Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 17 8 9 10 11 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Christelijke Werkmansbond van leden der Nederduitsche Hervormde Kerk Rotterdam 1896-09-02 nr. 24

01-10-1896

1896-02-01
Christelijke Werklieden-Vereeniging Bid en werk Rotterdam 1878-12-19 nr. 24

04-02-1879

Christelijke timmerlieden en machinale houtbewerkersvereeniging "Arbeid adelt" Rotterdam 1903-05-12 nr. 49

06-06-1903

1902-11-27
Christelijke meubelmakers- en aanverwante vakvereeniging "Helpt Elkander" Rotterdam 1903-07-20 nr. 57

18-08-1903

1903-04-28
Christelijke Kleermakersvereeniging "Plicht en Recht" Rotterdam 1901-05-02 nr. 43

19/20-05-1901

1898-11-14
Christelijke Jongelingsvereeniging Timotheus Rotterdam 1878-05-16 nr. 28

23-07-1878
15-01-1898

Christelijke Jongelingsvereeniging Obadja Rotterdam 1878-10-01 nr. 50

15-10-1878
05/06-08-1894
12-11-1898

Christelijke Harmonievereeniging "Crescendo" Rotterdam 1898-02-02 nr. 19

12-02-1898

1897-08-01
Christelijke Bootwerkersvereeniging "Toenadering" Rotterdam 1901-05-28 nr. 100

13-06-1901

1901-01-23
Christelijke bakkersgezellenvereeniging "Eendracht maakt macht" Rotterdam 1903-05-12 nr. 49

06-06-1903

1903-12-03
Christelijk Nationale Werkmansbond Rotterdam 1901-12-04 nr. 35

10-12-1901

1900-11-13
Christelijk instituut voor meisjes Rotterdam 1902-06-19 nr. 32

06/07-07-1902

1902-05-14
Christelijk Gemengd Koor Rotterdam 1898-10-03 nr. 47

11-10-1898

1898-04-01
Charloische mannen-zangvereeniging "Kunst na arbeid" Rotterdam 1898-01-06 nr. 4

21-01-1898

1897-09-04
Charitas Rotterdam 1893-03-27 nr. 25

25-04-1893

1888-09-01
Centrale Vereeniging tot verbetering der armenzorg in de Israël. gemeente te Rotterdam Rotterdam 1895-09-25 nr. 6

24-10-1895

1895-06-24
Centenvereeniging ten behoeve der hulpbehoevende Blinden Rotterdam 1880-07-24 nr. 32

05-09-1880

Burgerrecht voor Hillesluis en omstreken Rotterdam 1894-08-20 nr. 84

08-09-1894

1892-06-01
Broederschap van verificateurs der directe belastingen, invoerrechten en accijzen in Nederland, K. B. 1882 Rotterdam 1903-08-11 nr. 38

29-08-1903

1903-05-17
Broederschap van notarisklerken in Nederland Rotterdam 1898-12-27 nr. 31

15/16-01-1899
03-11-1900

1898-07-24
Bootwerkersvereeniging "Hulp door onderlinge samenwerking" Rotterdam 1901-09-04 nr. 37

19-09-1901

1898-01-30
Bond van werklieden in dienst der gemeente Rotterdam Rotterdam 1898-05-25 nr. 16

10-06-1898

1897-10-01
Bond van Sleeperspatroons en goederenvervoerders te land te Rotterdam Rotterdam 1900-10-12 nr. 42

01-11-1900

1900-07-14
Bond van machinisten en stokers in Nederland Rotterdam 1898-06-15 nr. 41

03/04-07-1898

1898-02-13
Bond van inspecteurs bij de Rotterdamsche politie Rotterdam 1902-12-08 nr. 49

01/02-01-1903

1902-09-16
Bond van gymnastiekonderwijzers-vereenigingen in Nederland Rotterdam 1901-05-22 nr. 90

09/10-06-1901

1896-08-01
Bond van distillateurs in Nederland Rotterdam 1900-06-21 nr. 76

10-07-1900

1900-01-18
Bierhuishoudersbond Rotterdam 1897-12-02 nr. 28

24-12-1897
31-01-1899

1897-01-01
Bierbrouwers-werkliedenvereeniging "Door vereeniging verbetering" Rotterdam 1900-10-22 nr. 39

04/05-11-1900

1900-04-04
Benvenuto Cellini Rotterdam 1862-10-19 nr. 23

01-11-1862

Aurora Rotterdam 1888-07-04 nr. 20

25-07-1888
09-10-1890

Arbeidsbeurs Rotterdam 1895-05-24 nr. 44

27-06-1895

1895-02-02
Arbeiders-muziekvereeniging "Excelsior (Steeds hoger)" Rotterdam 1902-08-05 nr. 39

23-08-1902

1901-09-12
Anti-sociaal-democratische vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel onder de zinspreuk: "Recht en plicht" Rotterdam 1896-04-18 nr. 8

17/18-05-1896

1894-02-05
Antirevolutionaire Propaganda-Club "Feijenoord" Rotterdam 1903-11-04 nr. 22

02-12-1903

1903-04-29
Anti-revolutionaire Kiesvereeniging "Nederland en Oranje" Rotterdam 1892-11-25 nr. 26

20-12-1892
11-06-1895

Amusantenclub "Kunst en vermaak" Rotterdam 1903-05-12 nr. 49

07/08-06-1903

1901-10-10
Amateur-Fotografenvereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1902-02-15 nr. 14

01-03-1902

1901-12-01
Algemeene Turnvereeniging Rotterdam 1884-05-10 nr. 40

11-07-1884

Algemeene Schippersbond Rotterdam 1898-07-30 nr. 65

18-08-1898

1898-03-24
Algemeene Rotterdamsche Vereeniging voor genees-, heel- en verloskundige hulp Rotterdam 1891-11-25 nr. 37

16-01-1892
22-07-1898
26/27-01-1902

Algemeene Rotterdamsche vereeniging ter uitkeering van gelden bij overlijden Rotterdam 1892-11-11 nr. 29

31-12-1892
27-07-1895
25-08-1898

1875-12-19
Algemeene Rijnschippersbond Rotterdam 1898-08-08 nr. 49

28/29-08-1898
05-08-1899
24-07-1903

1898-03-06
Algemeene Polikliniek "Rotterdam" Rotterdam 1900-12-14 nr. 33

29-12-1900

1900-11-01
Algemeene Nederlandsche Zouavenbond, afdeeling Rotterdam Rotterdam 1895-07-01 nr. 34

28/29-07-1895

1895-01-01
Algemeene Nederlandsche Bond van industrieelen en handelslieden Rotterdam 1899-10-13 nr. 47

27-10-1899

1899-02-08
Algemeene magazijn- en winkelbediendenbond Rotterdam 1902-05-31 nr. 42

17-06-1902

1901-07-21
Algemeene Bond "Insulinde", van onderofficieren en minderen van land- en zeemacht, hier te lande en in de koloniën Rotterdam 1895-12-07 nr. 30

14-02-1896
09-07-1898

1894-10-31
Algemeen Apothekersbedienden-Bond Rotterdam 1890-07-15 nr. 19

02-10-1890
15-08-1903

Afdeeling Rotterdam van Volksweerbaarheid Rotterdam 1901-03-01 nr. 56

20-03-1901

1900-06-23
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 17 8 9 10 11 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.