Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: 1 2 3 427 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Bond van smeden-patroons in Nederland Amsterdam 1903-12-08 nr. 50

31-12-1903

1903-07-15
Schuitenvoerders-patroonsvereeniging Amsterdam 1903-11-28 nr. 49

25/26/27/28-12-1903

1903-02-09
Israëlitische slagersvereeniging "Eensgezindheid" Amsterdam 1903-11-28 nr. 49

22-12-1903

1903-03-01
Vereeniging ter behartiging van de belangen van de houders van 4% obligatiën ten laste der Madoera Stoomtrammaatschappij Amsterdam 1903-11-28 nr. 49

22-12-1903

1903-10-27
"Zanglust" (Gemengd koor) Amsterdam 1903-11-28 nr. 49

22-12-1903

1898-11-06
Trein 8.28 H. IJ. S. M. Amsterdam 1903-11-28 nr. 49

19-12-1903

1903-10-01
Vereeniging van hotel-, restaurant-, koffiehuis- en sociëteit-geëmployeerden "Hulp door Voorzorg" Amsterdam 1903-11-21 nr. 82

04-12-1903

1890-05-02
Vereeniging tot bevordering van buurtbelangen aan de Noordzijde van het IJ, gemeente Amsterdam Amsterdam 1903-11-21 nr. 82

16-12-1903

1901-01-15
Oranje-Nassau Amsterdam 1903-11-17 nr. 42

16-12-1903

1899-02-23
Schietvereeniging "Nil Desperandum" Amsterdam 1903-11-17 nr. 42

11-12-1903

1903-03-17
Welkom Amsterdam 1903-11-17 nr. 42

11-12-1903

1903-06-10
Liedertafel "Amstels werkman" Amsterdam 1903-11-10 nr. 33

09-12-1903

1887-12-15
Onderlinge diamantbewerkersvereeniging "Ons Belang" Amsterdam 1903-11-10 nr. 33

10-12-1903

1901-02-01
Protestantsch-Christelijke bond voor ijzer-, metaalbewerkers en aanverwante vakken in Nederland Amsterdam 1903-11-10 nr. 33

09-12-1903

1901-05-16
Blauwe Societeit Amsterdam 1903-11-04 nr. 22

22/23-11-1903

1900-02-15
Liefdadigheid voor behoeftige kinderen Amsterdam 1903-11-04 nr. 22

02-12-1903

1901-01-01
Liefdewerk "De Catechismus" Amsterdam 1903-10-26 nr. 41

19-11-1903

1903-07-01
Bureau voor handelsinlichtingen (gesticht op het initiatief der Maatschappij van Nijverheid) Amsterdam 1903-10-26 nr. 41

18-11-1903

1903-02-02
Arbeidersbelang Amsterdam 1903-10-26 nr. 41

15/16-11-1903

1903-08-29
Algemeene Nederlandsche bond van kleermakers niet in dienst van het leger of van eene inrichting onder het Departement van Oorlog ressorteerende, die militaire uniformstukken voor het Rijk vervaardigen Amsterdam 1903-10-26 nr. 41

21-11-1903

1902-01-01
Nederlandsche Binnenschippersbond Amsterdam 1903-10-12 nr. 18

01/02-11-1903

1903-01-21
Afdeeling Amsterdam der Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden in Nederland en zijne koloniën Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

21-10-1903

1903-01-01
Vereeniging tot bescherming der rechten van belanghebbenden bij de stoomvaartmaatschappij "Zeeland" Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

23-10-1903

Metselaars-patroonsvereeniging "Eensgezindheid" Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

28-10-1903

1895-04-01
Katholieke kunstkring "De Violier" Amsterdam 1903-09-30 nr. 40

24-10-1903

1901-12-07
Muziekvereeniging "Muiderpoort en omstreken" Amsterdam 1903-09-19 nr. 7

15-10-1903

1900-09-30
Amsterdamsche Bestuurdersbond Amsterdam 1903-09-12 nr. 24

06-10-1903

1900-01-01
Boot- en tooneelvereeniging "Door vriendschap saamgebracht" Amsterdam 1903-09-07 nr. 51

01-10-1903

1901-02-07
Athletische club "de Bataaf" Amsterdam 1903-09-01 nr. 28

27/28-09-1903

1895-07-19
De Nederlandsche Opera Amsterdam 1903-08-22 nr. 52

11-09-1903

1903-06-01
Dilettantenclub "Het vaderland getrouw" Amsterdam 1903-08-22 nr. 52

23-09-1903

1901-09-01
Amsterdamsche Stenografenvereeniging Groote: "Steeds Sneller" Amsterdam 1903-08-17 nr. 39

12-09-1903

1902-03-05
Afdeeling Amsterdam van de Vereeniging "Gemeenschappelijk Grondbezit" Amsterdam 1903-08-11 nr. 38

28-08-1903

1901-10-25
Vereeniging van ambtenaren bij de gemeentelijke telephoon te Amsterdam Amsterdam 1903-08-11 nr. 38

28-08-1903

1903-02-28
Vereeniging van werklieden in dienst der Wester suiker-raffinaderij te Amsterdam Amsterdam 1903-08-11 nr. 38

28-08-1903

1903-03-29
Vereeniging van oud-leerlingen der Kweekschool voor machinisten te Amsterdam, afdeeling Nederland Amsterdam 1903-08-11 nr. 38

29-08-1903

1903-01-01
Neutrale vereeniging van administratief personeel in het haven- en dokbedrijf en den groothandel "Handelsbelangen" Amsterdam 1903-07-27 nr. 72

21-08-1903

1903-02-25
Nederlandsche Tuinbouw-handelsvereeniging Amsterdam 1903-07-20 nr. 57

16/17-08-1903

1903-02-18
Sportvereeniging "Zeeburg" Amsterdam 1903-07-13 nr. 50

12-08-1903

1903-05-01
Voor de jeugd Amsterdam 1903-07-13 nr. 50

12-08-1903

1903-01-01
Onderlinge Omslag Risico-vereeniging van de leden der Schilderspatroonsvereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1903-07-03 nr. 51

04-08-1903

1903-05-15
Amsterdamsche Turnbond Amsterdam 1903-06-30 nr. 68

23-07-1903

1903-02-21
Algemeene magazijn- en winkelbediendenbond in Nederland Amsterdam 1903-06-30 nr. 68

24-07-1903

1902-11-16
Muziekvereeniging "Beethoven" Amsterdam 1903-06-30 nr. 68

25-07-1903

1903-02-01
Nederlandsche Bond van mannelijke en vrouwelijke arbeiders in de kleeding-industrie en aanverwante vakken Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

19/20-07-1903

1901-02-23
Sociëteit "Hertog Hendrik" Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

19/20-07-1903

1900-09-27
Vereeniging van Woningopzichteressen Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

18-07-1903

1903-03-21
Vereeniging van aannemers van het slopen van gebouwen Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

19/20-07-1903

1903-04-01
Onderlinge Omslag Risico-vereeniging voor meubelmakers en behangers Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

22-07-1903

1903-03-30
Onderlinge omslag-risico-vereeniging van tramwegondernemingen Amsterdam 1903-06-10 nr. 25

10-07-1903

1903-01-28
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: 1 2 3 427 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.