Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: 1 2 3 427 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Zwemvereeniging "het IJ" Amsterdam 1892-10-31 nr. 24

23-11-1892

1892-09-16
Zwemclub "De Jonge Kampioen" Amsterdam 1896-07-25 nr. 42

11-09-1896
07/08-01-1900

1892-08-27
Zustervereeniging "Martha" Amsterdam 1893-01-03 nr. 30

21-02-1893

Zuiderzeevereeniging Amsterdam 1886-08-16 nr. 30

18-09-1886

Zuid-Afrikaansche voorschotkas Amsterdam 1903-02-07 nr. 18

21-02-1903

1903-01-01
Zouaven-Broederschap "Fideï et Virtuti" Amsterdam 1877-01-06 nr. 25

27-02-1877
19-06-1897

1868-05-18
Zondagavondvereeniging Amsterdam 1897-10-23 nr. 48

14/15-11-1897

1882-01-01
"Ziekenzorg", algemeene Amsterdamsche vereeniging voor genees-, heel- en verloskundige hulp Amsterdam 1896-03-24 nr. 27

29-04-1896

1895-06-17
Zeilvereeniging "Het IJ" Amsterdam 1885-07-14 nr. 44

15-08-1885

Zeilmakers-gezellenvereeniging "Vriendschap en Trouw" Amsterdam 1875-01-29 nr. 35

27-04-1875

Zegen na Arbeid Amsterdam 1897-01-13 nr. 28

31-01/01-02-1897

1890-06-01
Zangvereeniging onder den naam van "Ontwikkeling zij ons streven" Amsterdam 1894-10-04 nr. 33

02-11-1894

1894-07-19
Zangvereeniging Mannenkoor Caecilia Amsterdam 1895-01-04 nr. 14

06-02-1895

1879-07-01
Zangvereeniging "Excelsior" Amsterdam 1884-06-13 nr. 43

13-09-1884
23-06-1888
21-06-1892

Zangvereeniging "Door Oranje saamgebracht" Amsterdam 1900-11-17 nr. 5

09/10-12-1900

1900-01-03
Zangvereeniging "Animato" Amsterdam 1900-02-13 nr. 34

01-03-1900

1899-11-01
"Zanglust" (Gemengd koor) Amsterdam 1903-11-28 nr. 49

22-12-1903

1898-11-06
Zang- en Tooneelvereeniging "Kunst door Oefening" Amsterdam 1890-11-07 nr. 56

12-02-1891

Woning-Maatschappij voor beambten der Politie en Brandweer Amsterdam 1890-12-20 nr. 44

26-02-1891

Wijnkoopers- en Distillateursknechts-vereeniging "Hulp en vriendschap" Amsterdam 1896-06-09 nr. 35

05-08-1896

1895-10-06
Wielerclub "Wilhelmina" Amsterdam 1902-01-27 nr. 17

15-02-1902
22-07-1903

1899-05-21
Werkmansbelangen Amsterdam 1894-02-17 nr. 2

05-04-1894

1892-02-24
Werkliedenvereeniging "Wees getrouw" Amsterdam 1899-06-07 nr. 38

22-06-1899

1899-03-19
Werkliedenvereeniging der groenten- en fruitmarkt, onder de zinspreuk "Door eendracht sterk" Amsterdam 1901-04-17 nr. 46

05/06-05-1901

1900-07-29
Welkom Amsterdam 1903-11-17 nr. 42

11-12-1903

1903-06-10
Weldadigheids-Vereeniging "Montefiore" Amsterdam 1887-02-22 nr. 19

20-04-1887
01-10-1892
27-05-1898

Weldadigheidsvereeniging "Ernst en Scherts" Amsterdam 1893-07-07 nr. 25

24-08-1893

Weldaad zij ons streven Amsterdam 1895-06-29 nr. 40

08-08-1895

1894-07-30
Weldaad en Steun voor minvermogende weezen van alle religies Amsterdam 1900-10-27 nr. 49

13-11-1900

1900-05-01
Weezenkas Amsterdam 1896-09-08 nr. 44

10-10-1896
19-12-1900

1895-01-01
Weezenfonds der Gemeente van de Oud-Bisschoppelijke Clerezy aan de Brouwersgracht te Amsterdam Amsterdam 1894-07-27 nr. 32

28-08-1894

1894-05-22
Wederzijdsch belang Amsterdam 1894-08-08 nr. 24

30-08-1894

1893-01-01
Ware Bataven-loge n°. 4 van den Independent Order of Odd-fellows (Onafhankelijke orde van vrije broederen) Amsterdam 1903-04-17 nr. 46

17/18-05-1903

1894-05-11
Wagner-vereeniging Amsterdam 1899-01-17 nr. 32

28-01-1899

1898-12-20
Waarborgvereeniging "Veredeling door Kunst" Amsterdam 1902-07-07 nr. 68

01-08-1902

Vrouwen-Vereeniging "Onderlinge samenwerking" Amsterdam 1883-12-04 nr. 27

31-01-1884

Vrijzinnige kiesvereeniging "Vooruitgang" in kiesdistrict Amsterdam VII Amsterdam 1897-05-21 nr. 55

13/14-06-1897
30-04/01-05-1899

1897-01-21
Vrienden voor Oranje Amsterdam 1897-01-05 nr. 28

22-01-1897

1896-05-16
Vrienden moeten vereenigen Amsterdam 1894-08-13 nr. 33

20-09-1894

1894-05-15
Vormschool ter opleiding van helpsters tot onderwijzeressen aan Christelijke bewaarscholen Amsterdam 1894-08-06 nr. 74

22-08-1894

1887-01-01
Vooruitgang Amsterdam 1886-01-02 nr. 9

09-02-1886
19-03-1892
02-09-1899

"Vooruit", Vereeniging van Handels- en Kantoorbedienden Amsterdam 1887-06-14 nr. 47

04/05-09-1887
01/02-07-1888
15-08-1895
13-06-1896
07/08-01-1900

Voorschotvereeniging voor den kleinhandel en voor ambachtslieden Amsterdam 1897-09-08 nr. 43

25-09-1897

1897-06-25
Voorschotbank voor Zuid-Afrika Amsterdam 1896-09-21 nr. 21

22-10-1896

1896-08-01
Voor de jeugd Amsterdam 1903-07-13 nr. 50

12-08-1903

1903-01-01
"Volksonderwijs", vereeniging ter bevordering van het volksonderwijs en het schoolbezoek in Nederland Amsterdam 1876-01-12 nr. 23

08-03-1876
19-08-1876
11-06-1880
13-10-1887
18/19-11-1888
23-12-1890
01-06-1898
06-09-1901

Volksleesgezelschap te Amsterdam Amsterdam 1868-05-16 nr. 62

11-06-1868

"Volksbond", vereeniging tegen drankmisbruik Amsterdam 1877-09-16 nr. 12

05-01-1878
21-01-1881
16-04-1882
19-12-1895
30-09-1902

Volksbadhuis "Sparta" Amsterdam 1897-06-23 nr. 38

07-07-1897
26-06-1902

1897-05-10
Volksbadhuis "Buurt YY" Amsterdam 1894-06-25 nr. 43

15-08-1894

1894-05-01
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: 1 2 3 427 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.