Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 16 7 8 9 10 11 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
De Katholieke Leesvereeniging Rotterdam 1863-12-11 nr. 85

30-12-1863
28/29-01-1894

Vereeniging van Gymnastiek-Onderwijzers in Nederland Rotterdam 1866-05-17 nr. 55

10-06-1866
05-07-1885
11-07-1900

'Afdeeling Rotterdam' van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond Rotterdam 1877-10-26 nr. 3

11-01-1878
29-04-1890

Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Studio" Rotterdam 1902-10-22 nr. 25

07-11-1902

1900-04-01
Vereeniging tot bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid Rotterdam 1902-10-22 nr. 25

07-11-1902

1901-09-19
Rotterdamsche schermcollege "Wilhelmina" Rotterdam 1902-11-17 nr. 28

06-12-1902

1897-02-20
Genootschap tot bevordering van Katholiek onderwijs in de parochie van den Heiligen Lambertus Rotterdam 1899-07-27 nr. 61

15-08-1899

1899-07-01
Rotterdamsche barbiers- en kappersvereeniging, onder den naam van "Door eendracht verbetering" Rotterdam 1899-07-31 nr. 66

16-08-1899

1899-02-01
Israëlietische Mannenzangvereeniging "Koningin Wilhelmina" Rotterdam 1899-08-14 nr. 35

26-08-1899

1897-05-01
Vereeniging "Te Huis, Logement voor Vrouwen" Rotterdam 1883-01-31 nr. 14

08-03-1883

Tooneelvereeniging "Oefening baart kunst" Rotterdam 1900-09-10 nr. 21

22-09-1900

1898-10-19
Rotterdamsche vereeniging ter bevordering van kellnersbelangen, onder de zinspreuk "Wij broeders vereenigd, verleenen hulp in nood" Rotterdam 1900-07-25 nr. 51

19/20-08-1900

1899-07-29
Typografen Mannenkoor "Rotterdam" Rotterdam 1900-08-03 nr. 19

17-08-1900

1900-04-03
Het Noorden Rotterdam 1900-08-01 nr. 34

17-08-1900
15-10-1901
18-09-1902
07/08-12-1902

1900-03-22
Duitsche Mannenzangvereeniging "Harmonie" Rotterdam 1900-03-19 nr. 5

31-03-1900

1895-01-07
Toonkunstenaars-Vereeniging de Voorzorg Rotterdam 1882-01-06 nr. 15

22-03-1882

Rotterdamsche tooneelvereeniging "Neerlands Vlag" Rotterdam 1902-07-26 nr. 35

20-08-1902

1898-09-04
Eerste hulp bij ongelukken aan den Linker Maasoever Rotterdam 1900-02-08 nr. 34

25/26-02-1900
05-03-1903

1899-09-15
Arbeiders-muziekvereeniging "Excelsior (Steeds hoger)" Rotterdam 1902-08-05 nr. 39

23-08-1902

1901-09-12
Tooneelvereeniging "Thalia" Rotterdam 1902-08-18 nr. 53

09-09-1902

1900-02-02
Nederlandsche Oranje-Vereeniging Rotterdam 1874-03-19 nr. 15

20-04-1874
07-04-1882
16-01-1885

Rijnschippers-vereeniging Rotterdam 1897-02-12 nr. 27

05-03-1897

1897-01-07
Rotterdamsche werklieden-mannen-zangvereeniging 'Harmonie' Rotterdam 1897-02-12 nr. 29

05-03-1897

1896-05-10
Schoenmakersvereeniging "St. Crispijn" onder de zinspreuk "Eendracht maakt Macht" Rotterdam 1890-02-27 nr. 18

13-04-1890

Rotterdamsche Brandspuitvereeniging "Vriendenkring" (Spuit n°. 7) Rotterdam 1900-02-13 nr. 35

04/05-03-1900
13-05-1903

1894-09-09
Vereeniging Kunstvlijt Rotterdam 1896-12-18 nr. 5

01/02-01-1897

1896-01-01
Patroonsvereeniging Rotterdamsche Bouwkring "Algemeen Belang" Rotterdam 1897-02-04 nr. 36

20-02-1897
16/17-07-1899

1896-08-01
Vereeniging "Industrieschool voor meisjes" Rotterdam 1884-05-27 nr. 23

17-08-1884
28-07-1889
07-08-1903

Vereeniging van Christelijk lager en meer uitgebreid lager schoolonderwijs te Rotterdam Rotterdam 1901-04-09 nr. 51

26-04-1901

1901-02-23
Vereeniging van het personeel der Koninklijke Confederatie onder de zinspreuk: "Door eendracht vooruitgang" Rotterdam 1901-03-26 nr. 21

18-04-1901

1900-08-09
Godsdienst is ons streven Rotterdam 1878-06-22 nr. 35

13-09-1878

Door Onderlinge Vriendschap Voorzorg Rotterdam 1901-03-23 nr. 98

13-04-1901

1900-03-01
Rotterdamsche athletiek-vereeniging "Blauw-Zwart" Rotterdam 1901-03-22 nr. 34

12-04-1901

1900-12-01
Vereeniging voor de Wilhelmina-Hendrik-Stichting Rotterdam 1901-03-16 nr. 36

05/06-04-1901

1901-02-07
De Apostolische Gemeente Rotterdam 1901-03-15 nr. 40

04-04-1901

1900-10-15
Rotterdamsche Brandweervereeniging "De Redding" Rotterdam 1901-04-13 nr. 54

05/06-05-1901
01/02-01-1903

1898-08-28
Duitsche Evangelische gemeente Rotterdam 1893-12-13 nr. 30

03-02-1894

Fonds van hulpbetoon aan de manschappen van de vrijwillige brandweer te Rotterdam Rotterdam 1893-12-07 nr. 30

18-01-1894
30-08-1898

1870-01-25
Mannenzangvereeniging "Rotterdamsche Liedertafel" Rotterdam 1893-11-27 nr. 19

11-01-1894
29-09-1903

1874-04-05
Vereeniging "De Christelijke School aan den Zwaanhals" Rotterdam 1890-04-18 nr. 55

02-07-1890

Rotterdamsche scherm- en athletiek-college "Nederland en Oranje" Rotterdam 1894-01-12 nr. 20

01-03-1894

1889-11-28
Roeivereeniging "Nautilus" Rotterdam 1890-03-23 nr. 31

06-05-1890
03-06-1897

Kiesvereeniging "Burgerplicht" Rotterdam 1872-08-23 nr. 80

03-09-1872
31-10-1874

Rotterdamsche Kellnersvereeniging, onder de zinspreuk "Deez' onderlinge Vriendenband strekt tevens ook tot onderstand" Rotterdam 1891-04-08 nr. 19

14/15-06-1891
25-07-1896
01-10-1898

1891-01-01
Rotterdamsche Harddraverijvereeniging "Prins Hendrik der Nederlanden" Rotterdam 1901-06-21 nr. 56

06-07-1901

1901-03-15
Sociëteit "Jonker Frans" Rotterdam 1901-06-28 nr. 57

12-07-1901

1901-05-15
Vereeniging voor Christelijk onderwijs Rotterdam 1891-02-04 nr. 8

05/06-04-1891

Vereeniging voor "Christelijk volksonderwijs" Rotterdam 1891-03-17 nr. 34

30-05-1891
22-07-1899

Vereeniging ter bevordering der belangen van visiteerende ambtenaren Rotterdam 1893-09-07 nr. 27

08/09-10-1893

Rotterdamsche Kunstkring Rotterdam 1893-09-12 nr. 40

17-10-1893
16-01-1897
19-10-1898
31-08-1900

1893-01-01
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 16 7 8 9 10 11 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.