Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 17 8 9 10 11 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging voor lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Rotterdam 1893-09-27 nr. 18

25-10-1893

Scheepstimmerlieden-Vereeniging "Op hoop van Eendracht" Rotterdam 1873-05-09 nr. 17

27-08-1873
29-06-1895

Afdeeling Rotterdam en Omstreken van de Nationale Christen Geheel-Onthoudersvereeniging Rotterdam 1895-02-06 nr. 31

06-03-1895

1890-03-20
Oud-Katholieke Werkliedenvereeniging Rotterdam 1895-04-13 nr. 4

11-06-1895

1892-07-19
Maatschappij tot nut van den Javaan Rotterdam 1867-10-24 nr. 57

27-11-1867
30-11-1870
04-08-1876

District Rotterdam en Omstreken van de Vereeniging Eigen Hulp Rotterdam 1880-12-02 nr. 30

31-01-1881

Maçonniek Ondersteuningsfonds voor Weduwen en Weezen Rotterdam 1889-04-09 nr. 68

28-06-1889

Werkmansbond voor de leden van de Nederlandsche Hervormde Kerk Rotterdam 1896-07-16 nr. 38

02-09-1896
13-08-1903

1890-05-01
Rotterdamsche witwerkers-meubelmakersvereeniging "Vooruitgang is ons streven" Rotterdam 1899-06-01 nr. 45

14-06-1899

1898-12-04
Rotterdamsche broodbakkersgezellen-vereeniging onder het motto "Bijstand zij ons doel" Rotterdam 1899-06-14 nr. 32

30-06-1899
09-09-1902

1897-10-10
Rotterdamsche Mannenzangvereeniging, genaamd: Deutscher Männergesangverein "Rottedam" Rotterdam 1899-06-06 nr. 41

22-06-1899

1899-02-04
Pro Juventute Rotterdam 1899-06-16 nr. 63

30-06-1899
22-08-1902

1899-05-06
Vereeniging voor wijkverpleging te Rotterdam Rotterdam 1899-06-16 nr. 62

01-07-1899

1899-01-01
Het Anti-Dagbladzegel-verbond Rotterdam 1867-08-02 nr. 39

28-08-1867

Kleeding en schoeisel voor behoeftige schoolkinderen Rotterdam 1903-12-08 nr. 50

30-12-1903

1893-11-30
Nieuwe Rotterdamsche Schaakvereeniging Rotterdam 1903-11-28 nr. 49

22-12-1903

1894-09-13
Warmoeziersvereeniging: "De Rotterdamsche Groentenveiling" Rotterdam 1903-11-28 nr. 49

24-12-1903

1903-07-31
Vereeniging "Weldadigheidsfonds Tsedaka Beseiser" (Weldadigheid in het geheim) Rotterdam 1884-01-14 nr. 23

06-03-1884
30-08-1890

Rotterdamsche schermvereeniging "Lagardére" Rotterdam 1903-11-17 nr. 42

15-12-1903

1902-03-19
Oranje-vereeniging "Het Oosten" tot veredeling van volksvermaken te Rotterdam Rotterdam 1903-11-28 nr. 49

19-12-1903

1902-06-28
Rotterdamsche voetbal- en athletiekvereeniging "Sparta" Rotterdam 1903-12-17 nr. 42

17-12-1903

1888-04-01
Rijtuig- en wagenmakersvereeniging "Vooruitgang zij ons streven" Rotterdam 1903-11-10 nr. 33

09-12-1903

1902-09-26
Nieuwe Gustaaf Adolf-Vereeniging Rotterdam 1867-04-17 nr. 68

16-05-1867

Rotterdamsche Vijlenkappersvereeniging "Streven naar verbetering" Rotterdam 1903-09-07 nr. 51

03-10-1903

1902-07-04
Tooneelvereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1903-09-07 nr. 51

01-10-1903

1902-07-23
Vereeniging van leeraren in het boekhouden te Rotterdam Rotterdam 1903-09-19 nr. 7

16-10-1903

1903-09-04
Vereeniging van Glasfabrikanten in Nederland Rotterdam 1883-04-17 nr. 57

08-05-1883
21-01-1896

Rotterdamsche Smidsgezellen-Vereeniging St. Eloy Rotterdam 1871-07-11 nr. 22

01-08-1871
24-08-1886
12-01-1898

1869-09-11
Werkmansvereeniging tot behoud der Nederduitsch Hervormde Gemeente Rotterdam 1889-10-25 nr. 16

09/10-02-1890
12-10-1893

Zangvereeniging Gemengd Koor Rotterdam 1888-06-19 nr. 23

20-07-1888

Bond van werklieden in dienst der gemeente Rotterdam Rotterdam 1898-05-25 nr. 16

10-06-1898

1897-10-01
Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Amicitia" Rotterdam 1898-04-14 nr. 95

01/02-05-1898

1890-05-04
Rotterdamsche schietclub "De Scherpschutter" Rotterdam 1898-04-30 nr. 71

15/16-05-1898

1898-01-01
Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen voor Christelijk lager en meer uitgebreid lager onderwijs Rotterdam 1898-04-30 nr. 67

15/16-05-1898

1898-03-09
Metselaarsvereeniging "Onderling belang" Rotterdam 1898-05-18 nr. 47

03-06-1898

1897-02-17
De Loge Rotterdam 1878-01-31 nr. 6

23-02-1878

Delfshavensche Turnvereeniging Rotterdam 1887-02-06 nr. 4

17-04-1887

Nederlandsche Schildersbond Rotterdam 1881-11-14 nr. 34

19-02-1882
29-10-1887
03-10-1896
09-01-1902
27-01-1903

1880-01-31
Letterlievende Tooneelvereeniging "Excelsior" Rotterdam 1894-09-06 nr. 47

13-10-1894

1894-06-01
Schermvereeniging "Progressus" Rotterdam 1894-09-14 nr. 92

06-10-1894

1891-04-21
Nederlandsche Zendingsvereeniging Rotterdam 1860-09-03 nr. 21

12-09-1860
25-03-1890

Vereeniging voor den Goederenhandel te Rotterdam Rotterdam 1888-02-27 nr. 17

10-04-1888
01-11-1890

Het Vrije Woord Rotterdam 1882-06-13 nr. 68

08-10-1882

Vereeniging van Oud-Onderofficieren van Neerlands Land-Zeemacht en Koloniën, afdeeling Rotterdam en omstreken Rotterdam 1891-06-18 nr. 39

26-08-1891

1891-02-20
Rotterdamsche Lichterschippers-Vereeniging onder de zinspreuk Loon naar Werken Rotterdam 1866-06-29 nr. 55

24-08-1886

Nederlandsche Vereeniging tot beperking van Openbare Dronkenschap Rotterdam 1873-02-10 nr. 9

23-03-1873

Delfshavensche tooneelvereeniging "Wilhelmina" Rotterdam 1900-01-29 nr. 36

14-02-1900

1898-10-01
Rotterdamsche Artisten-vereeniging "Hulp in Nood" Rotterdam 1900-01-22 nr. 14

06-02-1900

1898-01-01
Onderlinge werkliedenvereeniging "De Broederhulp" Rotterdam 1900-02-10 nr. 10

24-02-1900

1893-01-01
St. Magdalena-Vereeniging tot redding van gevallen R.C. Vrouwen Rotterdam 1884-05-22 nr. 34

17-08-1884
20-03-1902

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 17 8 9 10 11 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.