Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 98 pagina: 1 2 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging tot verbetering der Huisvesting van de Arbeidende Klasse Dordrecht 1863-05-17 nr. 18

14-06-1863
05-07-1887
20-08-1896
05-07-1902

Vereeniging "Kunstmin" Dordrecht 1864-02-20 nr. 99

08-03-1864
28-03-1866
17-05-1870
23-01-1878
18-12-1879
20-02-1880
30-08-1881
07-04-1882
30/31-07-1893
16-07-1895

Societeit de Vriendschap Dordrecht 1869-10-24 nr. 14

08-12-1869
25-02-1877
24-08-1886
08-08-1900

Vereeniging tot bevordering der zoetwatervisscherij in Nederland Dordrecht 1870-10-09 nr. 26

20-10-1870

Societeit "Vereeniging" Dordrecht 1871-11-24 nr. 28

23-01-1872

Vereeniging tot het doen verplegen van weezen der Israëlitische Gemeente te Dordrecht in het "Centraal Israëlitisch Weeshuis te Utrecht" Dordrecht 1874-03-07 nr. 24

24-05-1874
16-03-1899
30/31-03/01-04-1902

Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond "Vooruitgang door beschaving", afdeeling Dordrecht Dordrecht 1875-01-10 nr. 15

23-06-1875
18-09-1881
18-02-1885

Vereeniging tot verbreiding van het Evangelie aan de Mijl Dordrecht 1876-03-22 nr. 20

15-06-1876

Vereeniging voor In- en Uitwendige zending Dordrecht 1876-12-14 nr. 20

27-02-1877
10-08-1890

Zangvereeniging "Dordrechtsch Mannenkoor" Dordrecht 1877-03-08 nr. 22

14-06-1877

Zondagschoolvereeniging "De Zaaier" Dordrecht 1877-03-23 nr. 9

01-07-1877

Koninklijke Handboogschutterij "Mars" Dordrecht 1877-10-09 nr. 27

09-11-1877

Vereeniging voor Kinderbewaarplaatsen Dordrecht 1877-11-11 nr. 5

15-01-1878

Christelijke Jongelingsvereeniging "Eben Haëzer" Dordrecht 1878-02-22 nr. 13

08-03-1878
13-03-1890

Dordrechtsche Turnclub Dordrecht 1879-11-14 nr. 44

08-01-1880
06-11-1885

Vereeniging "Tot Heil der Armen" Dordrecht 1880-04-13 nr. 24

05-06-1880
25-11-1884

De Katholieke Kring Dordrecht 1881-03-24 nr. 20

30-04-1881

Vereeniging "Musis Sacrum" Dordrecht 1881-12-05 nr. 27

25-02-1882
17-10-1883
26-02-1885
20-04-1887
16-10-1891

Vereeniging tot bevordering van Sneeuw- en IJsvermaak genaamd: "Sneeuw- en IJsclub" Dordrecht 1881-12-10 nr. 34

12-03-1882
01-03-1887
27/28-01-1889
14-09-1892

Vereeniging tot "bescherming van Dieren voor Dordrecht en omstreken" Dordrecht 1881-12-20 nr. 25

22-03-1882

Dordrechtsche Turn-club "Oefening kweekt kracht" Dordrecht 1882-10-29 nr. 20

24-11-1882

Vereeniging "Algemeene Belangen" Dordrecht 1883-05-15 nr. 46

11-07-1883

Vereeniging "Bethel", ten doel hebbende het stichten van een "Gereformeerd Centraal Weeshuis" Dordrecht 1885-04-26 nr. 37

24-06-1885

Vereeniging tot "verbreiding van het Evangelie aan de Tweede Tol, gemeente Dubbeldam" Dordrecht 1885-07-29 nr. 24

05-09-1885

Dordrechtsche Zwem- en Badinrigting Dordrecht 1885-12-28 nr. 27

27-02-1886
13-03-1887
23-07-1887
27-08-1891
28-08-1903

Vereeniging "de Vrije Evangelische Gemeente" Dordrecht 1885-12-30 nr. 13

09-02-1886

Vereeniging tot "oprichting en instandhouding van het Kinderziekenhuis te Dordrecht" Dordrecht 1886-05-04 nr. 57

19-06-1886
08-10-1889

Vereeniging tot Ziekenverpleging Dordrecht 1886-10-03 nr. 33

15-12-1886
30-06/01-07-1901

1886-06-01
Vereeniging voor Vak en Kunst Dordrecht 1887-07-10 nr. 31

08-10-1887
19-10-1901

1887-06-01
De Kerkelijke Kas Dordrecht 1887-08-28 nr. 20

23-10-1887

Dordrechtsche Werkliedenvereeniging "Eendracht" Dordrecht 1888-03-19 nr. 19

15-04-1888

Gymnastiekvereeniging "Olympia" Dordrecht 1888-06-22 nr. 33

25-07-1888

Schermvereeniging "Nederland en Oranje" Dordrecht 1889-08-23 nr. 21

22-01-1890

Vereeniging "Christelijke Normaallessen te Dordrecht" Dordrecht 1890-02-10 nr. 28

19-04-1890

Christelijke Jongedochtersvereeniging "Hanna" te Dordrecht onder de zinspreuk "Zaait aan alle wateren" Jezaja 30:20a Dordrecht 1890-12-17 nr. 35

05-03-1891
08-07-1897

De School Mühring Dordrecht 1891-06-22 nr. 47

02-09-1891
26-04-1894

1891-05-01
Comité voor werkverschaffing Dordrecht 1891-11-02 nr. 43

13/14-12-1891

Muziekschool van de afdeeling Dordrecht der Maatschappij tot bevordering der toonkunst Dordrecht 1891-12-11 nr. 24

16-01-1892

1891-09-01
Tehuis voor Militairen te Dordrecht Dordrecht 1892-01-18 nr. 21

07/08-02-1892

Kuipersgezellen-vereeniging "Hoe schoon is het broeders vereenigd te zien" Dordrecht 1892-01-30 nr. 25

25-02-1892

Dordrechtsche Werkliedenvereeniging "Vooruitgang door beschaving" Dordrecht 1893-07-26 nr. 27

06-09-1893
25/26-04-1897

1884-12-03
Oud-Dordrecht Dordrecht 1893-07-29 nr. 45

09-09-1893

"Pharmacia et Concordia", departement der Maatschappij ter bevordering der pharmacie Dordrecht 1893-08-03 nr. 18

22-09-1893

Bond van vrije Christelijke gemeenten in Nederland Dordrecht 1894-01-20 nr. 17

25/26-02-1894

Vereeniging tot stichting en instandhouding van vrije Christelijke scholen op Gereformeerden grondslag Dordrecht 1894-03-03 nr. 4

07-04-1894

Vereeniging van kantoorbedienden Dordrecht 1894-09-29 nr. 10

26-10-1894

1869-04-20
Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Samuel" Dordrecht 1894-12-22 nr. 40

07-02-1895

1894-11-01
Vlijt en overleg Dordrecht 1895-05-06 nr. 43

18-06-1895

1893-11-01
Vereeniging voor opleiding van evangelisten, godsdienstonderwijzers en colporteurs Dordrecht 1895-06-03 nr. 65

30-06/01-07-1895

1894-11-22
Afdeeling Dordrecht van den Nederlandschen Protestantenbond Dordrecht 1895-09-18 nr. 32

16-10-1895

1895-03-14
Aantal verenigingen gevonden: 98 pagina: 1 2 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.