Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 546 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Tentoonstelling van landbouw en Zaansche nijverheid Zaandam 1896-02-22 nr. 13

08-05-1896

1896-01-03
Zaanlandsche vereeniging van kantoor- en handelsbedienden Zaandam 1896-03-17 nr. 21

14/15-05-1896

1895-01-01
Vereeniging van technische ambtenaren werkzaam aan 's Rijks artillerie-inrichtingen Zaandam 1903-02-07 nr. 18

01/02-03-1903

1902-10-01
Vereeniging "Tot Plaatselijk Nut" Zaandam 1878-07-30 nr. 77

08-09-1878
16-01-1892
23-10-1903

Vereeniging op Christelijke grondslag tot het houden eener bewaarschool Zaandam 1898-01-14 nr. 9

26-01-1898

1897-09-21
Tooneelvereeniging "A.D.V.E.N.D.O." (Aangenaam door vriendschap en nuttig door oefening) Zaandam 1899-04-01 nr. 43

12-04-1899

1897-03-25
Christelijke muziekvereeniging A.D.V.E.N.D.O. (Aangenaam door vriendschap en nuttig door oefening) Zaandam 1899-02-14 nr. 16

26/27-02-1899

1898-09-08
Afdeeling Zaandam van den Nederlandsch-Roomsch-Katholieken Volksbond Zaandam 1897-11-13 nr. 39

30-11-1897

1896-02-16
Vereeniging "Werkhuis" Zaandam 1887-06-10 nr. 61

11-09-1887
29-08-1888
06-09-1894
29-05-1897

Algemeene Nederlandsche Rijkswerkliedenbond Zaandam 1900-07-23 nr. 50

11-08-1900

1900-01-01
Schietvereeniging "Czaar-Peter", behoorende tot de afdeeling Zaandam en omstreken van den Koninklijken Nederlandschen bond van oud-onderofficieren Zaandam 1902-07-23 nr. 41

13-08-1902

1901-11-07
Bakkersgezellenvereeniging "Voorwaarts", afdeeling Zaanstreek van den Nederlandschen Bakkersgezellenbond Zaandam 1901-04-13 nr. 47

01-05-1901

1899-10-01
Vereeniging tot stichting en instandhouding van een wacht- en uitbetalingslokaal Zaandam 1893-08-07 nr. 42

09-09-1893

Vereeniging van Weldadigheid onder bescherming van den Heiligen Joseph Zaandam 1890-04-05 nr. 28

30-05-1890

Zaanlandsche slagersvereeniging Zaandam 1903-11-28 nr. 49

25/26/27/28-12-1903

1898-11-15
De Burger Kiesvereeniging Zaandam 1889-07-09 nr. 38

08-10-1889
14/15-10-1894

Zaanlandsche Zeilvereeniging Zaandam 1885-03-16 nr. 15

29-04-1885

"Afdeeling Zaandam" der Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Zaandam 1890-03-19 nr. 35

30-04-1890
08/09-01-1899
29-08-1903

Afdeeling Zaandam van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" Zaandam 1900-02-03 nr. 19

17-02-1900

1899-10-16
"District Wormerveer en omstreken" van de Vereeniging "Eigen Hulp" Wormerveer 1881-03-07 nr. 10

16-04-1881

Wormerveersche Vereeniging "Samenwerking" Wormerveer 1880-01-28 nr. 9

07-03-1880
17-04-1887

Bouwvereeniging Wormerveer 1873-01-10 nr. 13

21-03-1873
16-11-1901

1872-12-23
Volksgezondheid Wormerveer 1893-05-02 nr. 41

07-06-1893

1888-08-25
Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Wormerveer 1900-04-03 nr. 9

22/23-04-1900

1899-08-06
Gymnastiekvereeniging "Hercules", afdeeling IJs Wormerveer 1897-05-17 nr. 40

06/07/08-06-1897

1894-01-05
Volksbond, vereeniging tegen drankmisbruik, afdeeling Wormerveer Wormerveer 1901-10-23 nr. 65

06-11-1901

1901-04-29
Vereeniging tot instandhouding van het Protestantsche Weeshuis te Wormerveer Wormerveer 1878-10-11 nr. 16

29-10-1878
21-01-1881

Vereeniging "de Nieuwe Societeit" Wormerveer 1871-02-01 nr. 7

15-02-1871
11-07-1883

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel Wormerveer 1882-05-17 nr. 40

03-09-1882

Gymnastiekvereeniging "Hercules" Wormerveer 1879-06-29 nr. 27

12-08-1879
30-08-1881

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van eene of meer Bewaarscholen Wormerveer 1880-02-09 nr. 16

07-03-1880

Wilhelmina-park Wormerveer 1898-03-29 nr. 17

10/11/12-04-1898

1898-03-09
Zangvereeniging 'Aurora' Wormerveer 1897-02-04 nr. 37

18-02-1897

1882-12-01
Gemengd koor "Euterpe" Wormerveer 1896-07-06 nr. 33

02-09-1896

1891-08-14
Vereeniging tot oprigting en instandhouding van het Werkhuis te Wormerveer Wormerveer 1870-01-12 nr. 6

04-02-1870
08-01-1895
12-09-1902

Afdeeling "Wormer" van de Noordhollandsche vereeniging "Het witte Kruis" Wormer 1898-07-19 nr. 33

04-08-1898
22/23-11-1903

1898-07-01
Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Wormer 1884-11-21 nr. 25

12-01-1885

Wormer's ijsclub Wormer 1903-10-26 nr. 41

13-11-1903

1902-10-01
De Kerkelijke Kas Wormer 1889-12-11 nr. 15

21-02-1890

Vereeniging van Franciscanessen der Sint Agnes-stichting te Wognum Wognum 1899-12-05 nr. 17

19-12-1899

1899-11-01
"Afdeeling Winkel" der Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Winkel 1890-06-25 nr. 29

11-09-1890
04/05-10-1903

IJsclub "Winkel" Winkel 1903-07-27 nr. 72

21-08-1903

1903-02-26
Vereeniging tot ontwikkeling van den Landbouw in Hollandsch Noorderkwartier Winkel 1872-04-13 nr. 16

27-04-1872
08-07-1877
07-04-1882
29-03-1887
04-03-1892 18-02-1897
01/02-01-1901

Vereeniging ter bevordering van Christelijke belangen Winkel 1884-07-31 nr. 27

04-11-1884

Bond van onderofficieren der mariniers "Prins Hendrik der Nederlanden" Willemsoord 1900-12-06 nr. 21

30/31-12-1900

1900-01-01
Vereeniging van het personeel van 's Rijks werf te Willemsoord, onder de zinspreuk: "Onderling belang" Willemsoord 1900-10-08 nr. 82

24-10-1900

1900-04-01
Marine-Jachtclub Willemsoord 1899-08-10 nr. 71

30-08-1899
26-27-01-1902

1899-04-29
Afdeeling Wijde-Wormer van de Noordhollandsche vereeniging "Het witte kruis" Wijdewormer 1898-01-07 nr. 26

20-01-1898

1898-01-01
Ons Genoegen Wijdenes 1903-05-30 nr. 65

21/22-06-1903

1903-03-30
Vereeniging "Vooruitgang tot afzet van vroege aardappelen en andere land- en tuinbouwproducten en boomvruchten" Wijdenes 1888-05-08 nr. 14

01-07-1888

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 546 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.