Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 14 5 6 7 8 9 10 11 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Uitspanning na Arbeid" Rotterdam 1894-07-26 nr. 41

23-08-1894

1892-06-12
Vereeniging tot evangelisatie in wijk H der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam Rotterdam 1894-06-11 nr. 94

14-07-1894

1894-05-01
Koek-, banketbakkers-, chocolaad- en suikerwerkers-vereeniging "Onderling Belang" Rotterdam 1894-05-23 nr. 51

30-06-1894
28-07-1900
04/05-10-1903

1893-12-24
Nederlandsche Duitsche Doggen-klub Rotterdam 1894-05-08 nr. 21

17/18-06-1894
13/14-12-1896
20-12-1899

1893-10-01
Vereeniging tot evangelisatie in de wijk M der Nederduitsche Hervormde gemeente te Rotterdam Rotterdam 1894-05-07 nr. 30

22-06-1894

1894-04-02
Handelsreizigersvereeniging "Eendracht" Rotterdam 1894-04-05 nr. 26

21-04-1894
15-09-1896
06-09-1900

1893-09-01
Vereeniging van oud-weeszonen "Vriendschap zij ons streven" Rotterdam 1894-03-19 nr. 25

17-04-1894

Rotterdamsche scherm- en athletiek-college "Nederland en Oranje" Rotterdam 1894-01-12 nr. 20

01-03-1894

1889-11-28
Duitsche Evangelische gemeente Rotterdam 1893-12-13 nr. 30

03-02-1894

Fonds van hulpbetoon aan de manschappen van de vrijwillige brandweer te Rotterdam Rotterdam 1893-12-07 nr. 30

18-01-1894
30-08-1898

1870-01-25
Mannenzangvereeniging "Rotterdamsche Liedertafel" Rotterdam 1893-11-27 nr. 19

11-01-1894
29-09-1903

1874-04-05
Eensgezindheid Rotterdam 1893-10-30 nr. 26

31-12-1893

Vereeniging voor lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Rotterdam 1893-09-27 nr. 18

25-10-1893

Rotterdamsche Kunstkring Rotterdam 1893-09-12 nr. 40

17-10-1893
16-01-1897
19-10-1898
31-08-1900

1893-01-01
Vereeniging ter bevordering der belangen van visiteerende ambtenaren Rotterdam 1893-09-07 nr. 27

08/09-10-1893

De Evangelisch Luthersche naaikrans "Bid en Werk" Rotterdam 1893-08-10 nr. 26

07-09-1893

Rotterdamsche vereeniging tot behartiging der belangen van fondsenhouders Rotterdam 1893-07-10 nr. 25

25-08-1893
28/29-01-1894
20-05-1897

1893-07-01
Vereeniging tot instandhouding van kleine-kinderen-bewaarplaatsen Rotterdam 1893-07-08 nr. 21

11-08-1893

Vereeniging tot bevordering van lager en meer uitgebreid lager onderwijs Rotterdam 1893-06-23 nr. 105

09-08-1893

De Liberale Kiesvereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1893-05-29 nr. 74

13-07-1893
07/08-03-1897
06/07-1902

Zeemansbond Rotterdam 1893-03-30 nr. 28

26-04-1893
02-12-1897

Charitas Rotterdam 1893-03-27 nr. 25

25-04-1893

1888-09-01
Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond, afdeeling Rotterdam Rotterdam 1893-03-24 nr. 33

13-04-1893

Inrichting voor ooglijders Rotterdam 1893-03-04 nr. 19

02/03/04-04-1893

Vereeniging van Christelijk Schoolonderwijs Rotterdam 1893-02-08 nr. 24

12/13-03-1893

Nederlandsche Vereeniging van postzegelhandelaars Rotterdam 1893-01-12 nr. 14

21-02-1893

Vereeniging van Mannelijke lidmaten der Luthersche Kerk "Paulus" Rotterdam 1892-12-27 nr. 22

27-01-1893

Rotterdamsche Letterlievende vereeniging "Thalia" Rotterdam 1892-12-09 nr. 30

05-01-1893

1888-02-19
Anti-revolutionaire Kiesvereeniging "Nederland en Oranje" Rotterdam 1892-11-25 nr. 26

20-12-1892
11-06-1895

Algemeene Rotterdamsche vereeniging ter uitkeering van gelden bij overlijden Rotterdam 1892-11-11 nr. 29

31-12-1892
27-07-1895
25-08-1898

1875-12-19
De Rotterdamsche Polikliniek Rotterdam 1892-11-11 nr. 28

23-12-1892

1892-08-01
Fortuna Rotterdam 1892-09-01 nr. 17

05-10-1892

1881-12-01
Rotterdamsche Zwemclub Rotterdam 1892-07-30 nr. 28

19-08-1892

Eendracht maakt macht Rotterdam 1892-07-12 nr. 36

14/15-08-1892

1892-02-28
Rotterdamsche Brandweervereeniging "Jan Van der Heyden" Rotterdam 1892-06-27 nr. 64

16-07-1892

Letterlievende Vereeniging "Melpomene" Rotterdam 1892-06-27 nr. 61

20-07-1892

Rotterdamsche Brandweervereeniging "Vriendschap vereenigt ons" Rotterdam 1892-06-16 nr. 112

10/11-07-1892
06-08-1901

Vereeniging van grondeigenaren der Willemsstraat Rotterdam 1892-04-30 nr. 48

14-06-1892

Cor unum et anima una Rotterdam 1892-03-26 nr. 24

21-04-1892

Nederduitsch Hervormde Diaconessen-Inrichting Rotterdam 1892-03-18 nr. 24

08-04-1892

Rotterdamsche Schoolvereeniging Rotterdam 1892-02-26 nr. 28

18-03-1892

Onderlinge Steun Rotterdam 1892-01-28 nr. 26

20-02-1892

1884-02-04
Vereeniging onder de zinspreuk "Een school met den Bijbel" te Feijenoord en Hillesluis (gemeente Rotterdam) Rotterdam 1892-01-14 nr. 30

29-01-1892

Verein für Deutsche Evangelische Hafenmission (Vereeniging voor Duitsch-Evangelische Havenmissie) Rotterdam 1891-12-08 nr. 34

22-01-1892

Groen van Prinsterer Rotterdam 1891-12-03 nr. 48

24/25-01-1892

Algemeene Rotterdamsche Vereeniging voor genees-, heel- en verloskundige hulp Rotterdam 1891-11-25 nr. 37

16-01-1892
22-07-1898
26/27-01-1902

Vereeniging tot Evangelisatie in wijk A der Nederduitsche Hervormde Gemeente Rotterdam 1891-10-27 nr. 32

09-12-1891

Volksklassen voor gymnastiek Rotterdam 1891-09-25 nr. 37

24-10-1891

Nederlandsche Koksvereeniging Rotterdam 1891-09-14 nr. 77

16-10-1891
26/27-09-1897

1891-03-25
Dames-comité voor Diaconessenarbeid in de Evangelisch-Luthersche gemeente te Rotterdam Rotterdam 1891-07-28 nr. 45

05-09-1891

1891-07-01
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 14 5 6 7 8 9 10 11 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.