Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 546 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Schietvereeniging "Wilhelmina" Hilversum 1887-03-29 nr. 9

29-05-1887

Mannen-zangvereeniging "Amicitiae" Amsterdam 1879-04-01 nr. 9

16-04-1879
12-04-1883
13-12-1895

Gymnastiek-Onderwijzersvereeniging "Noord-Holland" Haarlem 1886-06-08 nr. 9

14-07-1886

Vereeniging "Weten en Werken" Haarlem 1867-05-03 nr. 89

06-06-1867
14/15-03-1897

1866-10-01
Bond van Veemen Amsterdam 1900-05-07 nr. 89

20/21-05-1900

1900-03-01
Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Werkgeversbond Amsterdam 1889-01-14 nr. 89

05-03-1889

Vereeniging "De Jonge Balie" Amsterdam 1889-01-14 nr. 88

05-03-1889

Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in, en verfraaiing van de gemeente Hilversum en naaste omgeving Hilversum 1901-11-06 nr. 88

22-11-1901

1901-07-18
Christelijke Vrouwenvereeniging "tot Heil der Armen" Hilversum 1864-02-02 nr. 86

24-02-1864
25-08-1898

Hengstenvereeniging "Hollandsch Noorderkwartier" Alkmaar 1898-05-11 nr. 86

25-05-1898

1898-01-01
Nederlandsche vereeniging ter behartiging van de belangen van de houders van 5 pcts. geconsolideerde en van 5 pcts. collateral trust obligatiën der Oregon Short Line & Utah Northern Railway Company Amsterdam 1894-08-20 nr. 85

06-09-1894
07-10-1896

1894-07-26
Vereeniging van rechercheurs van politie bij de gemeente-politie te Amsterdam, onder de zinspreuk "Kracht door Eendracht" Amsterdam 1901-05-22 nr. 85

07-06-1901

1901-01-18
Vereeniging tot aanleg van een rij- en wandelpark te Amsterdam Amsterdam 1864-04-14 nr. 85

02-06-1864
24-01-1893

Helder's Belang, Vereeniging tot verfraaiing en tot bevordering van den bloei der gemeente Helder Den Helder 1890-11-01 nr. 84

21-01-1891

Wilhelmina-Vereeniging Sloten (NH) 1890-11-01 nr. 83

16-01-1891

Vereeniging van het personeel van 's Rijks werf te Willemsoord, onder de zinspreuk: "Onderling belang" Willemsoord 1900-10-08 nr. 82

24-10-1900

1900-04-01
Gymnastiekvereeniging "Eigen Oefening" Hem 1890-11-01 nr. 82

18-01-1891

Vereeniging van hotel-, restaurant-, koffiehuis- en sociëteit-geëmployeerden "Hulp door Voorzorg" Amsterdam 1903-11-21 nr. 82

04-12-1903

1890-05-02
Vereeniging tot bevordering van buurtbelangen aan de Noordzijde van het IJ, gemeente Amsterdam Amsterdam 1903-11-21 nr. 82

16-12-1903

1901-01-15
Vereeniging van landbouwers te Velsen Velsen 1903-11-21 nr. 82

17-12-1903

1903-01-01
Hengstenvereeniging "Wieringen" Wieringen 1903-03-31 nr. 81

24-04-1903

1903-01-01
Tryfosa Watergraafsmeer 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1902-10-30
Vereeniging tot herstel van het landbouwbedrijf in Zuid-Afrika Amsterdam 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1902-11-16
Kalverenslachtersvereeniging "Onderling Belang" Amsterdam 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1897-03-31
Onderlinge Omslag Risico Vereeniging "Binnen-scheepvaart" Amsterdam 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1902-12-30
Terschelling West-Terschelling 1899-11-18 nr. 81

08-12-1899

1899-09-11
Lood- en Zinkwerkersvereeniging "Door Eendracht Sterk" Amsterdam 1888-02-29 nr. 81

10-04-1888

Nederlandsche bond van Rijkstelephonisten Amsterdam 1900-10-08 nr. 80

23-10-1900

1900-02-01
Nederlandsche vereeniging van oud-strijders der land- en zeemacht uit de tropische gewesten "Het vaderland getrouw" Haarlem 1901-08-22 nr. 80

05-09-1901

1901-04-17
Amsterdamsche wijkverpleging Amsterdam 1899-05-27 nr. 80

14-06-1899

1899-03-01
Vereeniging van Leeraren aan Inrichtingen van Middelbaar Onderwijs Amsterdam 1873-12-13 nr. 8

26-02-1874
10-06-1880
09-12-1899

Vereeniging tot instandhouding van het Concertgebouw te Amsterdam Amsterdam 1891-05-29 nr. 8

15-07-1891

Vereeniging van Roomsch Katholieke uitgevers-boekhandelaren onder patronaat van den H. Joannes de Deo Amsterdam 1901-01-02 nr. 8

16-01-1901

1900-03-09
Nederlandsche Bond voor ziekenverpleging Amsterdam 1893-04-10 nr. 8

03-06-1893
19-09-1901

Gereformeerde vereeniging voor ziekenverpleging Amsterdam 1893-03-16 nr. 8

08-04-1893
02-04-1896
09-01-1902

Vereeniging "Meubelmakers-Patroons" Amsterdam 1888-02-25 nr. 8

10-04-1888

Vereeniging van Godsdienst-Onderwijzers bij de Nederlandsche Hervormde Kerk Amsterdam 1877-11-28 nr. 8

19-01-1878
07-10-1899

Varkensslachtersvereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1895-05-11 nr. 8

27-06-1895

1895-02-07
Amsterdamsche Varkensslachtersvereeniging Amsterdam 1887-02-01 nr. 8

06-04-1887
16-01-1890

1886-10-06
Hilversumsche schietvereeniging "Willem Tell" Hilversum 1901-09-25 nr. 8

09-10-1901

1896-10-25
IJsclub "de Ondersteuning" Middelie 1896-02-21 nr. 8

06-05-1896

1895-12-01
Burger-Societeit Alkmaar 1872-02-27 nr. 8

19-03-1872

1871-12-01
Nederlandsche orthopaedische vereeniging. Vereeniging van artsen ter beoefening van orthopaedie, mechanotherapie, geneeskundige gymnastiek en massage Amsterdam 1899-03-22 nr. 8

08-04-1899

1898-05-01
Vereeniging "Eendragt" Amsterdam 1871-04-01 nr. 8

03-05-1871

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nieuwer- en Ouder-Amstel Amstelveen 1869-09-09 nr. 8

07-10-1869
26-05-1898

Vereeniging "Hulp voor minvermogende weezen" Amsterdam 1871-01-14 nr. 8

31-01-1871
30-04-1875
05-07-1899

Mannenzangkoor "Arion" Amsterdam 1898-04-05 nr. 8

20-04-1898

1897-03-09
Amsterdamsche IJsclub Amsterdam 1869-12-20 nr. 8

25-01-1870
08-03-1883
01-11-1887
24-01-1891
12-08-1892

Schietvereeniging "Rood-Wit-Blauw" behoorende tot de afdeeling Amsterdam en omstreken van den Nederlandschen bond van oud-onderofficieren Amsterdam 1900-03-10 nr. 8

24-02-1900

1899-07-04
Vereeniging tot wering en voorkoming van Bedelarij Landsmeer 1870-04-16 nr. 8

12-05-1870

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 546 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.