Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 29 pagina: 1
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging tot stichting en instandhouding eener school met den Bijbel te Hoorn Hoorn 1903-02-27 nr. 11

22/23-03-1903

1903-02-07
Vereeniging tot stichting eener Burgerbewaarschool, onder den naam van "de Burgerbewaarschool" Hoorn 1871-11-11 nr. 13

23-11-1871

Vereeniging tot oprichting en instandhouding der Spaarbank Hoorn 1887-02-08 nr. 14

17-04-1887
30/31-12-1894

Noord-Hollandsche bond van kader- en oud-kaderleden der dd. schutterij Hoorn 1902-09-27 nr. 15

11-10-1902

1901-10-01
Vereeniging tot exploitatie eener proefzuivelboerderij te Hoorn Hoorn 1899-04-22 nr. 17

07/08-05-1899

1898-04-02
Vrije Hervormde Gemeente Hoorn 1890-08-12 nr. 19

22-10-1890

Het Werkhuis Hoorn 1894-12-12 nr. 19

31-01-1895

1894-10-24
Vereeniging "Nut en Genoegen" Hoorn 1870-06-17 nr. 2

03-08-1870
30-08-1899

Afdeeling Hoorn van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Hoorn 1901-09-19 nr. 20

01-10-1901
07-10-1903

1901-07-01
Werkmansvereeniging "Door Eendracht sterk" Hoorn 1872-12-27 nr. 22

29-01-1873
06/07-12-1896

Schietvereeniging "Hoorn" Hoorn 1895-03-25 nr. 23

04-05-1895

1895-01-25
Schietvereeniging "Hoornsche Burgerwacht" Hoorn 1885-10-11 nr. 23

10-01-1886

De Groote Sociëteit te Hoorn Hoorn 1880-03-11 nr. 27

06-04-1880
23-06-1893

Hoornsche Bad- en Zweminrigting Hoorn 1882-07-14 nr. 36

14-10-1882

Vereeniging tot het verstrekken van woningen aan arbeiders en mingegoeden Hoorn 1864-05-10 nr. 40

07-06-1864
09-06-1894

Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer voor Hoorn en omstreken Hoorn 1903-03-23 nr. 40

21-04-1903

1902-06-01
Gemeente van gedoopte Christenen Hoorn 1900-09-22 nr. 40

10-10-1900

1899-05-28
Land- en Tuinbouwvereeniging "West-Friesland" tot afslag van aardappelen, groenten en fruit Hoorn 1895-07-16 nr. 43

10-09-1895
13-04-1897

1895-01-01
Gymnastiek- en Schermvereeniging "Oefening" Hoorn 1883-06-29 nr. 44

10-08-1883

Vereeniging "De Hulpbank" Hoorn 1864-07-26 nr. 45

12-08-1864
29-03-1866
30-07-1873
08-07-1902

1863-07-01
Sociëteit "Oranjebond" Hoorn 1899-08-03 nr. 50

22-08-1899

1899-06-03
Vrije Hervormde Gemeente Hoorn 1866-05-17 nr. 56

12-06-1866
11-01-1889
12-04-1892
20-12-1893
01-08-1902

Israëlitische Vereeniging "Nut en Vermaak" Hoorn 1865-11-17 nr. 58

06-12-1865

Scherpschuttersvereeniging "Jan Pieterszoon Koen" Hoorn 1882-05-30 nr. 64

03-09-1882

IJsvereeniging "Hoorn" Hoorn 1896-11-30 nr. 67

20/21-12-1896

1896-10-30
Gymnastiek- en Schermvereeniging "Uitspanning door Inspanning" - "Willem van Oranje" Hoorn 1887-03-02 nr. 7

20-04-1887

Kiesvereeniging "Burgerplicht" Hoorn 1871-04-23 nr. 9

07-05-1871

Afdeeling Hoorn van den Nederlandschen Rooms-Katholieken Volksbond Hoorn 1894-09-29 nr. 9

22-11-1894

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Hoorn 1868-09-27 nr. 9

08/09-10-1868

Aantal verenigingen gevonden: 29 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.