Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 98 pagina: 1 2 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Zondagschoolvereeniging "De Zaaier" Dordrecht 1877-03-23 nr. 9

01-07-1877

Zondagschool "De Zaaier" Dordrecht 1900-09-05 nr. 44

20-09-1900

1893-08-15
Zeilvereeniging "de Merwede" Dordrecht 1901-06-14 nr. 58

29-06-1901

1900-11-01
Zangvereeniging "Dordrechtsch Mannenkoor" Dordrecht 1877-03-08 nr. 22

14-06-1877

Zangersbond "Eendracht maakt macht" Dordrecht 1896-06-25 nr. 33

12-08-1896

1894-07-01
Wijkvereeniging "Irene" Dordrecht 1900-08-16 nr. 54

07-09-1900

1900-08-01
Vlijt en overleg Dordrecht 1895-05-06 nr. 43

18-06-1895

1893-11-01
Vereeniging voor Volkskoffiehuizen te Dordrecht Dordrecht 1900-06-26 nr. 29

14-07-1900

1899-03-17
Vereeniging voor Vak en Kunst Dordrecht 1887-07-10 nr. 31

08-10-1887
19-10-1901

1887-06-01
Vereeniging voor opleiding van evangelisten, godsdienstonderwijzers en colporteurs Dordrecht 1895-06-03 nr. 65

30-06/01-07-1895

1894-11-22
Vereeniging voor Kinderbewaarplaatsen Dordrecht 1877-11-11 nr. 5

15-01-1878

Vereeniging voor In- en Uitwendige zending Dordrecht 1876-12-14 nr. 20

27-02-1877
10-08-1890

Vereeniging van scheepsbouwmeesters "De Scheepsbouw" Dordrecht 1903-03-23 nr. 40

22-04-1903

1902-10-21
Vereeniging van oud-leerlingen der Rijkslandbouwwinterschool te Dordrecht Dordrecht 1903-07-20 nr. 57

15-08-1903

1902-12-12
Vereeniging van kantoorbedienden Dordrecht 1894-09-29 nr. 10

26-10-1894

1869-04-20
Vereeniging van kanaalbeambten in Nederland, onder de zinspreuk "Eendracht maakt macht" Dordrecht 1898-10-07 nr. 42

20-10-1898
16-10-1900

1898-02-23
Vereeniging tot Ziekenverpleging Dordrecht 1886-10-03 nr. 33

15-12-1886
30-06/01-07-1901

1886-06-01
Vereeniging tot "verbreiding van het Evangelie aan de Tweede Tol, gemeente Dubbeldam" Dordrecht 1885-07-29 nr. 24

05-09-1885

Vereeniging tot verbreiding van het Evangelie aan de Mijl Dordrecht 1876-03-22 nr. 20

15-06-1876

Vereeniging tot verbetering der Huisvesting van de Arbeidende Klasse Dordrecht 1863-05-17 nr. 18

14-06-1863
05-07-1887
20-08-1896
05-07-1902

Vereeniging tot stichting en instandhouding van vrije Christelijke scholen op Gereformeerden grondslag Dordrecht 1894-03-03 nr. 4

07-04-1894

Vereeniging tot "oprichting en instandhouding van het Kinderziekenhuis te Dordrecht" Dordrecht 1886-05-04 nr. 57

19-06-1886
08-10-1889

Vereeniging tot instandhouding van oude gebouwen te Dordrecht Dordrecht 1899-04-11 nr. 35

22-04-1899

1895-11-27
Vereeniging tot instandhouding van eene openbare leeszaal en bibliotheek te Dordrecht Dordrecht 1899-10-28 nr. 30

14-11-1899
24/25-03-1901
27-05-1903

1899-04-20
Vereeniging tot het doen verplegen van weezen der Israëlitische Gemeente te Dordrecht in het "Centraal Israëlitisch Weeshuis te Utrecht" Dordrecht 1874-03-07 nr. 24

24-05-1874
16-03-1899
30/31-03/01-04-1902

Vereeniging "Tot Heil der Armen" Dordrecht 1880-04-13 nr. 24

05-06-1880
25-11-1884

Vereeniging tot bevordering van Sneeuw- en IJsvermaak genaamd: "Sneeuw- en IJsclub" Dordrecht 1881-12-10 nr. 34

12-03-1882
01-03-1887
27/28-01-1889
14-09-1892

Vereeniging tot bevordering van den bloei van Dordrecht en omstreken Dordrecht 1896-04-10 nr. 33

13-06-1896

1896-01-07
Vereeniging tot bevordering der zoetwatervisscherij in Nederland Dordrecht 1870-10-09 nr. 26

20-10-1870

Vereeniging tot "bescherming van Dieren voor Dordrecht en omstreken" Dordrecht 1881-12-20 nr. 25

22-03-1882

Vereeniging tot aankoop en beschikbaar stellen van dekhengsten Dordrecht 1900-02-23 nr. 59

07-03-1900

1899-01-01
Vereeniging "Musis Sacrum" Dordrecht 1881-12-05 nr. 27

25-02-1882
17-10-1883
26-02-1885
20-04-1887
16-10-1891

Vereeniging "Kunstmin" Dordrecht 1864-02-20 nr. 99

08-03-1864
28-03-1866
17-05-1870
23-01-1878
18-12-1879
20-02-1880
30-08-1881
07-04-1882
30/31-07-1893
16-07-1895

Vereeniging "de Vrije Evangelische Gemeente" Dordrecht 1885-12-30 nr. 13

09-02-1886

Vereeniging "Christelijke Normaallessen te Dordrecht" Dordrecht 1890-02-10 nr. 28

19-04-1890

Vereeniging "Bethel", ten doel hebbende het stichten van een "Gereformeerd Centraal Weeshuis" Dordrecht 1885-04-26 nr. 37

24-06-1885

Vereeniging "Algemeene Belangen" Dordrecht 1883-05-15 nr. 46

11-07-1883

Tehuis voor Militairen te Dordrecht Dordrecht 1892-01-18 nr. 21

07/08-02-1892

Societeit "Vereeniging" Dordrecht 1871-11-24 nr. 28

23-01-1872

Societeit de Vriendschap Dordrecht 1869-10-24 nr. 14

08-12-1869
25-02-1877
24-08-1886
08-08-1900

Schietvereeniging: "Zwarte Roos" Dordrecht 1896-02-21 nr. 5

20-05-1896

1894-07-01
Schietvereeniging "Wilhelmina" Dordrecht 1901-01-14 nr. 21

29-01-1901

1897-05-12
Schietvereeniging "Prins Hendrik" van den Nederlandschen Bond van oud-onderofficieren, afdeeling Dordrecht Dordrecht 1901-07-30 nr. 55

15-08-1901

1900-12-01
Schietvereeniging "Lijnbaan" Dordrecht 1901-05-22 nr. 89

09/10-06-1901

1900-01-01
Schermvereeniging "St. Michael" Dordrecht 1902-05-31 nr. 42

25-06-1902

1900-10-02
Schermvereeniging "Nederland en Oranje" Dordrecht 1889-08-23 nr. 21

22-01-1890

Schermvereeniging "Eendracht" Dordrecht 1898-08-15 nr. 66

02-09-1898

1893-09-17
Scheeps- en bootwerkersvereeniging "Door vereeniging verbetering" Dordrecht 1902-03-15 nr. 24

05-04-1902

1901-02-14
Rederijkerskamer "Inter Amicos" Dordrecht 1898-11-02 nr. 71

18-11-1898

1898-09-25
"Pharmacia et Concordia", departement der Maatschappij ter bevordering der pharmacie Dordrecht 1893-08-03 nr. 18

22-09-1893

Aantal verenigingen gevonden: 98 pagina: 1 2 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.