Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 15 6 7 8 9 10 1146 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" Amsterdam 1871-10-17 nr. 21

29/30-10-1871
09-08-1872
15-06-1884
26-11-1889
21/22-10-1900

Centraal-Comité voor de oprichting en de instandhouding van een Seminarie nabij Batavia Amsterdam 1873-09-23 nr. 19

28-11-1873
13-05-1903

Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond Amsterdam 1888-09-29 nr. 19

11-01-1889
08/09-10-1893
24-06-1898

De Broederband Amsterdam 1897-01-30 nr. 3

19-02-1897

1896-08-12
Zegen na Arbeid Amsterdam 1897-01-13 nr. 28

31-01/01-02-1897

1890-06-01
Sociëteit "Sans-Gêne" Amsterdam 1897-01-21 nr. 2

07/08-02-1897

1896-10-01
Nederlandsche Journalistenkring Amsterdam 1884-06-24 nr. 68

18-10-1884
03/04-05-1894
05-09-1900

1884-02-01
Vrienden voor Oranje Amsterdam 1897-01-05 nr. 28

22-01-1897

1896-05-16
De Nederlandsche anti-socialistische kleermakersbond Amsterdam 1896-12-28 nr. 16

17/18-01-1897

1896-05-25
Zang- en Tooneelvereeniging "Kunst door Oefening" Amsterdam 1890-11-07 nr. 56

12-02-1891

Vereeniging tot bestrijding van het gebruik en misbruik van sterken drank, onder de zinspreuk: "Spreuken XXIV:11"' Amsterdam 1896-12-17 nr. 29

01/02-01-1897

1896-11-20
Oranjebond voor orde Amsterdam 1896-12-14 nr. 46

01/02-01-1897

1896-05-01
Vereeniging van kommandeurs der stadsreiniging te Amsterdam "Door ons verbroederd" Amsterdam 1900-02-17 nr. 15

04/05-03-1900

1898-10-19
Ons Huis, buurt YY Amsterdam 1900-02-13 nr. 33

03-03-1900

1899-11-01
Vereeniging tot verspreiding van stichtelijke blaadjes Amsterdam 1870-06-30 nr. 20

24/25-07-1870
01-06-1900

Sociaal-democratische Studie-club Amsterdam 1902-08-12 nr. 36

05-09-1902

1901-09-21
Vereeniging door en voor losse werklieden, werkzaam aan de Centrale Asch- en Vuilnisbelt Amsterdam 1902-08-18 nr. 53

07/08-09-1902

1901-01-27
Vereeniging voor barbiers- en kapperspatroons, onder den naam "Amsterdam" Amsterdam 1902-08-18 nr. 53

10-09-1902

1884-04-28
Muziekgezelschap "Kunst naar Kracht" Amsterdam 1902-08-05 nr. 39

30-08-1902

1901-03-19
Tooneelvereeniging "Prins Maurits" Amsterdam 1902-08-05 nr. 39

22-08-1902

1891-03-22
Vereeniging van het personeel der tweede Noordhollandsche Tramwegmaatschappij, genaamd "Eendracht en Genoegen" Amsterdam 1902-08-12 nr. 36

04-09-1902

1899-01-01
Algemeene Nederlandsche Boekbindersgezellenbond Amsterdam 1902-08-05 nr. 39

31-08-1902/01/02-09-1902

1901-12-08
Zangvereeniging "Animato" Amsterdam 1900-02-13 nr. 34

01-03-1900

1899-11-01
Centraal genootschap voor kinderherstellings- en vacantiekolonies Amsterdam 1902-07-23 nr. 41

16-08-1902

1901-12-24
't Koggeschip Amsterdam 1902-07-23 nr. 41

17/18-08-1902

1902-01-31
Amsterdamsche Vrouwelijke-studenten-vereeniging Amsterdam 1902-07-23 nr. 41

14-08-1902
04/05-10-1903

1902-02-24
Tuinbouwliedenvereeniging "Numa Pompilius Amsterdam 1900-03-16 nr. 31

31-03-1900

1899-06-01
Nederlandsche Mandenmakers- en Rietbewerkersbond Amsterdam 1900-08-16 nr. 53

09/10-09-1900

1897-04-18
Vereeniging "Oefening en Gezellig Verkeer" Amsterdam 1889-09-18 nr. 23

29-01-1890

Algemeene Winkeliersvereeniging Amsterdam 1900-08-22 nr. 31

16/17-09-1900

1900-03-01
Vereeniging van leeraren in de stenographie Amsterdam 1900-08-24 nr. 52

14-09-1900
23-11-1901

1900-04-19
Liefdadigheidsvereeniging "Streven naar verbetering" Amsterdam 1900-03-09 nr. 13

25/26-03-1900

1899-11-21
Amsterdamsche vereeniging voor middelbaar onderwijs aan meisjes Amsterdam 1900-09-01 nr. 37

18-09-1900

1900-05-01
Ooster-Speeltuin Amsterdam 1900-09-05 nr. 24

18-09-1900

1900-06-16
Katholieke vereeniging "Leo XIII" Amsterdam 1900-09-01 nr. 55

18-09-1900

1898-02-20
Vereeniging van Gemeente-gaslantaarnopstekers der gemeente Amsterdam "Verbetering zij ons streven" Amsterdam 1900-09-05 nr. 76

22-09-1900

1899-06-01
Amsterdamsche vereeniging van werkgevers in metaal- en houtbewerking Amsterdam 1900-09-10 nr. 20

23/24-09-1900

1900-02-01
Schietvereeniging "Rood-Wit-Blauw" behoorende tot de afdeeling Amsterdam en omstreken van den Nederlandschen bond van oud-onderofficieren Amsterdam 1900-03-10 nr. 8

24-02-1900

1899-07-04
Comité-Generaal voor de tentoonstelling tot bevordering van veiligheid en gezondheid in fabrieken en werkplaatsen Amsterdam 1890-04-09 nr. 19

12-06-1890

Liefdadigheid door Vriendschap Amsterdam 1899-08-10 nr. 68

27/28-08-1899

1897-03-01
Vereeniging ter behartiging van de belangen der maatschappij "Apollo" Amsterdam 1899-08-16 nr. 32

30-08-1899

1899-04-07
Humanitas Amsterdam 1899-08-03 nr. 51

22-08-1899

1899-03-16
Jongelingen-eerewacht "Klein maar dapper" Amsterdam 1899-07-19 nr. 70

05-08-1899

1899-04-01
Medicinae Studiosorum Societas (Vereeniging van studenten in de geneeskunde) Amsterdam 1899-07-27 nr. 59

20/21-08-1899

1896-10-21
Godsdienstige Zangvereeniging "Santo Servicio y Associasion Amical" Amsterdam 1887-09-26 nr. 19

02-11-1887

Tooneelvereeniging "Broederschap" Amsterdam 1899-08-29 nr. 48

15-09-1899

1890-02-19
Dilettanten-club "Vriendschap en Ontwikkeling" onder de kenspreuk: "Door oefening wordt kunst verkregen" Amsterdam 1881-03-21 nr. 16

30-04-1881

Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen bakkersgezellenbond Amsterdam 1899-09-04 nr. 73

19-09-1899
03-04-1901

1894-08-02
Gymnastiekvereeniging "De Batavier" Amsterdam 1890-06-08 nr. 26

12-04-1890

Vereeniging voor de Statistiek in Nederland Amsterdam 1862-07-04 nr. 54

16-07-1862
28-08-1891
26-01-1893

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 15 6 7 8 9 10 1146 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.