Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 98 pagina: 1 2 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging van kantoorbedienden Dordrecht 1894-09-29 nr. 10

26-10-1894

1869-04-20
Kinderkleeding Dordrecht 1901-12-30 nr. 128

16-01-1902

1901-09-01
Christelijke Jongelingsvereeniging "Eben Haëzer" Dordrecht 1878-02-22 nr. 13

08-03-1878
13-03-1890

Vereeniging "de Vrije Evangelische Gemeente" Dordrecht 1885-12-30 nr. 13

09-02-1886

Societeit de Vriendschap Dordrecht 1869-10-24 nr. 14

08-12-1869
25-02-1877
24-08-1886
08-08-1900

Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond "Vooruitgang door beschaving", afdeeling Dordrecht Dordrecht 1875-01-10 nr. 15

23-06-1875
18-09-1881
18-02-1885

Dordrechtsche Schutterijkadervereeniging "Oranje-Nassau", afdeeling van den Nederlandschen Schutterijkaderbond Dordrecht 1900-01-22 nr. 17

11/12-02-1900

1886-06-01
Bond van vrije Christelijke gemeenten in Nederland Dordrecht 1894-01-20 nr. 17

25/26-02-1894

"Pharmacia et Concordia", departement der Maatschappij ter bevordering der pharmacie Dordrecht 1893-08-03 nr. 18

22-09-1893

Vereeniging tot verbetering der Huisvesting van de Arbeidende Klasse Dordrecht 1863-05-17 nr. 18

14-06-1863
05-07-1887
20-08-1896
05-07-1902

Dordrechtsche Werkliedenvereeniging "Eendracht" Dordrecht 1888-03-19 nr. 19

15-04-1888

De Kerkelijke Kas Dordrecht 1887-08-28 nr. 20

23-10-1887

Dordrechtsche Turn-club "Oefening kweekt kracht" Dordrecht 1882-10-29 nr. 20

24-11-1882

De Katholieke Kring Dordrecht 1881-03-24 nr. 20

30-04-1881

Vereeniging tot verbreiding van het Evangelie aan de Mijl Dordrecht 1876-03-22 nr. 20

15-06-1876

Vereeniging voor In- en Uitwendige zending Dordrecht 1876-12-14 nr. 20

27-02-1877
10-08-1890

Schermvereeniging "Nederland en Oranje" Dordrecht 1889-08-23 nr. 21

22-01-1890

Tehuis voor Militairen te Dordrecht Dordrecht 1892-01-18 nr. 21

07/08-02-1892

Schietvereeniging "Wilhelmina" Dordrecht 1901-01-14 nr. 21

29-01-1901

1897-05-12
Zangvereeniging "Dordrechtsch Mannenkoor" Dordrecht 1877-03-08 nr. 22

14-06-1877

Dordrechtsche geheel-onthouders-vereeniging Dordrecht 1897-04-21 nr. 23

08-05-1897

1895-05-21
Vereeniging "Tot Heil der Armen" Dordrecht 1880-04-13 nr. 24

05-06-1880
25-11-1884

Vereeniging tot het doen verplegen van weezen der Israëlitische Gemeente te Dordrecht in het "Centraal Israëlitisch Weeshuis te Utrecht" Dordrecht 1874-03-07 nr. 24

24-05-1874
16-03-1899
30/31-03/01-04-1902

Scheeps- en bootwerkersvereeniging "Door vereeniging verbetering" Dordrecht 1902-03-15 nr. 24

05-04-1902

1901-02-14
Vereeniging tot "verbreiding van het Evangelie aan de Tweede Tol, gemeente Dubbeldam" Dordrecht 1885-07-29 nr. 24

05-09-1885

Muziekschool van de afdeeling Dordrecht der Maatschappij tot bevordering der toonkunst Dordrecht 1891-12-11 nr. 24

16-01-1892

1891-09-01
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht 1896-08-12 nr. 24

15-09-1896
20/21-12-1903

1895-12-13
Dordrechtsche Werkliedenvereeniging "Eensgezindheid" Dordrecht 1900-09-05 nr. 25

22-09-1900
19-11-1901

1892-05-01
Armenzorg Dordrecht 1898-01-07 nr. 25

20-01-1898

1897-10-20
Kuipersgezellen-vereeniging "Hoe schoon is het broeders vereenigd te zien" Dordrecht 1892-01-30 nr. 25

25-02-1892

Vereeniging tot "bescherming van Dieren voor Dordrecht en omstreken" Dordrecht 1881-12-20 nr. 25

22-03-1882

Vereeniging tot bevordering der zoetwatervisscherij in Nederland Dordrecht 1870-10-09 nr. 26

20-10-1870

Dordrechtsche Werkliedenvereeniging "Vooruitgang door beschaving" Dordrecht 1893-07-26 nr. 27

06-09-1893
25/26-04-1897

1884-12-03
Dordrechtsche Zwem- en Badinrigting Dordrecht 1885-12-28 nr. 27

27-02-1886
13-03-1887
23-07-1887
27-08-1891
28-08-1903

Vereeniging "Musis Sacrum" Dordrecht 1881-12-05 nr. 27

25-02-1882
17-10-1883
26-02-1885
20-04-1887
16-10-1891

Koninklijke Handboogschutterij "Mars" Dordrecht 1877-10-09 nr. 27

09-11-1877

Vereeniging "Christelijke Normaallessen te Dordrecht" Dordrecht 1890-02-10 nr. 28

19-04-1890

Societeit "Vereeniging" Dordrecht 1871-11-24 nr. 28

23-01-1872

Vereeniging voor Volkskoffiehuizen te Dordrecht Dordrecht 1900-06-26 nr. 29

14-07-1900

1899-03-17
Vereeniging tot instandhouding van eene openbare leeszaal en bibliotheek te Dordrecht Dordrecht 1899-10-28 nr. 30

14-11-1899
24/25-03-1901
27-05-1903

1899-04-20
Dordrechtsch Mannen-koor "Kunst na Arbeid" Dordrecht 1900-12-08 nr. 30

25/26/27-12-1900

1898-01-21
Gezondheidskolonie "Dordrecht" Dordrecht 1900-02-26 nr. 31

10-03-1900

1899-11-09
Vereeniging voor Vak en Kunst Dordrecht 1887-07-10 nr. 31

08-10-1887
19-10-1901

1887-06-01
Afdeeling Dordrecht van den Nederlandschen Protestantenbond Dordrecht 1895-09-18 nr. 32

16-10-1895

1895-03-14
Zangersbond "Eendracht maakt macht" Dordrecht 1896-06-25 nr. 33

12-08-1896

1894-07-01
Vereeniging tot bevordering van den bloei van Dordrecht en omstreken Dordrecht 1896-04-10 nr. 33

13-06-1896

1896-01-07
Vereeniging tot Ziekenverpleging Dordrecht 1886-10-03 nr. 33

15-12-1886
30-06/01-07-1901

1886-06-01
Gymnastiekvereeniging "Olympia" Dordrecht 1888-06-22 nr. 33

25-07-1888

De algemene Nederlandsche Koper- en blikwerkersbond Dordrecht 1897-09-18 nr. 34

06-10-1897

1897-06-28
De Dordtsche runder- en varkensslagersvereeniging Dordrecht 1898-07-19 nr. 34

07/08-08-1898

1898-04-01
Aantal verenigingen gevonden: 98 pagina: 1 2 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.