Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 811 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Rotterdamsche Bootwerkersvereeniging "de Nederlandsche Vlag" Rotterdam 1890-02-05 nr. 21

15-04-1890
18-10-1893

Algemeene Rijnschippersbond Rotterdam 1898-08-08 nr. 49

28/29-08-1898
05-08-1899
24-07-1903

1898-03-06
Rotterdamsche Broodbakkersvereeniging Rotterdam 1898-08-13 nr. 59

30-08-1898

1898-02-10
De Rotterdamsche melkverkoopers-vereeniging Rotterdam 1898-08-04 nr. 49

23-08-1898

1898-04-01
Christelijke Jongelingsvereeniging Obadja Rotterdam 1878-10-01 nr. 50

15-10-1878
05/06-08-1894
12-11-1898

Vereeniging van Geaffecteerden der Rotterdamsche Brandweer onder de zinspreuk "Vriendschap zij ons Doel" Rotterdam 1889-06-29 nr. 25

15-09-1889
07/08-04-1895
31-08-1899

Algemeene Schippersbond Rotterdam 1898-07-30 nr. 65

18-08-1898

1898-03-24
Vereeniging van werktuigkundigen ter koopvaardij Rotterdam 1899-02-06 nr. 36

19/20-02-1899

1898-07-01
Ondersteuningsfonds der firma R. S. Stokvis en Zonen Rotterdam 1899-01-11 nr. 4

28-01-1899

1899-01-01
Rotterdamsche lood- en zinkwerkersvereeniging "Door eendracht verbonden" Rotterdam 1899-01-26 nr. 20

10-02-1899

1896-03-01
Postduivenvereeniging "Willems Vrienden" Rotterdam 1898-12-19 nr. 10

08/09-01-1899

1892-09-13
Broederschap van notarisklerken in Nederland Rotterdam 1898-12-27 nr. 31

15/16-01-1899
03-11-1900

1898-07-24
Vereeniging tot bevordering der belangen van de Nederlandsche Hervormde Kerk, afdeeling Rotterdam Rotterdam 1898-09-13 nr. 11

02/03-10-1898

1898-05-23
Vereeniging tot daarstelling van eene Algemeene Openbare Bibliotheek te Rotterdam en van een daaraan verbonden Leeskabinet Rotterdam 1859-05-01 nr. 52

11-05-1859
21-03-1889

Oranje-vereeniging "Koningin Wilhelmina" Rotterdam 1898-08-09 nr. 44

04/05-09-1898

1897-09-28
Zouaven-Broederschap Fideï et Virtuti Rotterdam 1870-01-20 nr. 11

25-03-1870
13-04-1871

Vereeniging van leeraren en leeraressen in de gymnastiek aan hoogere burgerscholen Rotterdam 1899-11-22 nr. 30

08-12-1899

1899-08-01
Vereeniging van klompenmakers, genaamd "Samenwerking" Rotterdam 1900-04-19 nr. 42

09-05-1900

1899-07-25
Schietvereeniging "Holland" Rotterdam 1900-04-12 nr. 5

28-04-1900

1900-01-01
Rotterdamsche Gymnastiek- en Schermvereeniging "Hercules" Rotterdam 1900-04-14 nr. 31

04-05-1900

1888-03-24
Zondagsschoolvereeniging "Bidt den Heere des Oogstes" Rotterdam 1900-05-10 nr. 37

23-05-1900

1897-08-26
Vereeniging voor Christelijk volksonderwijs Rotterdam 1898-10-04 nr. 41

20-10-1898

1898-07-14
Christelijk Gemengd Koor Rotterdam 1898-10-03 nr. 47

11-10-1898

1898-04-01
Vereeniging voor de Godsdienstoefening voor Jongelieden Rotterdam 1877-12-30 nr. 16

29-01-1878
21-08-1880

Rotterdamsche Gymnastiek- en Schermvereeniging Rotterdam 1883-04-17 nr. 58

15-06-1883
30-12-1886
14-03-1902

Rotterdamsche vereeniging van mineraalwaterfabrikanten en bierhandelaren Rotterdam 1902-05-31 nr. 42

22/23-06-1902

1902-01-01
Israëlietische Kindervoeding Rotterdam 1897-06-09 nr. 36

29-06-1897

1897-05-01
Vrijliedenvereeniging "Handel en scheepvaart" Rotterdam 1897-06-12 nr. 54

26-06-1897

1896-05-16
Vereeniging tot Evangelisatie in wijk P van de Nederduitsch Hervormde Gemeente Rotterdam 1897-05-04 nr. 13

16/17-05-1897

1897-03-25
Vereeniging van beëdigde meters en wegers genaamd "Broedertrouw" Rotterdam 1897-04-29 nr. 54

14-05-1897
02/03-07-1899

1896-01-01
Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Michel Spränger" Rotterdam 1897-04-23 nr. 37

12-05-1897

1892-05-22
Zeemansrust Rotterdam 1894-11-28 nr. 30

16-11-1894

1894-10-01
Rotterdamsch Fanfaregezelschap "Kunstliefde" Rotterdam 1897-04-13 nr. 20

04-05-1897
22-06-1898

1895-07-22
Vereeniging tot evangelisatie in wijk N der Nederduitsche Hervormde gemeente te Rotterdam Rotterdam 1894-10-11 nr. 28

06-11-1894

1894-07-01
Christelijke Jongelingsvereeniging Timotheus Rotterdam 1878-05-16 nr. 28

23-07-1878
15-01-1898

Stads-Evangelisatie "Jeruël" Rotterdam 1894-11-20 nr. 34

23/24-12-1894
29-05-1897
07-08-1897

1894-11-01
Afdeeling Rotterdam der Nederlandsche Zondagschoolvereeniging Rotterdam 1894-10-19 nr. 32

28-11-1894
28-08-1903

1894-07-01
Scherm- en Schietvereeniging onder den naam Rotterdam Rotterdam 1889-04-09 nr. 57

08-06-1889

Vereeniging tot bescherming van dieren Rotterdam 1865-11-25 nr. 50

15-12-1865

Werkliedenvereeniging "Helpt elkander" Rotterdam 1902-03-03 nr. 35

20-03-1902

1901-07-13
Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen voor Gereformeerd lager onderwijs in het Noordelijk deel van Rotterdam Rotterdam 1902-03-08 nr. 41

27-03-1902

1901-10-28
Vereeniging van patroons in het havenbedrijf te Rotterdam Rotterdam 1902-03-08 nr. 41

27-03-1902

1902-01-08
De Rotterdamsche Tooneelvereeniging "de Stadsvlag" Rotterdam 1902-02-21 nr. 30

06-03-1902

1897-02-27
Amateur-Fotografenvereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1902-02-15 nr. 14

01-03-1902

1901-12-01
Muziekvereeniging "Wagner" Rotterdam 1902-03-15 nr. 24

03-04-1902

1897-10-18
Toynbee-vereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1902-03-15 nr. 24

03-04-1902

1896-02-03
De Sociëteit "De Vereeniging" Rotterdam 1897-09-22 nr. 27

10/11-10-1897

1897-05-19
Rotterdamsche Musici Rotterdam 1897-10-04 nr. 22

23-10-1897

1895-10-01
De Eendracht Rotterdam 1887-05-27 nr. 33

29-07-1887

Rotterdamsche werklieden mannen-zangvereeniging "Nut en Genoegen" Rotterdam 1897-08-19 nr. 8

04-09-1897

1897-05-09
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 811 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.