Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: 1 2 3 427 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging "Kunst en Genoegen" Amsterdam 1879-01-24 nr. 33

23-02-1879

Vereeniging van Nederlandsche reeders van zeilschepen op de Groote- en Atlantische vaart. Amsterdam 1885-12-19 nr. 21

09-02-1886

Tooneel-Vereeniging "Hulp en Vriendschap" Amsterdam 1888-07-12 nr. 26

29-08-1888

Letterkundige Vereeniging "Flanor" Amsterdam 1881-11-28 nr. 33

12-03-1882

Vereeniging ter geneeskundige behandeling van behoeftige ooglijders Amsterdam 1888-11-09 nr. 33

05-02-1889

Amsterdamsche Orkest-Vereeniging Amsterdam 1882-03-08 nr. 18

14-04-1882

De Diamantslijpers-Vereeniging Amsterdam 1869-04-18 nr. 1

22-05-1869
21-02-1871
15-07-1876
23-10-1897
15/16-07-1900

Vereeniging "Loon naar Werk" Amsterdam 1880-03-31 nr. 10

05-06-1880

Vereeniging tot instandhouding der Bewaarschool Smallepad Amsterdam 1871-09-14 nr. 8

21-09-1871
18-01-1900

Vereeniging tot instandhouding van het "Anna Catharina Fonds" Amsterdam 1885-06-12 nr. 33

11-07-1885

Vereeniging tot instandhouding van het Turngebouw Amsterdam 1891-06-16 nr. 27

14-08-1891

Vereeniging voor Inwendige Zending onder gevallen vrouwen "Beth-San" Amsterdam 1890-11-01 nr. 78

14-01-1891

Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer Amsterdam 1891-06-15 nr. 72

15-08-1891

Vereeniging "de Unie" Amsterdam 1881-05-10 nr. 28

20-08-1881
31-01-1884

Vereeniging voor Lager Onderwijs op Gereformeerden grondslag Amsterdam 1890-03-10 nr. 34

27-04-1890
26/27-11-1899

Vereeniging tot stichting, instandhouding en ondersteuning van Scholen voor Gereformeerd Schoolonderwijs Amsterdam 1888-12-18 nr. 30

22-02-1889

Vereeniging van Stads-Reinigers "Eendracht maakt macht" Amsterdam 1891-07-09 nr. 33

27-08-1891

Tabakswerkersvereeniging "Door eendracht saamgebracht" Amsterdam 1872-10-19 nr. 24

17/18-11-1872
18-05-1898

Amateur-Fotografen-Vereeniging Amsterdam 1890-01-16 nr. 13

22-03-1890

Vereeniging "IJsploeg" Amsterdam 1880-09-29 nr. 18

21-01-1881

Nederlandsche Jachtvereeniging "Nimrod" Amsterdam 1878-10-08 nr. 24

24-10-1878
25-03-1885
22-09-1891

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars Amsterdam 1886-06-22 nr. 8

07-08-1886
24-11-1888
08-07-1892
25/26-06-1899

Sigarenmakersvereeniging "Door vriendschap bloeiende" Amsterdam 1889-10-23 nr. 20

08-02-1890
17/18-09-1899

Vereeniging "van Eik Stichting-Constantia Woningen" Amsterdam 1878-07-27 nr. 27

16-08-1878

Internationaal Artisten Genootschap Amsterdam 1886-01-20 nr. 2

09-02-1886
10-08-1889

Gebroederschap "Winterverzorging der Armen" Amsterdam 1866-09-11 nr. 50

10-10-1866
12-12-1895

Algemeene Melkslijtersbond Amsterdam 1892-04-29 nr. 31

08-06-1892
24-07-1897

Vereeniging "Tweede Nederlandsche Vrije Loge" Amsterdam 1884-05-04 nr. 27

11-07-1884

Vereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1888-11-03 nr. 22

27/28-01-1889

Vereeniging tot instandhouding van de Christelijke Burgerschool voor meisjes te Amsterdam Amsterdam 1869-10-16 nr. 18

25-11-1869
15-09-1870

Turnvereeniging "Olympia" Amsterdam 1878-09-09 nr. 19

17-09-1878
14-04-1882
21-06-1900

Vereeniging "Vriendenclub" Amsterdam 1875-02-27 nr. 14

27-04-1875
04-06-1879

Tooneel-Vereeniging "Eendracht en Weldoen" Amsterdam 1882-11-28 nr. 25

29-03-1883

Amsterdamsche Werkmansbond Amsterdam 1878-12-01 nr. 14

29-01-1879

Vereeniging "Algemeen Belang" Amsterdam 1888-07-22 nr. 35

18-10-1888

Lood- en Zinkwerkersvereeniging "Door Eendracht Sterk" Amsterdam 1888-02-29 nr. 81

10-04-1888

Vereeniging tot "bevordering der belangen van het Rijnsche Zending Genootschap te Barmen" Amsterdam 1884-05-02 nr. 36

11-07-1884
10-01-1902

Vereeniging "Steeds Beter" Amsterdam 1887-01-21 nr. 14

01-04-1887

Vereeniging "Amstels Bouwkring" Amsterdam 1873-08-19 nr. 45

25-09-1873
08-05-1883
15-11-1888
19/20-07-1891
25-10-1902

Vereeniging "Halichot olam Hagadasa" (nieuwe vereeniging "Paden der eeuwigheid") Amsterdam 1882-08-29 nr. 31

22-11-1882

Vereeniging ter behartiging van de Nederlandsche belangen op de Tentoonstelling te Parijs in 1889 Amsterdam 1888-07-29 nr. 25

08-09-1888

Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging Amsterdam 1889-08-09 nr. 30

17-01-1890

Nederlandsche Vereeniging van Meelfabrikanten Amsterdam 1887-03-21 nr. 17

29-05-1887

Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van Arbeiderswoningen Amsterdam 1875-06-02 nr. 31

27/28-06-1875
29-06-1889

Vereeniging tot bescherming der rechten van belanghebbenden bij de stoomvaartmaatschappij "Zeeland" Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

23-10-1903

Vereeniging "De Tuinbouwschool Amsterdam" Amsterdam 1883-09-24 nr. 13

15-01-1884
29-07-1885

Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen Amsterdam 1887-02-12 nr. 13

17-04-1887

Vereeniging "Amstels Handboogschutterij Soranus" Amsterdam 1886-09-20 nr. 26

27-10-1886

Vereeniging "Weldadigheid" Amsterdam 1876-03-31 nr. 4

17-06-1876
24-11-1888

Vereeniging "de Vrije Gemeente" Amsterdam 1878-04-22 nr. 21

02-05-1878
19-01-1884

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: 1 2 3 427 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.