Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 98 pagina: 1 2 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Christelijke Jongelingsvereeniging "Eben Haëzer" Dordrecht 1878-02-22 nr. 13

08-03-1878
13-03-1890

Vereeniging tot instandhouding van oude gebouwen te Dordrecht Dordrecht 1899-04-11 nr. 35

22-04-1899

1895-11-27
Dordrechtsche Schutterijkadervereeniging "Oranje-Nassau", afdeeling van den Nederlandschen Schutterijkaderbond Dordrecht 1900-01-22 nr. 17

11/12-02-1900

1886-06-01
De School Mühring Dordrecht 1891-06-22 nr. 47

02-09-1891
26-04-1894

1891-05-01
Vereeniging van kantoorbedienden Dordrecht 1894-09-29 nr. 10

26-10-1894

1869-04-20
Vereeniging "Kunstmin" Dordrecht 1864-02-20 nr. 99

08-03-1864
28-03-1866
17-05-1870
23-01-1878
18-12-1879
20-02-1880
30-08-1881
07-04-1882
30/31-07-1893
16-07-1895

Christelijke bestuurdersbond Dordrecht 1903-11-21 nr. 82

16-12-1903

1903-06-17
Dordrechtsche Werkliedenvereeniging "Eendracht" Dordrecht 1888-03-19 nr. 19

15-04-1888

Vereeniging voor Kinderbewaarplaatsen Dordrecht 1877-11-11 nr. 5

15-01-1878

Zangersbond "Eendracht maakt macht" Dordrecht 1896-06-25 nr. 33

12-08-1896

1894-07-01
Democratische kiesvereeniging Dordrecht 1896-06-24 nr. 38

12-08-1896

1894-09-25
De Kerkelijke Kas Dordrecht 1887-08-28 nr. 20

23-10-1887

Vereeniging tot bevordering der zoetwatervisscherij in Nederland Dordrecht 1870-10-09 nr. 26

20-10-1870

"Pharmacia et Concordia", departement der Maatschappij ter bevordering der pharmacie Dordrecht 1893-08-03 nr. 18

22-09-1893

Oud-Dordrecht Dordrecht 1893-07-29 nr. 45

09-09-1893

Vereeniging tot "oprichting en instandhouding van het Kinderziekenhuis te Dordrecht" Dordrecht 1886-05-04 nr. 57

19-06-1886
08-10-1889

Zeilvereeniging "de Merwede" Dordrecht 1901-06-14 nr. 58

29-06-1901

1900-11-01
Vereeniging "Tot Heil der Armen" Dordrecht 1880-04-13 nr. 24

05-06-1880
25-11-1884

Bond van vrije Christelijke gemeenten in Nederland Dordrecht 1894-01-20 nr. 17

25/26-02-1894

De Dordtsche industrie- en huishoudschool voor meisjes Dordrecht 1901-04-17 nr. 49

05/06-05-1901

1901-01-01
Vereeniging tot aankoop en beschikbaar stellen van dekhengsten Dordrecht 1900-02-23 nr. 59

07-03-1900

1899-01-01
Gezondheidskolonie "Dordrecht" Dordrecht 1900-02-26 nr. 31

10-03-1900

1899-11-09
IJsclub voor de armen Dordrecht 1897-01-30 nr. 4

18-02-1897

1896-11-01
Dordrechtsche gemeente-werklieden-vereeniging "Eensgezindheid" Dordrecht 1902-07-23 nr. 41

16-08-1902

1901-08-01
Wijkvereeniging "Irene" Dordrecht 1900-08-16 nr. 54

07-09-1900

1900-08-01
Vereeniging "Bethel", ten doel hebbende het stichten van een "Gereformeerd Centraal Weeshuis" Dordrecht 1885-04-26 nr. 37

24-06-1885

Dordrechtsche Werkliedenvereeniging "Eensgezindheid" Dordrecht 1900-09-05 nr. 25

22-09-1900
19-11-1901

1892-05-01
Christelijke Zangvereeniging "De Lofstem" Dordrecht 1899-07-27 nr. 60

16-08-1899

1894-06-01
Vereeniging "Christelijke Normaallessen te Dordrecht" Dordrecht 1890-02-10 nr. 28

19-04-1890

Schermvereeniging "Nederland en Oranje" Dordrecht 1889-08-23 nr. 21

22-01-1890

Dordrechtsche winkeliersvereeniging Dordrecht 1903-08-11 nr. 52

20/21-09-1903

1902-07-16
Nederlandsch Roomsch-Katholieke Volksbond, afdeeling Dordrecht Dordrecht 1896-05-18 nr. 55

15-07-1896

1893-11-05
Vereeniging tot bevordering van den bloei van Dordrecht en omstreken Dordrecht 1896-04-10 nr. 33

13-06-1896

1896-01-07
Openbare volksleeszaal "Nieuw Leven" Dordrecht 1896-05-29 nr. 39

26/27-07-1896

1895-03-01
Dordrechtsche Turn-club "Oefening kweekt kracht" Dordrecht 1882-10-29 nr. 20

24-11-1882

Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Samuel" Dordrecht 1894-12-22 nr. 40

07-02-1895

1894-11-01
Vereeniging tot verbetering der Huisvesting van de Arbeidende Klasse Dordrecht 1863-05-17 nr. 18

14-06-1863
05-07-1887
20-08-1896
05-07-1902

Dordrechtsche Werkliedenvereeniging "Vooruitgang door beschaving" Dordrecht 1893-07-26 nr. 27

06-09-1893
25/26-04-1897

1884-12-03
Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium"(Vaderlijk Erfdeel) Dordrecht 1902-07-07 nr. 68

25-07-1902

1901-10-19
Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond "Vooruitgang door beschaving", afdeeling Dordrecht Dordrecht 1875-01-10 nr. 15

23-06-1875
18-09-1881
18-02-1885

Vereeniging voor Volkskoffiehuizen te Dordrecht Dordrecht 1900-06-26 nr. 29

14-07-1900

1899-03-17
Vereeniging tot Ziekenverpleging Dordrecht 1886-10-03 nr. 33

15-12-1886
30-06/01-07-1901

1886-06-01
Zondagschoolvereeniging "De Zaaier" Dordrecht 1877-03-23 nr. 9

01-07-1877

Armenzorg Dordrecht 1898-01-07 nr. 25

20-01-1898

1897-10-20
Schietvereeniging: "Zwarte Roos" Dordrecht 1896-02-21 nr. 5

20-05-1896

1894-07-01
Afdeeling Dordrecht van den Nederlandschen Protestantenbond Dordrecht 1895-09-18 nr. 32

16-10-1895

1895-03-14
De Katholieke Kring Dordrecht 1881-03-24 nr. 20

30-04-1881

Vereeniging tot het doen verplegen van weezen der Israëlitische Gemeente te Dordrecht in het "Centraal Israëlitisch Weeshuis te Utrecht" Dordrecht 1874-03-07 nr. 24

24-05-1874
16-03-1899
30/31-03/01-04-1902

Dordrechtsche Zwem- en Badinrigting Dordrecht 1885-12-28 nr. 27

27-02-1886
13-03-1887
23-07-1887
27-08-1891
28-08-1903

Zangvereeniging "Dordrechtsch Mannenkoor" Dordrecht 1877-03-08 nr. 22

14-06-1877

Aantal verenigingen gevonden: 98 pagina: 1 2 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.