Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 546 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
"Afdeeling Zaandijk" der Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Zaandijk 1890-04-09 nr. 18

17-06-1890
20-11-1903

Israëlitische Vereeniging "Nut en Vermaak" Hoorn 1865-11-17 nr. 58

06-12-1865

Gebroederschap "Winterverzorging der Armen" Amsterdam 1866-09-11 nr. 50

10-10-1866
12-12-1895

Timmerlieden-Vereeniging "Door Eendracht Welvaart" Den Helder 1892-04-14 nr. 36

25-05-1892

Algemeene Melkslijtersbond Amsterdam 1892-04-29 nr. 31

08-06-1892
24-07-1897

De Kiesvereeniging "Aalsmeer" Aalsmeer 1890-05-06 nr. 34

13-07-1890

Vereeniging tot oprigting en instandhouding van een Evangelisatiegebouw, genaamd: "Rehobôth" Bennebroek 1886-03-02 nr. 12

25-04-1886
15-03-1889

Vereeniging "Tweede Nederlandsche Vrije Loge" Amsterdam 1884-05-04 nr. 27

11-07-1884

Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Broek op Langedijk 1870-04-25 nr. 16

21-05-1870

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener Algemeene Bewaarschool Den Burg 1877-09-13 nr. 21

20-11-1877

Vereeniging ter bevordering van Christelijk Onderwijs Den Helder 1868-12-30 nr. 14

20-01-1869

Zaanlandsche Zeilvereeniging Zaandam 1885-03-16 nr. 15

29-04-1885

Vereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1888-11-03 nr. 22

27/28-01-1889

Vereeniging tot instandhouding van de Christelijke Burgerschool voor meisjes te Amsterdam Amsterdam 1869-10-16 nr. 18

25-11-1869
15-09-1870

Turnvereeniging "Olympia" Amsterdam 1878-09-09 nr. 19

17-09-1878
14-04-1882
21-06-1900

Vereeniging "Vriendenclub" Amsterdam 1875-02-27 nr. 14

27-04-1875
04-06-1879

Tooneel-Vereeniging "Eendracht en Weldoen" Amsterdam 1882-11-28 nr. 25

29-03-1883

Amsterdamsche Werkmansbond Amsterdam 1878-12-01 nr. 14

29-01-1879

Vereeniging tot bevordering van Inwendige Zending Enkhuizen 1889-04-09 nr. 56

30-05-1889

Vereeniging "Algemeen Belang" Amsterdam 1888-07-22 nr. 35

18-10-1888

Lood- en Zinkwerkersvereeniging "Door Eendracht Sterk" Amsterdam 1888-02-29 nr. 81

10-04-1888

Vereeniging tot "bevordering der belangen van het Rijnsche Zending Genootschap te Barmen" Amsterdam 1884-05-02 nr. 36

11-07-1884
10-01-1902

Vereeniging "Steeds Beter" Amsterdam 1887-01-21 nr. 14

01-04-1887

Vereeniging tot oprigting en instandhouding van het Werkhuis te Wormerveer Wormerveer 1870-01-12 nr. 6

04-02-1870
08-01-1895
12-09-1902

Vereeniging "Amstels Bouwkring" Amsterdam 1873-08-19 nr. 45

25-09-1873
08-05-1883
15-11-1888
19/20-07-1891
25-10-1902

Vereeniging "Halichot olam Hagadasa" (nieuwe vereeniging "Paden der eeuwigheid") Amsterdam 1882-08-29 nr. 31

22-11-1882

Vereeniging ter behartiging van de Nederlandsche belangen op de Tentoonstelling te Parijs in 1889 Amsterdam 1888-07-29 nr. 25

08-09-1888

Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging Amsterdam 1889-08-09 nr. 30

17-01-1890

Nederlandsche Vereeniging van Meelfabrikanten Amsterdam 1887-03-21 nr. 17

29-05-1887

De Burger Kiesvereeniging Zaandam 1889-07-09 nr. 38

08-10-1889
14/15-10-1894

Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van Arbeiderswoningen Amsterdam 1875-06-02 nr. 31

27/28-06-1875
29-06-1889

Vereeniging ter verbreiding der Waarheid Purmerend 1872-03-07 nr. 11

29-03-1872

Afdeeling Haarlemmermeer der Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Haarlemmermeer 1892-04-11 nr. 25

13-05-1892

Vereeniging tot bescherming der rechten van belanghebbenden bij de stoomvaartmaatschappij "Zeeland" Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

23-10-1903

Landbouw-Societeit "Ceres" Obdam 1872-09-18 nr. 30

19-10-1872

Vereeniging "De Tuinbouwschool Amsterdam" Amsterdam 1883-09-24 nr. 13

15-01-1884
29-07-1885

Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen Amsterdam 1887-02-12 nr. 13

17-04-1887

Vereeniging "Amstels Handboogschutterij Soranus" Amsterdam 1886-09-20 nr. 26

27-10-1886

Vereeniging "Weldadigheid" Amsterdam 1876-03-31 nr. 4

17-06-1876
24-11-1888

Vereeniging "de Vrije Gemeente" Amsterdam 1878-04-22 nr. 21

02-05-1878
19-01-1884

Vereeniging "Weerbaarheid Claudius Civilis" Amsterdam 1870-08-22 nr. 26

08-09-1870
16-09-1902

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam 1875-04-24 nr. 19

03-06-1875

Vereeniging voor voorbereidend universitair onderwijs Amsterdam 1890-01-25 nr. 21

28-03-1890
12-02-1901

Vereeniging Toevlugt voor behoeftige weezen en oude lieden der Nederlandsch Portugeesche Israëlitische Gemeente te Amsterdam, thans genaamd: "Portugeesch Israëlitische Gemeente" Amsterdam 1873-08-06 nr. 53

03-10-1873
08-05-1903

Vereeniging "Koloniale Tentoonstelling" te Amsterdam Amsterdam 1881-06-02 nr. 21

20-08-1881

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel Oosterend (NH) 1883-06-12 nr. 65

11-07-1883

Roeivereeniging "Sirene" Amsterdam 1887-04-23 nr. 30

05-07-1887

Gymnastiek-Onderwijzersvereeniging "Noord-Holland" Haarlem 1886-06-08 nr. 9

14-07-1886

Aannemers-Societeit "Eenheid" Amsterdam 1885-11-14 nr. 17

30-01-1886

Vereeniging "Israëlitisch Burgerziekenhuis" Amsterdam 1883-08-19 nr. 35

17-10-1883

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 546 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.