Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 17 8 9 10 11 12 1346 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Veefokkerij-Vereeniging Beemster 1884-03-29 nr. 20

05-06-1884
04/05-06-1893

Vereeniging "de Toekomst" tot afzet van aardappelen en andere land- en tuinbouwproducten Medemblik 1888-10-08 nr. 20

11-01-1889

Vereeniging tot "bevordering van Orgelmuziek te Amsterdam" Amsterdam 1875-05-24 nr. 20

27/28-06-1875

Vereeniging "Commissie van Bijstand voor het Woordenboek" Amsterdam 1889-01-30 nr. 20

21-03-1889

Nederlandsch Israëlitische Kiesvereeniging "Trouw en Plicht" Amsterdam 1876-05-07 nr. 20

09/10-07-1876

Gymnastiekvereeniging "Friedrich Ludwig Jahn" Edam 1886-10-09 nr. 20

15-12-1886
30-07-1901

1880-05-27
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van eene Christelijke Bewaarschool in de Oranjestraat Haarlem 1882-10-22 nr. 20

23-11-1882

Vereeniging tot het geven van Neutraal onderwijs aan Meisjes te Koog-Zaandijk Koog aan de Zaan 1877-06-04 nr. 20

05-07-1877

Afdeeling Hoorn van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Hoorn 1901-09-19 nr. 20

01-10-1901
07-10-1903

1901-07-01
Vereeniging "Bilderdijk" Haarlem 1885-11-24 nr. 20

22-01-1886

Vereeniging "IJszeevaartfonds" Amsterdam 1887-01-23 nr. 20

01-04-1887

Loge "Nos Vinxit Libertas" Amsterdam 1887-03-18 nr. 20

27-04-1887

Het Rijper Fanfarecorps De Rijp 1895-11-15 nr. 20

18-01-1896

1888-10-01
Vereeniging voor den Effectenhandel Amsterdam 1876-06-05 nr. 20

08-09-1876
02-09-1883
21-08-1894
24-06-1899
15-11-1901
05-08-1902
18-06-1903

De Kerkelijke Kas Muiden 1890-07-15 nr. 20

27-09-1890

Vereeniging voor Levensverzekering Amsterdam 1887-08-01 nr. 20

16/17-10-1887

Handwerkers-vriendenkring Amsterdam 1870-04-22 nr. 20

13-05-1870
27-09-1873
04-02-1883
25-04-1886
15-09-1891
23-01-1896
03-11-1897
30/31-10-1898
27-07-1900
28-09-1901

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener Spaarbank Hilversum 1877-06-15 nr. 20

12-07-1877
09-01-1902

De Kerkelijke Kas Alkmaar 1887-11-28 nr. 20

01-02-1888

De Kerkelijke Kas Ouderkerk aan de Amstel 1892-01-15 nr. 20

25-02-1892

Vrouwenvereeniging "Dorcas" Houtrijk en Polanen 1888-05-23 nr. 20

06-07-1888

Gymnastiek- en schermvereeniging "Eendracht maakt macht" Amsterdam 1884-03-07 nr. 20

17-04-1884

De Nederlandsche zwembond Amsterdam 1896-09-11 nr. 20

22-10-1896

1888-08-14
Neutrale vereeniging van sigarenmakers Amsterdam 1896-08-18 nr. 20

20/21-09-1896

1895-11-11
Doofstommen-Vereeniging onder de zinspreuk "Door liefde zaamgebracht" Amsterdam 1886-07-27 nr. 20

17-09-1886
09-10-1895
02-10-1900

Roeivereeniging "Willem III" Amsterdam 1887-01-06 nr. 20

29-03-1887
09-07-1889
25-04-1900

Tooneelvereeniging Club "C" (Cremer) Amsterdam 1885-11-06 nr. 20

22-01-1886

Vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van aandeelen in de Negotiatie van 1789 gesloten ten behoeve der Maatschappij onder de zinspreuk "Felix Meritis" Amsterdam 1888-07-19 nr. 20

08-09-1888

Vereeniging tot het vormen van eene "Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam" Amsterdam 1875-01-09 nr. 20

16-06-1875
13-11-1903

Gemeente-Boomplanters te Amsterdam, vereeniging tot Nut en Ondersteuning Amsterdam 1894-02-13 nr. 20

23/24-03-1894

1893-03-02
Door Volharding Grooter Amstelveen 1892-03-15 nr. 20

09-04-1892

1889-09-24
Vereeniging tot voortdurende ondersteuning van hulpbehoevende Weduwen en Weezen, nagelaten door de in zee verongelukte equipagiën der Loodsbooten van Terschelling Terschelling 1870-02-27 nr. 20

28-04-1870

De Katholieke Vereeniging Hilversum 1876-08-01 nr. 20

13-09-1876
11-03-1898

Brandweer en turnclub "Olympia" IJmuiden 1897-03-09 nr. 20

28/29-03-1897

1897-01-01
Gymnastiekvereeniging "de Halter" Amsterdam 1892-03-09 nr. 20

07-04-1892

1891-09-17
Commissie tot beheer der Verzameling van het Geschiedkundig Dispuutgezelschap "C.L.I.O." Amsterdam 1894-06-08 nr. 20

12/13-08-1894

1893-06-30
Nederlandsche Vereeniging van Spoorweg-ambtenaren Amsterdam 1890-08-12 nr. 20

30-12-1890
08-09-1893
21-04-1899
30-08-1900
02-10-1901

Vereeniging van Nederlandsche reeders van zeilschepen op de Groote- en Atlantische vaart. Amsterdam 1885-12-19 nr. 21

09-02-1886

Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" afdeling Monnickendam Monnickendam 1890-05-28 nr. 21

09-08-1890
06-11-1903

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener Algemeene Bewaarschool Den Burg 1877-09-13 nr. 21

20-11-1877

Vereeniging "de Vrije Gemeente" Amsterdam 1878-04-22 nr. 21

02-05-1878
19-01-1884

Vereeniging voor voorbereidend universitair onderwijs Amsterdam 1890-01-25 nr. 21

28-03-1890
12-02-1901

Vereeniging "Koloniale Tentoonstelling" te Amsterdam Amsterdam 1881-06-02 nr. 21

20-08-1881

Vereeniging tot "bevordering van de belangen der Portugeesch Israëlitische Gemeente te Amsterdam" Amsterdam 1883-10-31 nr. 21

18-01-1884
19-07-1902

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Badhuis voor minvermogenden Zandvoort 1869-10-28 nr. 21

20-01-1870
11-10-1898

Deutsche Evangelisch-Lutherische Gemeinde in Amsterdam (Duitsche Evangelisch-Luthersche gemeente te Amsterdam) Amsterdam 1895-04-05 nr. 21

28-05-1895

1895-03-06
Vereeniging voor Noord-Nederland's Muziekgeschiedenis Amsterdam 1889-06-12 nr. 21

15/16-09-1885

Duitsche zangvereeniging "Eendracht" Amsterdam 1891-02-20 nr. 21

03-04-1891

1867-01-07
Vereeniging voor het Nederlandsch Kunst-Industrie-Museum Amsterdam 1874-08-22 nr. 21

24-10-1874

Vereeniging voor aannemers van fundeeringwerken Amsterdam 1900-04-02 nr. 21

19-04-1900

1893-07-01
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 17 8 9 10 11 12 1346 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.