Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 5 611 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging van Leeraren en Leeraressen aan Inrichtingen voor Hooger, Middelbaar en Zeevaartkundig onderwijs Rotterdam 1901-08-05 nr. 54

17-08-1901

1901-03-29
Vereeniging van het personeel van de Rotterdamsche Melkinrichting, onder het motto: "Vooruitgang zij ons streven" Rotterdam 1901-02-20 nr. 54

07-03-1901

1899-09-04
Vrijliedenvereeniging "Handel en scheepvaart" Rotterdam 1897-06-12 nr. 54

26-06-1897

1896-05-16
Vereeniging van beëdigde meters en wegers genaamd "Broedertrouw" Rotterdam 1897-04-29 nr. 54

14-05-1897
02/03-07-1899

1896-01-01
Wielrijdersvereeniging D.A.V.O. (Door acht vrienden opgericht) Rotterdam 1897-07-08 nr. 54

28-07-1897
05/06-08-1900

1896-04-01
Israëlietische Gezondheidskolonie "Rotterdam" Rotterdam 1896-05-10 nr. 54

10-07-1896
11/12-06-1899

1894-11-01
Rotterdamsche Brandweervereeniging "De Redding" Rotterdam 1901-04-13 nr. 54

05/06-05-1901
01/02-01-1903

1898-08-28
Groen van Prinsterer-vereeniging Rotterdam 1897-06-17 nr. 53

04/05-07-1897

1896-10-08
Sophia Kinder-ziekenhuis en Pleegzuster-vereeniging Rotterdam 1865-11-30 nr. 53

16-12-1865
09-08-1870
12-02-1876
17/18-06-1894

Tooneelvereeniging "Thalia" Rotterdam 1902-08-18 nr. 53

09-09-1902

1900-02-02
Damesvereeniging "Armverzorging Rauwenhoff" Rotterdam 1883-12-17 nr. 52

10-02-1884

Vereeniging tot daarstelling van eene Algemeene Openbare Bibliotheek te Rotterdam en van een daaraan verbonden Leeskabinet Rotterdam 1859-05-01 nr. 52

11-05-1859
21-03-1889

Rotterdamsche steenhouwersvereeniging "Eendracht maakt macht" Rotterdam 1897-08-26 nr. 52

14-09-1897

1897-05-19
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Vlas-industrie Rotterdam 1864-10-07 nr. 52

12-10-1864
29-03-1873
11-12-1894

Rotterdamsche Harddraverij-Vereeniging: "Koningin Wilhelmina der Nederlanden" Rotterdam 1901-08-05 nr. 51

17-08-1901

1901-06-06
Symphonie-vereeniging "Mozart" Rotterdam 1900-11-16 nr. 51

05-12-1900

1892-12-25
Koek-, banketbakkers-, chocolaad- en suikerwerkers-vereeniging "Onderling Belang" Rotterdam 1894-05-23 nr. 51

30-06-1894
28-07-1900
04/05-10-1903

1893-12-24
Vereeniging tot bestrijding der tuberculose Rotterdam 1903-07-03 nr. 51

01-08-1903

1903-05-01
Letterlievende Vereeniging "Oefening na Arbeid", Afdeeling der Rotterdamsche Werkliedenvereeniging: "de Wederzijdsche Hulp" Rotterdam 1900-07-02 nr. 51

15/16-07-1900

1884-02-24
Rotterdamsche Zangvereeniging voor gemengd koor "La Charité" (de Weldadigheid) Rotterdam 1896-05-11 nr. 51

15-07-1896

1895-11-06
Rotterdamsche vereeniging ter bevordering van kellnersbelangen, onder de zinspreuk "Wij broeders vereenigd, verleenen hulp in nood" Rotterdam 1900-07-25 nr. 51

19/20-08-1900

1899-07-29
Vereeniging van Christelijk lager en meer uitgebreid lager schoolonderwijs te Rotterdam Rotterdam 1901-04-09 nr. 51

26-04-1901

1901-02-23
Rotterdamsche Vijlenkappersvereeniging "Streven naar verbetering" Rotterdam 1903-09-07 nr. 51

03-10-1903

1902-07-04
Tooneelvereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1903-09-07 nr. 51

01-10-1903

1902-07-23
Vereeniging tot verspreiding van bloemen en lectuur in het stedelijk ziekenhuis te Rotterdam Rotterdam 1901-08-05 nr. 50

17-08-1901

1897-06-01
Vereeniging van koffiehuishouders "Algemeen belang" Rotterdam 1901-09-14 nr. 50

28-09-1901

1901-01-07
Christelijke Jongelingsvereeniging Obadja Rotterdam 1878-10-01 nr. 50

15-10-1878
05/06-08-1894
12-11-1898

Vereeniging tot bescherming van dieren Rotterdam 1865-11-25 nr. 50

15-12-1865

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Rotterdamsche Schoolfonds Rotterdam 1874-07-04 nr. 50

09-08-1874

Kleeding en schoeisel voor behoeftige schoolkinderen Rotterdam 1903-12-08 nr. 50

30-12-1903

1893-11-30
Schietvereeniging "Holland" Rotterdam 1900-04-12 nr. 5

28-04-1900

1900-01-01
Duitsche Mannenzangvereeniging "Harmonie" Rotterdam 1900-03-19 nr. 5

31-03-1900

1895-01-07
Vereeniging Kunstvlijt Rotterdam 1896-12-18 nr. 5

01/02-01-1897

1896-01-01
Christelijke bakkersgezellenvereeniging "Eendracht maakt macht" Rotterdam 1903-05-12 nr. 49

06-06-1903

1903-12-03
Christelijke timmerlieden en machinale houtbewerkersvereeniging "Arbeid adelt" Rotterdam 1903-05-12 nr. 49

06-06-1903

1902-11-27
Amusantenclub "Kunst en vermaak" Rotterdam 1903-05-12 nr. 49

07/08-06-1903

1901-10-10
Afdeeling Rotterdam van den Nederlandschen bakkersgezellenbond Rotterdam 1903-05-12 nr. 49

05-06-1903

1899-03-05
Bond van inspecteurs bij de Rotterdamsche politie Rotterdam 1902-12-08 nr. 49

01/02-01-1903

1902-09-16
Nederlandsche Vereeniging "de Contante Betaling" Rotterdam 1880-06-10 nr. 49

24-07-1880

Algemeene Rijnschippersbond Rotterdam 1898-08-08 nr. 49

28/29-08-1898
05-08-1899
24-07-1903

1898-03-06
De Rotterdamsche melkverkoopers-vereeniging Rotterdam 1898-08-04 nr. 49

23-08-1898

1898-04-01
Inrichting voor Doofstommen-onderwijs Rotterdam 1859-04-20 nr. 49

03-05-1859
31-01-1877
20-01-1886
09-02-1889
16-11-1893
13/14-12-1903

Nieuwe Rotterdamsche Schaakvereeniging Rotterdam 1903-11-28 nr. 49

22-12-1903

1894-09-13
Warmoeziersvereeniging: "De Rotterdamsche Groentenveiling" Rotterdam 1903-11-28 nr. 49

24-12-1903

1903-07-31
Oranje-vereeniging "Het Oosten" tot veredeling van volksvermaken te Rotterdam Rotterdam 1903-11-28 nr. 49

19-12-1903

1902-06-28
Invoerrechten en Accijnzen Rotterdam 1903-06-13 nr. 48

19/20-07-1903

1903-01-29
Vereeniging "Werkinrichting voor hulpbehoevende Blinden" Rotterdam 1859-07-03 nr. 48

15-07-1859
22-11-1882
29-08-1888

Vereeniging van Rotterdamsche expediteurs Rotterdam 1901-01-03 nr. 48

18-01-1901

1900-09-07
Vereeniging van grondeigenaren der Willemsstraat Rotterdam 1892-04-30 nr. 48

14-06-1892

Groen van Prinsterer Rotterdam 1891-12-03 nr. 48

24/25-01-1892

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 5 611 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.