/04-09-1893

Vereeniging "Het Buitenland" Amsterdam 1888-02-25 nr. 11

07-04-1888
10-05-1888
24/25-06-1900

Gymnastiek- en schermvereeniging "Kracht en Vlugheid" Amsterdam 1886-09-14 nr. 25

27-10-1886
28-10-1887
04-11-1891
06-12-1899

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Hulp- of Voorschotbank Purmerend 1881-01-18 nr. 18

27-02-1881

Vereeniging tot stichting en instandhouding van "Scholen met den Bijbel" Bussum 1881-12-22 nr. 29

22-03-1882
10-01-1895

Nederlandsche Pensioenvereeniging voor Werklieden Amsterdam 1883-04-24 nr. 13

04-07-1883
15-08-1885

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener naai- en Breischool onder den naam van "Maria Louiza Jacoba Naai- en Breischool" Nieuw-Vennep 1875-04-25 nr. 29

24-06-1875
17-03-1886

Gebroederschap "Schangary Tsion" ("Zion's poorten") Amsterdam 1879-09-02 nr. 22

08-10-1879
08-04-1892
29-11-1892

Vereeniging voor inwendige Zending "Emmanuël" Amsterdam 1883-04-23 nr. 27

08-05-1883

Gymnastiek-, Scherm- en Schietvereeniging "Excelsior" Amsterdam 1886-10-16 nr. 21

30-12-1886

"Afdeeling Rijp" der Noord-Hollandsche Vereeniging "het Witte Kruis" De Rijp 1890-05-13 nr. 26

26-07-1890
03-10-1900
28-08-1903

Gymnastiekvereeniging "Sparta" Haarlem 1879-09-11 nr. 26

15-10-1879
15-01-1884

Vereeniging ter verbreiding der Waarheid Den Helder 1865-07-03 nr. 43

03-08-1865
13-06-1895

Genootschap "Tot Nut en Genoegen", Vereeniging tot afschaffing van sterken drank Amsterdam 1885-08-04 nr. 30

27-11-1885

Amsterdamsche Vereeniging voor Gezondheids- en Vacantie-Kolonies Amsterdam 1884-11-19 nr. 22

12-01-1885

Vereeniging van Industrieëlen en Kooplieden betreffende Bouwkunde en aanverwante vakken Haarlem 1882-06-23 nr. 29

08-10-1882
03-03-1888
09/10-01-1898

Sociëteit "de Witte" Broek in Waterland 1892-09-07 nr. 43

15-10-1892

Studentenvereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen Amsterdam 1892-09-29 nr. 40

20-10-1892
12-09-1896

Vereeniging van directeuren van hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus Amsterdam 1892-10-21 nr. 37

22-11-1892

Vereeniging, ten doel hebbende de instandhouding eener bewaarschool binnen de gemeente Sloten, c.a., provincie Noord-Holland Sloten (NH) 1892-10-15 nr. 44

30-11-1892

Gymnastiekvereeniging "Olympia" Wieringerwaard 1892-11-08 nr. 28

30-11-1892

Muzikale Vereeniging "Polyhymnia" Amsterdam 1881-09-11 nr. 36

13/14-11-1881
20-09-1887
04-10-1890

Amsterdamsche gemeente-stratenmakersbond onder de zinspreuk "Door eendracht verenigd" Amsterdam 1892-11-16 nr. 22

20-12-1892

Tuinbouwvereeniging "Beemster en Omstreken" Beemster 1892-10-29 nr. 44

08-12-1892

Afdeeling Edam van de Noord-Hollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Edam 1892-11-07 nr. 27

02-12-1892
30-10-1903

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 15 6 7 8 9 10 1146 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.