Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 15 6 7 8 9 10 1146 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging "Eendracht en Trouw" Alkmaar 1880-07-12 nr. 33

01-08-1880

Douweir Meisjourim (Prediken van Zedeleer) Amsterdam 1880-07-03 nr. 33

01-08-1880
01/02-04-1894

1862-07-04
Comité tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog Amsterdam 1880-07-17 nr. 31

01-08-1880

Vereeniging "Prins Alexander-Stichting" Amsterdam 1880-07-22 nr. 19

05/06-09-1880
02-03-1895

Haarlemsche Gymnastiekvereeniging Haarlem 1880-08-08 nr. 14

03-10-1880

Vereeniging "Eensgezindheid" Amsterdam 1880-08-22 nr. 18

19-11-1880

Vereeniging "IJsploeg" Amsterdam 1880-09-29 nr. 18

21-01-1881

Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs Amsterdam 1880-10-15 nr. 17

21-01-1881

Amsterdamsche Vereeniging tegen de Prostitutie Amsterdam 1880-10-29 nr. 24

27-01-1881

Amsterdamsche Zwemclub Amsterdam 1880-12-11 nr. 29

09-02-1881
29-11-1884
26-03-1892
13-11-1895

Studenten-Societeit "Nos jungit Amicitia" Amsterdam 1880-12-24 nr. 32

09-02-1881
25-02-1885
17-06-1891
29-08-1891
01-02-1898

1880-11-01
Sloterdijkse IJsclub Sloterdijk 1880-12-18 nr. 31

13-02-1881

De Evangelische Gemeente Amsterdam 1881-01-11 nr. 10

23-02-1881
31-01/01-02-1897

Genootschap "Architectura et Amicitia" Amsterdam 1881-02-04 nr. 12

23-02-1881
29-03-1883
08-06-1893
25-08-1899

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Hulp- of Voorschotbank Purmerend 1881-01-18 nr. 18

27-02-1881

Amsterdamsche Machinisten Vereeniging "Het Stoomwerktuig" Amsterdam 1881-02-04 nr. 11

27-02-1881
11/12-03-1894

Gymnastiek- en Excercitievereeniging "Achilles" Zaandam 1881-02-07 nr. 9

27/28-02-1881
08-09-1885

"Afdeeling Haarlem en omstreken" van den Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik Haarlem 1881-02-09 nr. 19

09-03-1881
06-09-1881
25-10-1888

Gymnastiekvereeniging "Plato" Amsterdam 1881-02-12 nr. 14

09-03-1881
07-02-1888

Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën Amsterdam 1881-02-13 nr. 16

09-03-1881
01-03-1887
04-07-1891
19-01-1899

"District Wormerveer en omstreken" van de Vereeniging "Eigen Hulp" Wormerveer 1881-03-07 nr. 10

16-04-1881

Vereeniging "Luther" Amsterdam 1881-03-14 nr. 16

21-04-1881
22-03-1882
21-11-1884

Vereeniging "Hilversum" Hilversum 1881-03-14 nr. 17

30-04-1881
11-07-1884

Dilettanten-club "Vriendschap en Ontwikkeling" onder de kenspreuk: "Door oefening wordt kunst verkregen" Amsterdam 1881-03-21 nr. 16

30-04-1881

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de spijskokerij "St. Willebrordus" Alkmaar 1881-03-16 nr. 16

30-04-1881

Rederijkerskamer "Joost van den Vondel" Amsterdam 1881-04-03 nr. 15

05-07-1881

Gymnastiek-Vereeniging "Lycurgus-Achilles" Amsterdam 1881-07-16 nr. 48

10-08-1881

Vereeniging "Willem Barents" Amsterdam 1881-05-06 nr. 19

18-08-1881

Schermclub "De Eensgezindheid" Amsterdam 1881-05-09 nr. 10

18-08-1881

Vereeniging "de Unie" Amsterdam 1881-05-10 nr. 28

20-08-1881
31-01-1884

Vereeniging "Koloniale Tentoonstelling" te Amsterdam Amsterdam 1881-06-02 nr. 21

20-08-1881

Vereeniging "Oefening en Weldoen" Amsterdam 1881-05-17 nr. 27

20-08-1881

Vereeniging "Middelbare school voor meisjes te Amsterdam" Amsterdam 1881-05-25 nr. 25

30-08-1881

Scherpschuttersvereeniging "Een Doel" Bussum 1881-07-16 nr. 51

06-09-1881
01-12-1888

Vereeniging "Resjied Tob" (Goed Begin) Amsterdam 1881-09-06 nr. 31

09-11-1881
08-06-1887

Kerkgenootschap "Gemeente van Zevende-dags-Baptisten" Haarlem 1881-08-28 nr. 21

09-11-1881

Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereeniging Amsterdam 1881-09-09 nr. 39

13-11-1881
03/04-03-1901

1881-05-12
Muzikale Vereeniging "Polyhymnia" Amsterdam 1881-09-11 nr. 36

13/14-11-1881
20-09-1887
04-10-1890

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Nederhorst den Berg 1881-10-28 nr. 26

05-02-1882
11-01-1889
16-01-1891

Amstels Vriendenkring Amsterdam 1881-10-14 nr. 25

15-02-1882

Vereeniging "Vriendschap is ons doel" Haarlem 1881-12-01 nr. 11

25-02-1882

Letterkundige Vereeniging "Flanor" Amsterdam 1881-11-28 nr. 33

12-03-1882

Handwerkers Eendracht Amsterdam 1881-11-28 nr. 34

12-03-1882
13-09-1895

Vereeniging tot stichting en instandhouding van "Scholen met den Bijbel" Bussum 1881-12-22 nr. 29

22-03-1882
10-01-1895

Vereeniging "Laat de Kinderkens tot mij komen" Den Helder 1881-12-14 nr. 23

22-03-1882
03/04-01-1892

Amsterdamsche Orkest-Vereeniging Amsterdam 1882-03-08 nr. 18

14-04-1882

Vereeniging "Het Arboretum" Bussum 1882-03-08 nr. 19

14-04-1882

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel Monnickendam 1882-03-24 nr. 30

16-04-1882

Vereeniging "De Dageraad" Amsterdam 1882-03-19 nr. 17

16-04-1882
31-01-1884
14-04-1891
20-05-1896

Studenten-Gymnastiek- en Schermgezelschap "Thor" Amsterdam 1882-03-17 nr. 10

16-04-1882

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 15 6 7 8 9 10 1146 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.