Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 13 4 5 6 7 8 911 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Patroonsvereeniging Rotterdamsche Bouwkring "Algemeen Belang" Rotterdam 1897-02-04 nr. 36

20-02-1897
16/17-07-1899

1896-08-01
Vereeniging Kunstvlijt Rotterdam 1896-12-18 nr. 5

01/02-01-1897

1896-01-01
Glasbond Rotterdam 1896-12-07 nr. 101

25/26/27/28-12-1896
18-07-1899

1896-11-09
Vereeniging tot veredeling van volksvermaken Rotterdam 1896-11-03 nr. 35

19-11-1896

1895-09-01
Rotterdamsche Toneelvereeniging "Rust Roest" Rotterdam 1896-10-12 nr. 39

31-10-1896

1894-09-01
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van hospitalen in China ten dienste der medische zorg Rotterdam 1896-09-17 nr. 39

09-10-1896

1896-04-22
Kleermakersvereeniging "Eendracht maakt macht" Rotterdam 1896-09-12 nr. 46

11/12-10-1896

1895-10-01
Vereeniging van huiseigenaren "Onderling belang" aan den linker-Maasoever, gemeente Rotterdam Rotterdam 1896-09-07 nr. 26

06-10-1896

1896-08-01
Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Hebt de waarheid en den vrede lief" Rotterdam 1896-09-03 nr. 43

01-10-1896

1894-08-19
Christelijke Werkmansbond van leden der Nederduitsche Hervormde Kerk Rotterdam 1896-09-02 nr. 24

01-10-1896

1896-02-01
Werkmansbond voor de leden van de Nederlandsche Hervormde Kerk Rotterdam 1896-07-16 nr. 38

02-09-1896
13-08-1903

1890-05-01
Letterlievende vereeniging "Union (Verenigd)" Rotterdam 1896-06-20 nr. 40

29-07-1896

1895-07-28
Rotterdamsche Zangvereeniging voor gemengd koor "La Charité" (de Weldadigheid) Rotterdam 1896-05-11 nr. 51

15-07-1896

1895-11-06
Israëlietische Gezondheidskolonie "Rotterdam" Rotterdam 1896-05-10 nr. 54

10-07-1896
11/12-06-1899

1894-11-01
Anti-sociaal-democratische vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel onder de zinspreuk: "Recht en plicht" Rotterdam 1896-04-18 nr. 8

17/18-05-1896

1894-02-05
Rotterdamsche Toneelvereeniging "De Lauwerkrans" Rotterdam 1896-03-18 nr. 37

19-05-1896

1894-01-10
Toneelvereeniging, onder de zinspreuk: "Samenwerken doet versterken" Rotterdam 1896-03-05 nr. 3

24/25/26-05-1896

1893-11-01
Vereeniging van manschappen der Rotterdamsche brandspuit nr. 1, onder de zinspreuk: "Altijd waakzaam" Rotterdam 1896-03-04 nr. 38

19-05-1896
21-07-1903

1893-07-28
Internationale Rijnschippers-vereeniging "Eendracht" Rotterdam 1896-02-21 nr. 3

09-04-1896

1895-03-15
Vereeniging ter behartiging van de belangen der vrouw Rotterdam 1896-02-03 nr. 7

26/27-04-1896

1895-01-16
Schildersvereeniging "Schoonheid" Rotterdam 1896-01-13 nr. 80

21-03-1896

1871-02-03
"Rotterdam" tot ondersteuning en stichting van scholen met den Bijbel Rotterdam 1896-01-03 nr. 25

27-02-1896

1878-11-01
Rotterdamsche Dames-Zwemclub "Lotos" Rotterdam 1895-12-28 nr. 41

28-02-1896

1895-05-01
De Rotterdamsche IJsclub Rotterdam 1895-12-27 nr. 1

04-03-1896

1895-10-01
Algemeene Bond "Insulinde", van onderofficieren en minderen van land- en zeemacht, hier te lande en in de koloniën Rotterdam 1895-12-07 nr. 30

14-02-1896
09-07-1898

1894-10-31
Vereeniging voor Gemeente- en Volksbelangen Rotterdam 1895-10-14 nr. 23

20-11-1895
10-10-1899

1895-06-20
Rotterdamsche wielrijdersvereeniging "T.H.O.R." (Tot heil onzer ribbenkast) Rotterdam 1895-10-12 nr. 41

15-11-1895

1892-09-14
Centrale Vereeniging tot verbetering der armenzorg in de Israël. gemeente te Rotterdam Rotterdam 1895-09-25 nr. 6

24-10-1895

1895-06-24
Rotterdamsche Werklieden-zangvereeniging "Crescendo" Rotterdam 1895-09-10 nr. 46

28-09-1895

1895-01-01
Timmerliedenvereeniging "Oproeping tot verbetering" Rotterdam 1895-08-27 nr. 37

22/23-09-1895

1893-04-26
Vereeniging ter beslechting van geschillen bij de graanexpeditie Rotterdam 1895-07-18 nr. 36

05-09-1895

1895-01-01
Jachtgezelschap "het Klopje" Rotterdam 1895-07-09 nr. 48

27-08-1895

1895-01-01
Algemeene Nederlandsche Zouavenbond, afdeeling Rotterdam Rotterdam 1895-07-01 nr. 34

28/29-07-1895

1895-01-01
Vereeniging voor in- en uitwendige zending te Fijenoord en Hillesluis Rotterdam 1895-06-03 nr. 64

11-07-1895

1895-03-08
Arbeidsbeurs Rotterdam 1895-05-24 nr. 44

27-06-1895

1895-02-02
Oud-Katholieke Werkliedenvereeniging Rotterdam 1895-04-13 nr. 4

11-06-1895

1892-07-19
Afdeeling Rotterdam en Omstreken van de Nationale Christen Geheel-Onthoudersvereeniging Rotterdam 1895-02-06 nr. 31

06-03-1895

1890-03-20
Vereeniging voor gezondheidskoloniën voor Rotterdamsche kinderen Rotterdam 1895-01-17 nr. 37

19-02-1895

1894-12-01
De Nieuwe Sociëteit Rotterdam 1895-01-15 nr. 7

14-02-1895

1894-12-15
Eerste hulp bij ongelukken Rotterdam 1894-12-28 nr. 26

10/11-02-1895

1894-11-16
Zeemansrust Rotterdam 1894-11-28 nr. 30

16-11-1894

1894-10-01
Rotterdamsche Toneelvereeniging "Kunst na den arbeid" Rotterdam 1894-11-22 nr. 26

11-01-1895

1894-01-01
Stads-Evangelisatie "Jeruël" Rotterdam 1894-11-20 nr. 34

23/24-12-1894
29-05-1897
07-08-1897

1894-11-01
Afdeeling Rotterdam der Nederlandsche Zondagschoolvereeniging Rotterdam 1894-10-19 nr. 32

28-11-1894
28-08-1903

1894-07-01
Vereeniging tot evangelisatie in wijk N der Nederduitsche Hervormde gemeente te Rotterdam Rotterdam 1894-10-11 nr. 28

06-11-1894

1894-07-01
Schermvereeniging "Progressus" Rotterdam 1894-09-14 nr. 92

06-10-1894

1891-04-21
Letterlievende Tooneelvereeniging "Excelsior" Rotterdam 1894-09-06 nr. 47

13-10-1894

1894-06-01
Burgerrecht voor Hillesluis en omstreken Rotterdam 1894-08-20 nr. 84

08-09-1894

1892-06-01
Vereeniging van assuradeuren Rotterdam 1894-08-08 nr. 22

30-08-1894
19-08-1903

1885-06-05
Rotterdamsche gymnastiekvereeniging "Achilles" Rotterdam 1894-08-06 nr. 76

01-09-1894

1891-05-02
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 13 4 5 6 7 8 911 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.