Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: 1 2 3 411 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Gymnastiek- en Schermvereeniging "Sparta" Rotterdam 1886-04-11 nr. 1

21-05-1886

De Rotterdamsche IJsclub Rotterdam 1895-12-27 nr. 1

04-03-1896

1895-10-01
Onderlinge werkliedenvereeniging "De Broederhulp" Rotterdam 1900-02-10 nr. 10

24-02-1900

1893-01-01
Rotterdamsche Journalisten-vereeniging Rotterdam 1899-04-22 nr. 10

08-04-1899
25-09-1901

1898-01-10
Postduivenvereeniging "Willems Vrienden" Rotterdam 1898-12-19 nr. 10

08/09-01-1899

1892-09-13
Kruisverbond "St. Bernardus" Rotterdam 1901-01-04 nr. 10

19-01-1901

1900-11-18
Neutrale geheelonthoudersbond Rotterdam 1901-01-09 nr. 10

22-01-1901

1898-02-19
Vereeniging tot bevordering van Christelijke belangen Rotterdam 1899-09-29 nr. 10

10-10-1899

1899-05-17
Christelijke Bootwerkersvereeniging "Toenadering" Rotterdam 1901-05-28 nr. 100

13-06-1901

1901-01-23
Glasbond Rotterdam 1896-12-07 nr. 101

25/26/27/28-12-1896
18-07-1899

1896-11-09
Vereeniging tot bevordering van lager en meer uitgebreid lager onderwijs Rotterdam 1893-06-23 nr. 105

09-08-1893

Vereeniging van Handelaren in en Belanghebbenden bij den handel in Amerikaanschen reuzel, spek en aanverwante artikelen Rotterdam 1881-06-28 nr. 109

30-08-1881

Rotterdamsch Mannenkoor "Zang en Vriendschap" Rotterdam 1902-03-22 nr. 11

13/14-04-1902

1900-09-16
Rotterdamsche Stadsreinigersvereeniging Rotterdam 1899-03-22 nr. 11

09/10-04-1899

1897-01-08
Recht naar 't doel Rotterdam 1903-02-27 nr. 11

25-03-1903

1890-10-07
Vereeniging "Volharding" tot heffing van statiegeld voor ledig fust Rotterdam 1903-02-27 nr. 11

26-03-1903

1902-11-20
Zouaven-Broederschap Fideï et Virtuti Rotterdam 1870-01-20 nr. 11

25-03-1870
13-04-1871

Vereeniging tot bevordering der belangen van de Nederlandsche Hervormde Kerk, afdeeling Rotterdam Rotterdam 1898-09-13 nr. 11

02/03-10-1898

1898-05-23
Rotterdamsche Brandweervereeniging van brandspuit n°. 10, onder het motto: "Door vriendschap vooruitgang" Rotterdam 1901-01-02 nr. 11

15-01-1901
26/27-07-1903

1897-06-01
Rotterdamsche Brandweervereeniging "Vriendschap vereenigt ons" Rotterdam 1892-06-16 nr. 112

10/11-07-1892
06-08-1901

Rotterdamsche tooneelvereeniging "Wilhelmina" Rotterdam 1899-04-17 nr. 116

30-04/01-05-1899

1897-01-06
Vereeniging "Humanitas" Rotterdam 1870-01-28 nr. 12

14-04-1870

Nederlandsche Vereeniging ter behartiging der belangen van houders van vier percent eerste hypotheek obligatiën der Leavenworth Bridge Company Rotterdam 1899-02-24 nr. 12

15-03-1899

1899-02-01
Vereeniging voor Christelijk lager en meer uitgebreid lager onderwijs te Rotterdam Rotterdam 1903-01-10 nr. 12

28-01-1903

1902-11-27
Rotterdamsche tooneelclub "Willem van Zuylen" Rotterdam 1903-01-10 nr. 12

28-01-1903

1900-04-01
Vereeniging tot instandhouding en verfraaiing van het plantsoen op het Koningin Emmaplein te Rotterdam Rotterdam 1901-12-30 nr. 128

14-01-1902

1901-09-27
Gesellschaft Verein Rotterdam 1890-05-18 nr. 13

02-08-1890
29-09-1891

Vereeniging tot Evangelisatie in wijk P van de Nederduitsch Hervormde Gemeente Rotterdam 1897-05-04 nr. 13

16/17-05-1897

1897-03-25
Rotterdamsche Artisten-vereeniging "Hulp in Nood" Rotterdam 1900-01-22 nr. 14

06-02-1900

1898-01-01
Vereeniging "Te Huis, Logement voor Vrouwen" Rotterdam 1883-01-31 nr. 14

08-03-1883

Hoe schoon is het broeders vereenigd te zien Rotterdam 1898-03-02 nr. 14

20/21-03-1898
16-04-1903

1859-01-01
Amateur-Fotografenvereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1902-02-15 nr. 14

01-03-1902

1901-12-01
Rotterdamsche Postduivenvereeniging "Columbia" Rotterdam 1902-02-15 nr. 14

28-02-1902

1901-09-19
Nederlandsche Vereeniging van postzegelhandelaars Rotterdam 1893-01-12 nr. 14

21-02-1893

Vereeniging van Bijzondere Onderwijzers en Onderwijzeressen Rotterdam 1880-02-05 nr. 14

26-02-1880

Vereeniging "Montefiore" Rotterdam 1885-03-25 nr. 14

10-05-1885
30-01-1891

Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs te Feijenoord en Hillesluis Rotterdam 1897-03-09 nr. 14

24-03-1897

1896-12-06
Rotterdamsche Tuinbouwvereeniging Rotterdam 1899-04-22 nr. 15

07/08-05-1899
09-08-1902

1899-01-03
Nederlandsche Oranje-Vereeniging Rotterdam 1874-03-19 nr. 15

20-04-1874
07-04-1882
16-01-1885

Toonkunstenaars-Vereeniging de Voorzorg Rotterdam 1882-01-06 nr. 15

22-03-1882

De Rotterdamsche zangvereeniging "Kunstmin" Rotterdam 1902-09-27 nr. 15

10-10-1902

1899-05-07
Aanwervingsbureau voor Rotterdamsche reeders Rotterdam 1902-09-27 nr. 15

16-10-1902

1902-06-26
Bond van werklieden in dienst der gemeente Rotterdam Rotterdam 1898-05-25 nr. 16

10-06-1898

1897-10-01
Werkmansvereeniging tot behoud der Nederduitsch Hervormde Gemeente Rotterdam 1889-10-25 nr. 16

09/10-02-1890
12-10-1893

Comité van Graanhandelaren Rotterdam 1884-01-10 nr. 16

01-03-1884

Vereeniging voor de Godsdienstoefening voor Jongelieden Rotterdam 1877-12-30 nr. 16

29-01-1878
21-08-1880

Nederlandsche Handelsreizigersvereeniging Rotterdam 1875-12-14 nr. 16

25-02-1876
03-09-1882
08-10-1882
09-11-1886
05-05-1892
18-02-1896
27/28-09-1903

1874-12-01
Scherpschuttersvereeniging Rotterdam Rotterdam 1884-01-28 nr. 16

27-02-1884

Sociëteit "Harmonie" Rotterdam 1877-06-07 nr. 16

12-07-1877
02-09-1883
15-09-1892
02-07-1902

Schildersvereeniging Schoonheid met de zinspreuk Recht en Trouw Rotterdam 1871-02-03 nr. 16

10-02-1871

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: 1 2 3 411 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.