Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Willen is kunnen Haarlem 1895-05-06 nr. 42

12-06-1895

1895-01-01
Weerbaarheidsvereeniging "Bataaf" Haarlem 1903-03-09 nr. 2

08-04-1903

1902-08-25
Voor en door het volk Haarlem 1900-03-14 nr. 16

29-03-1900

1900-01-01
Volksgebouw Haarlem 1892-08-17 nr. 40

07-09-1892

1892-01-01
Volksbelang Haarlem 1891-05-25 nr. 68

16-07-1891

1887-12-29
Vereeniging "Weten en Werken" Haarlem 1867-05-03 nr. 89

06-06-1867
14/15-03-1897

1866-10-01
Vereeniging "Weldadigheid naar Vermogen" Haarlem 1889-11-14 nr. 28

13-02-1890

Vereeniging "Vriendschap is ons doel" Haarlem 1881-12-01 nr. 11

25-02-1882

Vereeniging voor Ziekenverpleging Haarlem 1879-08-20 nr. 14

10-09-1879
20-11-1896

Vereeniging voor tuinbouw en plantkunde "Sempervirens" Haarlem 1896-02-13 nr. 3

05-05-1896

1895-12-10
Vereeniging voor fabriek-scholen Haarlem 1898-12-05 nr. 23

20-12-1898

1898-11-04
Vereeniging voor Evangelisatie en Onderwijs Haarlem 1866-11-15 nr. 65

01-12-1866

Vereeniging van schilderspatroons "Haarlem en omstreken", afdeeling van den Bond van Nederlandsche schilderspatroons Haarlem 1902-08-05 nr. 39

23-08-1902

1900-01-24
Vereeniging van Roomsch Katholieke bijzondere onderwijzers in het Bisdom Haarlem Haarlem 1873-08-28 nr. 10

18-09-1873

Vereeniging van Postduivenliefhebbers "De Luchtgids" Haarlem 1901-07-26 nr. 66

11/12-08-1901

1892-08-28
Vereeniging van kantoor- en handelsbedienden voor Haarlem en omstreken Haarlem 1896-06-02 nr. 31

31-07-1896
12-02-1903

1895-12-01
Vereeniging van Industrieëlen en Kooplieden betreffende Bouwkunde en aanverwante vakken Haarlem 1882-06-23 nr. 29

08-10-1882
03-03-1888
09/10-01-1898

Vereeniging van Industrieelen betreffende bouwkunde en aanverwante vakken, onder het motto: "Door eendracht sterk" Haarlem 1899-03-06 nr. 14

19/20-03-1899

1898-11-02
Vereeniging van handelaren in sterken drank "Vergunning" Haarlem 1894-05-28 nr. 52

30-06-1894
13-03-1902

1894-01-01
Vereeniging van Gedoopte Christenen Haarlem 1891-06-02 nr. 44

08-08-1891

Vereeniging van fruit-, groenten- en aardappelenhandelaren, genaamd "de Hoop" Haarlem 1902-07-07 nr. 68

23-07-1902

1902-01-22
Vereeniging tot verhooging van 's lands weerbaarheid "Voor Vaderland en Koning" Haarlem 1866-12-30 nr. 29

20/21-01-1867
28-06-1867
09-04-1896
01-12-1896

Vereeniging tot verfraaiing van Haarlem en omliggende gemeenten en tot bevordering van het vreemdelingenverkeer Haarlem 1897-12-16 nr. 4

30-12-1897

1891-01-30
Vereeniging "tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te Haarlem" Haarlem 1868-09-18 nr. 13

27-09-1868

Vereeniging tot uitbreiding der "Verzameling van kunst en oudheden op het Stedelijk museum te Haarlem" Haarlem 1875-05-31 nr. 25

06-07-1875

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel Haarlem 1885-02-12 nr. 19

25-03-1885
13-04-1898

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van eene Christelijke Bewaarschool in de Oranjestraat Haarlem 1882-10-22 nr. 20

23-11-1882

Vereeniging tot ondersteuning van Doopsgezinde weezen van onvermogende gemeenten Haarlem 1895-12-30 nr. 3

01/02-03-1896

1895-08-14
Vereeniging tot het vieren van den Koninginnedag in het Westerkwartier Haarlem 1900-02-28 nr. 58

14-03-1900

1898-04-05
Vereeniging tot het houden van dekhengsten, genaamd: "IJpolders" Haarlem 1901-01-30 nr. 13

17/18-02-1901

1899-01-01
Vereeniging tot bevordering van Katholiek bijzonder onderwijs Haarlem 1870-01-24 nr. 21

20-02-1870
31-10-1899

Vereeniging ter verbreiding der Waarheid Haarlem 1863-07-01 nr. 51

16-07-1863
19-07-1892

Vereeniging ter behartiging van de belangen van het personeel, verbonden aan de naamloze vennootschap: Scheepswerf en Werktuigenfabriek 'Werf Conrad', voorheen Thomas Figee & Co. Haarlem 1894-01-25 nr. 32

07-03-1894

1894-01-01
Vereeniging "tegen het mishandelen van dieren te Haarlem en omstreken" Haarlem 1889-11-19 nr. 32

13-02-1890

Vereeniging Koninginnedag Haarlem 1899-10-03 nr. 45

13-10-1899

1899-08-31
Vereeniging "Haarlemsche Rijbaan" Haarlem 1886-06-26 nr. 28

07-08-1886

Vereeniging eener Burgerbewaarschool Haarlem 1865-10-06 nr. 59

21-10-1865

Vereeniging der Ziekenverpleegsters Franciscanessen van de Maria-stichting te Haarlem Haarlem 1898-05-11 nr. 37

22/23-05-1898

1898-04-23
Vereeniging "De Haarlemsche Kookschool" Haarlem 1890-08-01 nr. 21

16-10-1890

Vereeniging "De Christelijke Afgescheidene Gemeente" Haarlem 1864-02-09 nr. 79

02-03-1864

Vereeniging Christelijke normaallessen Haarlem 1892-12-10 nr. 28

05-01-1893
15-07-1897

Vereeniging "Christelijke Bewaarschool te Haarlem" Haarlem 1890-07-26 nr. 27

12/13-10-1890

Vereeniging "Bilderdijk" Haarlem 1885-11-24 nr. 20

22-01-1886

Unie van Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland Haarlem 1897-12-18 nr. 40

09/10-01-1898
20-10-1898

1896-05-26
Timmerlieden- en Modelmakersvereeniging "Eensgezindheid" Haarlem 1888-04-27 nr. 29

29-06-1888

Stucadoorsgezellenvereeniging "Door eigen kracht" Haarlem 1903-10-12 nr. 18

08/09-11-1903

1901-01-01
Sportgebouw voor Haarlem en Omstreken Haarlem 1902-03-03 nr. 35

22-03-1902
18-11-1902

1901-09-22
Societeit "Vereeniging" Haarlem 1862-12-24 nr. 57

09-01-1863
16-08-1863
25-09-1872
03-02-1878
17-10-1891
18-03-1898
08-04-1899

Societeit "De Kroon" Haarlem 1871-10-04 nr. 20

13-10-1871
13-03-1878
14-09-1900

1871-10-01
Schildersvereeniging "de Unie" Haarlem 1874-01-24 nr. 18

11-04-1874

Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.