Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging van Roomsch Katholieke bijzondere onderwijzers in het Bisdom Haarlem Haarlem 1873-08-28 nr. 10

18-09-1873

Gemengde Zangvereeniging "Doopsgezind Zangkoor" Haarlem 1900-03-12 nr. 11

08/09-04-1900
25-11-1902

1894-10-09
Vereeniging "Vriendschap is ons doel" Haarlem 1881-12-01 nr. 11

25-02-1882

Haarlemsche Jongelingsvereeniging "Gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer Jongelingschap" Haarlem 1888-03-22 nr. 11

26-04-1888
19-10-1894

Schermvereeniging van het bataljon dienstdoende schutterij Haarlem 1894-04-12 nr. 11

22-05-1894

1893-12-27
Haarlemsche vleeschhouwersvereeniging Haarlem 1897-12-23 nr. 12

11-01-1898
12-11-1903

1897-07-07
Afdeeling Haarlem van den Nederlandschen Bakkersgezellenbond Haarlem 1903-01-10 nr. 12

29-01-1903

1896-05-03
Huurwaarborg-vereeniging Haarlem 1900-05-21 nr. 124

10/11-06-1900

1891-05-15
Vereeniging "tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te Haarlem" Haarlem 1868-09-18 nr. 13

27-09-1868

Vereeniging tot het houden van dekhengsten, genaamd: "IJpolders" Haarlem 1901-01-30 nr. 13

17/18-02-1901

1899-01-01
Friesch gezelschap "Gysbert Japicx" Haarlem 1901-06-05 nr. 13

21-06-1901

1897-12-22
Vereeniging van Industrieelen betreffende bouwkunde en aanverwante vakken, onder het motto: "Door eendracht sterk" Haarlem 1899-03-06 nr. 14

19/20-03-1899

1898-11-02
Vereeniging voor Ziekenverpleging Haarlem 1879-08-20 nr. 14

10-09-1879
20-11-1896

Hulpvereeniging "Haarlem en omstreken" voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Haarlem 1872-07-14 nr. 14

23-07-1872

Afdeeling Haarlem van den Nederlandschen Protestantenbond Haarlem 1897-05-04 nr. 14

20-05-1897

1896-10-31
Haarlemsche Gymnastiekvereeniging Haarlem 1880-08-08 nr. 14

03-10-1880

Neutrale vakvereeniging van tuinlieden en bloemisten "Aurora", afdeeling van den algemeenen tuinlieden- en bloemistenbond Haarlem 1902-09-27 nr. 15

16-10-1902

1900-05-15
Katholieken Kring "St. Bavo" Haarlem 1899-04-22 nr. 16

07/08-05-1899

1898-10-01
Voor en door het volk Haarlem 1900-03-14 nr. 16

29-03-1900

1900-01-01
"Afdeeling Haarlem" der Nederlandsche Zendingsvereeniging Haarlem 1874-05-27 nr. 17

30-07-1874

Haarlemsche stukadoors-patroonsvereeniging Haarlem 1903-10-12 nr. 18

30-10-1903

1902-04-14
Stucadoorsgezellenvereeniging "Door eigen kracht" Haarlem 1903-10-12 nr. 18

08/09-11-1903

1901-01-01
Schildersvereeniging "de Unie" Haarlem 1874-01-24 nr. 18

11-04-1874

"Afdeeling Haarlem en omstreken" van den Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik Haarlem 1881-02-09 nr. 19

09-03-1881
06-09-1881
25-10-1888

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel Haarlem 1885-02-12 nr. 19

25-03-1885
13-04-1898

Weerbaarheidsvereeniging "Bataaf" Haarlem 1903-03-09 nr. 2

08-04-1903

1902-08-25
Societeit "De Kroon" Haarlem 1871-10-04 nr. 20

13-10-1871
13-03-1878
14-09-1900

1871-10-01
Bond van bloembollenhandelaren Haarlem 1900-08-03 nr. 20

22-08-1900
19-04-1902

1900-02-05
Algemeene Vereeniging voor Bloembollen-Cultuur Haarlem 1880-02-24 nr. 20

18-03-1880
29-04-1885
22-04-1892
20/21-12-1896
15-01-1901

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van eene Christelijke Bewaarschool in de Oranjestraat Haarlem 1882-10-22 nr. 20

23-11-1882

Vereeniging "Bilderdijk" Haarlem 1885-11-24 nr. 20

22-01-1886

Gymnastiekvereeniging "Ripperda" Haarlem 1880-04-03 nr. 21

05-06-1880

Kerkgenootschap "Gemeente van Zevende-dags-Baptisten" Haarlem 1881-08-28 nr. 21

09-11-1881

Vereeniging "De Haarlemsche Kookschool" Haarlem 1890-08-01 nr. 21

16-10-1890

Vereeniging tot bevordering van Katholiek bijzonder onderwijs Haarlem 1870-01-24 nr. 21

20-02-1870
31-10-1899

Letterlievende Vereeniging "J.J. Cremer" Haarlem 1887-10-30 nr. 22

06-01-1888

Groen van Prinsterer, voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Haarlem 1892-04-12 nr. 23

02-06-1892
23-07-1898
02/03/04-04-1899
23-03-1900

1892-02-02
Cricketclub "Rood en Wit" Haarlem 1885-07-29 nr. 23

15-08-1885

Vereeniging voor fabriek-scholen Haarlem 1898-12-05 nr. 23

20-12-1898

1898-11-04
Gymnastiek- en Schermvereeniging "Bato" Haarlem 1886-04-01 nr. 23

16-05-1886

De Kerkelijke Kas Haarlem 1887-08-20 nr. 24

13-10-1887
24-04-1890

Haarlemsche Turnvereeniging "Olympia" Haarlem 1893-10-18 nr. 25

03-11-1893

Cricketclub "Excelsior" Haarlem 1888-07-27 nr. 25

10-10-1888

Anti-revolutionnaire kiesvereeniging "Nederland en Oranje" Haarlem 1893-07-11 nr. 25

19-08-1893

Anti-sociaal-democratische vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel onder de zinspreuk "Recht en Plicht" Haarlem 1896-02-08 nr. 25

18-03-1896

1894-12-16
Vereeniging tot uitbreiding der "Verzameling van kunst en oudheden op het Stedelijk museum te Haarlem" Haarlem 1875-05-31 nr. 25

06-07-1875

Schilders- en Behangersvereeniging "Hulp lenigt den Nood" Haarlem 1888-10-23 nr. 26

22-01-1889
25/26-07-1897

Gymnastiekvereeniging "Sparta" Haarlem 1879-09-11 nr. 26

15-10-1879
15-01-1884

Haarlemsche Bach-Vereeniging Haarlem 1883-11-22 nr. 26

31-01-1884
06-11-1885
10-05-1899

District "Haarlem en omstreken" van de vereeniging "Eigen Hulp" Haarlem 1878-04-04 nr. 26

17-06-1890
27-10-1893
08-12-1899

Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.