Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 511 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Nederduitsch Hervormde Diaconessen-Inrichting Rotterdam 1892-03-18 nr. 24

08-04-1892

Vereeniging van oud-weeszonen "Vriendschap zij ons streven" Rotterdam 1894-03-19 nr. 25

17-04-1894

Handelsreizigersvereeniging "Eendracht" Rotterdam 1894-04-05 nr. 26

21-04-1894
15-09-1896
06-09-1900

1893-09-01
Rotterdamsche Vrouwenvereeniging onder de zinspreuk De Zorgvuldige Huisvrouw Rotterdam 1881-08-11 nr. 22

18-09-1881

Vereeniging van Leeraren en Leeraressen aan Inrichtingen voor Hooger, Middelbaar en Zeevaartkundig onderwijs Rotterdam 1901-08-05 nr. 54

17-08-1901

1901-03-29
Rotterdamsche Harddraverij-Vereeniging: "Koningin Wilhelmina der Nederlanden" Rotterdam 1901-08-05 nr. 51

17-08-1901

1901-06-06
Vereeniging tot verspreiding van bloemen en lectuur in het stedelijk ziekenhuis te Rotterdam Rotterdam 1901-08-05 nr. 50

17-08-1901

1897-06-01
Zangvereeniging "Christelijk Rotte's Mannenkoor" Rotterdam 1901-07-24 nr. 37

11/12-08-1901

1900-11-06
Vereeniging van Bijzondere Onderwijzers en Onderwijzeressen Rotterdam 1880-02-05 nr. 14

26-02-1880

Tooneelvereeniging "Eendracht" Rotterdam 1901-08-20 nr. 36

03-09-1901

1896-11-17
Bootwerkersvereeniging "Hulp door onderlinge samenwerking" Rotterdam 1901-09-04 nr. 37

19-09-1901

1898-01-30
Vereeniging van koffiehuishouders "Algemeen belang" Rotterdam 1901-09-14 nr. 50

28-09-1901

1901-01-07
Rotterdamsche Letterlievende vereeniging "Thalia" Rotterdam 1892-12-09 nr. 30

05-01-1893

1888-02-19
Vereeniging van Mannelijke lidmaten der Luthersche Kerk "Paulus" Rotterdam 1892-12-27 nr. 22

27-01-1893

Nederlandsche Vereeniging van postzegelhandelaars Rotterdam 1893-01-12 nr. 14

21-02-1893

Vereeniging van Kooplieden en Handelsbedienden genaamd "Het Handelsbediendenfonds" Rotterdam 1889-07-03 nr. 30

20-10-1889
06-10-1893
17-07-1895
22-09-1900

Rotterdamsche Muziekvereeniging Dunkler Rotterdam 1886-04-28 nr. 19

21-05-1886

Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende Ooglijders voor Zuid-Holland Rotterdam 1866-11-12 nr. 77

29-11-1866
01-12-1871
03-02-1893

Schildersvereeniging Schoonheid met de zinspreuk Recht en Trouw Rotterdam 1871-02-03 nr. 16

10-02-1871

Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der Koepokinenting Rotterdam 1872-11-05 nr. 28

15-12-1872
29-09-1875

Provinciale Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in Zuidholland Rotterdam 1876-12-07 nr. 9

06-02-1877
31-03-1882
20-01-1886
06/07-12-1903

Cor unum et anima una Rotterdam 1892-03-26 nr. 24

21-04-1892

Eerste Patroonsvereeniging "Rotterdamsche Bouwkring" Rotterdam 1903-06-02 nr. 68

21-07-1903

1893-12-08
Invoerrechten en Accijnzen Rotterdam 1903-06-13 nr. 48

19/20-07-1903

1903-01-29
Vereeniging van assistent-machinisten der gemeentelijke handelsinrichtingen, onder de zinspreuk: "Onderlinge Ontwikkeling" Rotterdam 1903-06-02 nr. 68

18-07-1903

1903-02-08
Gymnasten- en athletenvereeniging "Door oefening verbetering" Rotterdam 1903-05-30 nr. 65

23-06-1903

1900-06-16
Rotterdamsche Stalhoudersvereeniging Rotterdam 1903-05-30 nr. 65

24-06-1903

1903-01-27
Kleermakersvereeniging "Eendracht maakt macht" Rotterdam 1896-09-12 nr. 46

11/12-10-1896

1895-10-01
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van hospitalen in China ten dienste der medische zorg Rotterdam 1896-09-17 nr. 39

09-10-1896

1896-04-22
Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Hebt de waarheid en den vrede lief" Rotterdam 1896-09-03 nr. 43

01-10-1896

1894-08-19
Christelijke Werkmansbond van leden der Nederduitsche Hervormde Kerk Rotterdam 1896-09-02 nr. 24

01-10-1896

1896-02-01
Vereeniging van huiseigenaren "Onderling belang" aan den linker-Maasoever, gemeente Rotterdam Rotterdam 1896-09-07 nr. 26

06-10-1896

1896-08-01
Rotterdamsche Postduivenvereeniging "Columbia" Rotterdam 1902-02-15 nr. 14

28-02-1902

1901-09-19
Werkliedenvereeniging "Delfshaven", afdeeling van het Algemeen Nederlandsch werkliedenverbond Rotterdam 1903-04-20 nr. 58

12-05-1903

1902-12-03
Zangvereeniging "Aurora" Rotterdam 1903-04-20 nr. 58

10/11-05-1903

1900-11-21
Zuidhollandsche vereeniging van de afdeelingen van het Algemeen Nederlandsch werkliedenverbond Rotterdam 1903-04-20 nr. 58

10/11-05-1903

1902-03-16
Vrijzinnig-democratische kiesvereeniging Rotterdam 1903-04-20 nr. 58

10/11-05-1903

1902-11-05
De nationale organisatie van accountants Rotterdam 1903-03-13 nr. 7

19/20-04-1903

1902-11-15
De Roeiersvereeniging "Eendracht" Rotterdam 1903-03-09 nr. 2

12/13/14-04-1903

1895-05-01
Tooneelvereeniging Shakespeare Rotterdam 1886-05-25 nr. 62

23-06-1886

Koninlijke Vereeniging voor Nederlandsch-Indische Oud-Strijders onder de leus Je maintiendrai Rotterdam 1874-03-03 nr. 6

03-06-1874
20-06-1875
13-10-1882
30-03-1892
20-05-1896

Liedertafel Rotte's Mannenkoor Rotterdam 1873-10-13 nr. 30

01-11-1873
08-10-1903

"Excelsior", vereeniging van spiritualisten Rotterdam 1902-01-27 nr. 17

14-02-1902

1900-01-26
Geheelonthouders-muziekvereeniging "Amicitia" Rotterdam 1902-02-01 nr. 45

21-02-1902

1898-11-13
Nederlandsche Vereeniging van Spoorwegartsen Rotterdam 1877-01-09 nr. 23

14-06-1877
27-01-1881
07/08-03-1897
01-02-1899
02-12-1903

Rotterdamsche tandheelkundige Polikliniek Rotterdam 1898-07-04 nr. 45

22-07-1898

1898-05-01
Zondagsschool-vereeniging "Het penningske" Rotterdam 1898-07-05 nr. 71

15-07-1898

1898-02-08
Gymnastiekvereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1898-07-04 nr. 47

19-07-1898

1894-01-06
Bond van machinisten en stokers in Nederland Rotterdam 1898-06-15 nr. 41

03/04-07-1898

1898-02-13
Premieclub "De Volharding" van geaffecteerden en adspiranten van brandspuit no.14 Rotterdam 1898-06-15 nr. 42

30-06-1898

1896-07-28
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 511 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.