Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 5 611 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Rotterdamsche Athletiekvereeniging "Pro Patria" Rotterdam 1898-07-19 nr. 36

02-08-1898

1895-07-01
Sociëteit "Harmonie" Rotterdam 1877-06-07 nr. 16

12-07-1877
02-09-1883
15-09-1892
02-07-1902

Nederlandsche Dierkundige Vereeniging Rotterdam 1876-03-14 nr. 32

01-06-1876
17-03-1885
18-05-1892

Scherpschuttersvereeniging Rotterdam Rotterdam 1884-01-28 nr. 16

27-02-1884

Symphonie-vereeniging "Mozart" Rotterdam 1900-11-16 nr. 51

05-12-1900

1892-12-25
Rotterdamsche sleepers- en voerliedenvereeniging Rotterdam 1900-12-04 nr. 25

20-12-1900

1900-02-11
Onderlinge Kolenwerkersvereeniging "Eendracht" Rotterdam 1901-03-08 nr. 25

26-03-1901

1900-07-05
De Politieagenten-vereeniging te Rotterdam Rotterdam 1901-12-14 nr. 56

09-01-1902

1901-05-01
Vereeniging "Werkinrichting voor hulpbehoevende Blinden" Rotterdam 1859-07-03 nr. 48

15-07-1859
22-11-1882
29-08-1888

Vereeniging tot instandhouding en verfraaiing van het plantsoen op het Koningin Emmaplein te Rotterdam Rotterdam 1901-12-30 nr. 128

14-01-1902

1901-09-27
Vereeniging van gemeente-ambtenaren in dienst der gemeente Rotterdam Rotterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-01-01
Roomsch-Katholieke Arbeiderskiesvereeniging Rotterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-10-11
Rotterdamsche tandheelkundige vereeniging Rotterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-07-29
Verbond van Rotterdamsche vereenigingen ter behartiging der belangen van het havenbedrijf Rotterdam 1901-12-21 nr. 7

11-01-1902

1901-04-01
Rotterdamsche Brandweervereeniging van brandspuit n°. 10, onder het motto: "Door vriendschap vooruitgang" Rotterdam 1901-01-02 nr. 11

15-01-1901
26/27-07-1903

1897-06-01
Winkeliers- en Handelsbelangen Rotterdam 1900-12-19 nr. 8

08-01-1901

Neutrale geheelonthoudersbond Rotterdam 1901-01-09 nr. 10

22-01-1901

1898-02-19
Vereeniging van Rotterdamsche expediteurs Rotterdam 1901-01-03 nr. 48

18-01-1901

1900-09-07
Kruisverbond "St. Bernardus" Rotterdam 1901-01-04 nr. 10

19-01-1901

1900-11-18
Vereeniging ter behartiging van de belangen der inleggers in de spaarkas van het Ontvang- en betaalkantoor te Rotterdam Rotterdam 1901-01-15 nr. 64

30-01-1901

1900-11-28
Nederlandsche vereeniging van oud-strijders der zee- en landmacht uit Nederlandsch-Indië "Het vaderland getrouw" Rotterdam 1901-01-16 nr. 23

02-02-1901

1900-08-05
Vereeniging van grondeigenaren der Willemsstraat Rotterdam 1892-04-30 nr. 48

14-06-1892

Afdeeling Rotterdam van Volksweerbaarheid Rotterdam 1901-03-01 nr. 56

20-03-1901

1900-06-23
Vereeniging van het personeel van de Rotterdamsche Melkinrichting, onder het motto: "Vooruitgang zij ons streven" Rotterdam 1901-02-20 nr. 54

07-03-1901

1899-09-04
Nederlandsche Duitsche Doggen-klub Rotterdam 1894-05-08 nr. 21

17/18-06-1894
13/14-12-1896
20-12-1899

1893-10-01
Koek-, banketbakkers-, chocolaad- en suikerwerkers-vereeniging "Onderling Belang" Rotterdam 1894-05-23 nr. 51

30-06-1894
28-07-1900
04/05-10-1903

1893-12-24
Vereeniging tot evangelisatie in de wijk M der Nederduitsche Hervormde gemeente te Rotterdam Rotterdam 1894-05-07 nr. 30

22-06-1894

1894-04-02
Vereeniging tot evangelisatie in wijk H der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam Rotterdam 1894-06-11 nr. 94

14-07-1894

1894-05-01
Nederlandsche Handelsreizigersvereeniging Rotterdam 1875-12-14 nr. 16

25-02-1876
03-09-1882
08-10-1882
09-11-1886
05-05-1892
18-02-1896
27/28-09-1903

1874-12-01
De Hoogduitsche Gereformeerde Gemeente Rotterdam 1863-11-08 nr. 20

27-11-1863
28-09-1892

Charitas Rotterdam 1893-03-27 nr. 25

25-04-1893

1888-09-01
Zeemansbond Rotterdam 1893-03-30 nr. 28

26-04-1893
02-12-1897

Inrichting voor ooglijders Rotterdam 1893-03-04 nr. 19

02/03/04-04-1893

Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond, afdeeling Rotterdam Rotterdam 1893-03-24 nr. 33

13-04-1893

Vereeniging van Christelijk Schoolonderwijs Rotterdam 1893-02-08 nr. 24

12/13-03-1893

Onderlinge Steun Rotterdam 1892-01-28 nr. 26

20-02-1892

1884-02-04
Vereeniging onder de zinspreuk "Een school met den Bijbel" te Feijenoord en Hillesluis (gemeente Rotterdam) Rotterdam 1892-01-14 nr. 30

29-01-1892

Groen van Prinsterer Rotterdam 1891-12-03 nr. 48

24/25-01-1892

Verein für Deutsche Evangelische Hafenmission (Vereeniging voor Duitsch-Evangelische Havenmissie) Rotterdam 1891-12-08 nr. 34

22-01-1892

Algemeene Rotterdamsche Vereeniging voor genees-, heel- en verloskundige hulp Rotterdam 1891-11-25 nr. 37

16-01-1892
22-07-1898
26/27-01-1902

Benvenuto Cellini Rotterdam 1862-10-19 nr. 23

01-11-1862

Rotterdamsche Schoolvereeniging Rotterdam 1892-02-26 nr. 28

18-03-1892

Vereeniging "Opleidingsschip voor de Handelsvaart te Rotterdam" Rotterdam 1890-12-20 nr. 43

26-02-1891

Schermvereeniging "Arena" Rotterdam 1886-08-26 nr. 33

24-10-1886

Rotterdamsch Sanatorium Rotterdam 1890-06-11 nr. 30

16-08-1890
30-03-1892
17-01-1896

Israëlitische Pieuse Vereeniging "Goed doel", onder de zinspreuk "Dowor touf" Rotterdam 1880-07-08 nr. 25

01-08-1880
18-08-1898

Vereeniging "Christelijk Armbezoek" Rotterdam 1863-12-31 nr. 68

06-02-1864

Christelijke meubelmakers- en aanverwante vakvereeniging "Helpt Elkander" Rotterdam 1903-07-20 nr. 57

18-08-1903

1903-04-28
Vriendschap en Steun Rotterdam 1903-07-27 nr. 72

20-08-1903

1903-05-17
Vereeniging tot bestrijding der tuberculose Rotterdam 1903-07-03 nr. 51

01-08-1903

1903-05-01
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 5 611 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.