Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: 1 2 3 427 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
De Diamantslijpers-Vereeniging Amsterdam 1869-04-18 nr. 1

22-05-1869
21-02-1871
15-07-1876
23-10-1897
15/16-07-1900

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam 1874-01-22 nr. 1

16-04-1874
18-10-1879
11-09-1884
18-10-1890
28/29-06-1903

1873-06-03
Romboutsvereeniging Amsterdam 1899-01-19 nr. 1

31-01-1899

1897-08-05
Vereeniging tot het verschaffen van toevlucht aan onbehuisden Amsterdam 1893-04-05 nr. 1

04/05-06-1893

Nederlandsche oudheidkundige bond Amsterdam 1899-05-16 nr. 10

04/05-06-1899

1899-01-07
Vereeniging "Loon naar Werk" Amsterdam 1880-03-31 nr. 10

05-06-1880

De Evangelische Gemeente Amsterdam 1881-01-11 nr. 10

23-02-1881
31-01/01-02-1897

Vereeniging "Kweekschool voor Machinisten" Amsterdam 1878-08-18 nr. 10

08-09-1878
19-01-1901

Vereeniging "Velen en toch één" Amsterdam 1871-02-15 nr. 10

22-02-1871

Vereeniging tot veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam Amsterdam 1871-05-14 nr. 10

18/19-06-1871
24-11-1888
01/02-01-1892
15-07-1893

Amstels ziekenfonds en tooneelvereeniging "Door vriendschap verbonden" Amsterdam 1898-01-17 nr. 10

04-02-1898

1897-07-14
Vereeniging "Multatuli" Amsterdam 1888-03-18 nr. 10

14-04-1888

Vereeniging "Vooruitgang zij ons doel" Amsterdam 1870-03-31 nr. 10

10-05-1870
28-06-1878
29-03-1895

Vereeniging van opzichters aan het Rijksmuseum te Amsterdam "Streven naar verbetering" Amsterdam 1902-01-06 nr. 10

22-01-1902

1901-05-08
Amsterdamsche Handelsreizigers Tooneelclub "Onder Collega's" Amsterdam 1902-01-06 nr. 10

17-01-1902
05-08-1903

1900-03-25
Literarische Studentenvereeniging Amsterdam 1902-01-06 nr. 10

24-01-1902

1900-06-01
Studenten-Gymnastiek- en Schermgezelschap "Thor" Amsterdam 1882-03-17 nr. 10

16-04-1882

Stuiversvereeniging "de School met den Bijbel" Amsterdam 1879-02-28 nr. 10

11-03-1879

Schermclub "De Eensgezindheid" Amsterdam 1881-05-09 nr. 10

18-08-1881

Behangers- en Meubelstoffeerdersvereeniging, onder de leuze "Voorwaarts" Amsterdam 1889-04-06 nr. 100

30-05-1889

Bond van Nederlandsche stuurlieden ter koopvaardij Amsterdam 1901-06-20 nr. 102

07/08-07-1901

1901-02-01
Vereeniging voor Gereformeerde scholen in de gemeente Amsterdam Amsterdam 1899-05-16 nr. 11

01-06-1899

1898-11-25
Vereeniging "Het Nederlandsch Paardenstamboek" Amsterdam 1887-01-01 nr. 11

22-03-1887
06/07-07-1902

Nederlandsche Schaatsenrijdersbond Amsterdam 1901-03-11 nr. 11

02-04-1901

1882-09-17
Vereeniging "Het Buitenland" Amsterdam 1888-02-25 nr. 11

07-04-1888
10-05-1888
24/25-06-1900

Vereeniging tot instandhouding der Industrieschool voor vrouwelijke jeugd, opgerigt door de beide Amsterdamsche Departementen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, in den jare 1865 Amsterdam 1873-10-10 nr. 11

11-02-1874
12-02-1902

Amsterdamsche Velocipède-Club Amsterdam 1886-03-29 nr. 11

16-05-1886

Jongelings- en jongedochters-zendingsvereeniging "Bid en werk" Amsterdam 1903-02-27 nr. 11

03-04-1903

1902-08-15
Vereeniging Gynaecologische kliniek Amsterdam 1903-02-13 nr. 11

04-03-1903

1902-11-06
Vereeniging voor de stichting van een museum voor land- en volkenkunde te Amsterdam Amsterdam 1903-02-13 nr. 11

03-03-1903

Vereeniging van cacao- en chocoladefabrikanten in Nederland Amsterdam 1903-02-13 nr. 11

10-03-1903

1902-08-26
Nederlandsche vereeniging voor Israël Amsterdam 1903-02-27 nr. 11

25-03-1903

1875-01-01
Vereeniging tot beoefening van vocale en dramatische kunst Amsterdam 1896-03-30 nr. 11

21-05-1896
10/11/12-04-1898

1895-12-02
Roeivereeniging "Fortuna" Amsterdam 1878-03-13 nr. 11

04-04-1878
12-04-1883

Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde, onder de zinspreuk "Concordia res parvae crescunt" Amsterdam 1892-09-05 nr. 11

09/10-10-1892
19-08-1897

Algemeene Vredebond Amsterdam 1870-10-04 nr. 11

09/10-10-1870
30-01-1873

Vereeniging ter bevordering van het onderwijs aan Ambachtscholen Amsterdam 1877-08-18 nr. 11

09-09-1877

Amsterdamsche Machinisten Vereeniging "Het Stoomwerktuig" Amsterdam 1881-02-04 nr. 11

27-02-1881
11/12-03-1894

Amsterdamsche brandwachtsvereeniging Amsterdam 1901-01-09 nr. 11

20/21-01-1901

1900-09-01
Vereeniging "Concordia inter nos" Amsterdam 1871-02-24 nr. 11

09-03-1871
07/08/09-04-1901

Hollandsche Dameszwemclub Amsterdam 1888-01-14 nr. 11

01/02-04-1888

Gymnastiek-vereeniging "Deutscher Turnverein" Amsterdam 1883-03-12 nr. 11

12-04-1883
21-02-1895
19-04-1899

Sigarenmakersvereeniging "Door Vriendschap saamgebracht" Amsterdam 1901-05-24 nr. 11

09/10-06-1901

1900-09-16
Horlogemakers-Vereeniging "Christiaan Huygens" Amsterdam 1887-01-22 nr. 11

01-04-1887
11-04-1902

1884-04-02
Nut en Genoegen Amsterdam 1892-06-16 nr. 110

07-07-1892
02-07-1897

1889-07-01
Nederlandsche Gereformeerde Zendings-Vereeniging Amsterdam 1863-12-04 nr. 117

24-12-1863
25-11-1884
09-04-1896

Vereeniging "Vriendschap en Vermaak" Amsterdam 1875-11-13 nr. 12

03-02-1876
01-12-1898

1873-06-23
Amsterdamsche Steenhouwersvereeniging "Eendracht maakt Macht" Amsterdam 1874-06-13 nr. 12

30-07-1874
30-03-1888

Het Genootschap: Halboschas Aroemin, lejaldé chebrath Talmud Tora Amsterdam 1868-07-08 nr. 12

30-07-1868
18-12-1896

Hulp voor minvermogende wezen Amsterdam 1896-03-31 nr. 12

28-05-1896

1869-02-01
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: 1 2 3 427 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.