Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: 1 2 3 427 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
A. R. O. F. (Algemeen Reizigers-Ondersteuningsfonds) Amsterdam 1902-11-05 nr. 53

22-11-1902

1896-01-01
Aangenaam door uitspanning, nuttig door oefening, (bij verkorting genaamd A.D.U.I.N.D.O.) Amsterdam 1894-03-06 nr. 26

04-04-1894

Aannemers-Societeit "Eenheid" Amsterdam 1885-11-14 nr. 17

30-01-1886

Aannemers-sociëteit "Amsterdam" Amsterdam 1896-08-12 nr. 22

15-09-1896

1896-05-01
Aardappelenwerkersvereeniging "Ons belang" Amsterdam 1900-11-15 nr. 44

09/10-12-1900

1896-02-25
Afdeeling "Amsterdam" der Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" Amsterdam 1884-06-10 nr. 73

11-09-1884
20-10-1900
12-12-1900

Afdeeling Amsterdam der Nederlandsche Heide-Maatschappij Amsterdam 1888-12-22 nr. 22

22-02-1889

Afdeeling Amsterdam der vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

20-06-1902

1901-12-13
Afdeeling Amsterdam der Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden in Nederland en zijne koloniën Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

21-10-1903

1903-01-01
Afdeeling Amsterdam der "Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs" Amsterdam 1893-07-12 nr. 18

03/04-09-1893

Afdeeling Amsterdam van de Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Amsterdam 1890-05-31 nr. 25

27-07-1890
24-09-1903

Afdeeling Amsterdam van de vereeniging der bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid in Nederland Amsterdam 1898-02-21 nr. 37

04-03-1898

1859-12-09
Afdeeling Amsterdam van de Vereeniging "Gemeenschappelijk Grondbezit" Amsterdam 1903-08-11 nr. 38

28-08-1903

1901-10-25
Afdeeling "Amsterdam" van de vereeniging "Volksweerbaarheid" Amsterdam 1901-04-20 nr. 40

07-05-1901

1900-01-01
Afdeeling Amsterdam van de "Volksbond" Vereeniging tegen drankmisbruik Amsterdam 1883-11-04 nr. 22

19-01-1884
26/27-02-1893

Afdeeling Amsterdam van den Bond van Nederlandsche onderwijzers Amsterdam 1902-06-24 nr. 26

13/14-07-1902

1874-05-01
Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen bakkersgezellenbond Amsterdam 1899-09-04 nr. 73

19-09-1899
03-04-1901

1894-08-02
Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Protestantenbond Amsterdam 1896-06-19 nr. 26

11-08-1896

1896-03-06
Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Schutterij-kaderbond Amsterdam 1897-09-23 nr. 31

07-10-1897

1897-06-01
Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Werkgeversbond Amsterdam 1889-01-14 nr. 89

05-03-1889

Afdeeling Rotterdam van den volksbond, vereeniging tegen drankmisbruik Amsterdam 1900-10-24 nr. 29

11/12-11-1900

1900-05-19
Algemeen Belang, buurt ZZ Amsterdam 1894-03-06 nr. 24

10-04-1894

1893-11-21
Algemeen Nederlandsch Typografenbond Amsterdam 1867-04-30 nr. 70

05-06-1867
06-06-1884
18-07-1889
07-10-1892
20/21-12-1896

Algemeen Nederlandsch Werklieden-verbond Amsterdam 1873-06-06 nr. 2

21-08-1873
07-07-1876
02-09-1879
06-11-1885
11-02-1890
12-10-1901

Algemeene Amsterdamsche Voerliedenvereeniging "Door Eendracht Verbetering" Amsterdam 1902-06-30 nr. 31

19-07-1902

1900-01-20
Algemeene Harddraverijvereeniging Amsterdam 1895-11-25 nr. 30

01/02-01-1896

1895-01-04
Algemeene liefdadigheidsvereeniging "Juno" (kinderkleeding) Amsterdam 1891-06-03 nr. 24

28-07-1891
19-08-1896

1890-11-01
Algemeene magazijn- en winkelbediendenbond in Nederland Amsterdam 1903-06-30 nr. 68

24-07-1903

1902-11-16
Algemeene Melkslijtersbond Amsterdam 1892-04-29 nr. 31

08-06-1892
24-07-1897

Algemeene Meubelmakersbond Amsterdam 1893-10-20 nr. 20

19/20-11-1893

Algemeene Nederlandsche Boekbindersgezellenbond Amsterdam 1902-08-05 nr. 39

31-08-1902/01/02-09-1902

1901-12-08
Algemeene Nederlandsche bond van kleermakers niet in dienst van het leger of van eene inrichting onder het Departement van Oorlog ressorteerende, die militaire uniformstukken voor het Rijk vervaardigen Amsterdam 1903-10-26 nr. 41

21-11-1903

1902-01-01
Algemeene Nederlandsche Bond van mineraalwaterfabrikanten en bierhandelaren Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

10-01-1902

1901-05-01
Algemeene Nederlandsche Bond voor Musici Amsterdam 1896-02-04 nr. 24

24-04-1896

1895-11-08
Algemeene Nederlandsche diamantbewerkersbond Amsterdam 1896-09-03 nr. 42

11/12-10-1896
09-01-1900
07-10-1902

1895-01-01
Algemeene Nederlandsche Kleermakersbond Amsterdam 1897-06-16 nr. 51

01-07-1897

1896-03-16
Algemeene Nederlandsche Kuipersgezellenbond Amsterdam 1902-06-19 nr. 32

06/07-07-1902

1901-07-14
Algemeene Nederlandsche Schoen- en Laarzenmakers-Vereeniging: "Rechten na Plichten" Amsterdam 1876-10-21 nr. 36

27-01-1877
23-02-1881

Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond Amsterdam 1894-03-30 nr. 12

27-04-1894

Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" Amsterdam 1871-10-17 nr. 21

29/30-10-1871
09-08-1872
15-06-1884
26-11-1889
21/22-10-1900

Algemeene Olympiavereeniging Amsterdam 1884-01-02 nr. 13

10-02-1884

Algemeene Onderlinge Individueele Risico-vereeniging "Holland" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

03-06-1903

1903-01-12
Algemeene Onderlinge Omslag Risico-vereeniging "Nederland" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

30-05-1903

1903-01-12
Algemeene Vredebond Amsterdam 1870-10-04 nr. 11

09/10-10-1870
30-01-1873

Algemeene Winkeliersvereeniging Amsterdam 1900-08-22 nr. 31

16/17-09-1900

1900-03-01
Amateur-Fotografen-Vereeniging Amsterdam 1890-01-16 nr. 13

22-03-1890

Amicitia (Kinderkleeding en voeding voor alle gezindten) Amsterdam 1895-08-27 nr. 38

17-09-1895

1893-01-01
Amstelodamum, vereeniging tot bevordering der kennis van het heden en verleden van Amsterdam Amsterdam 1903-02-07 nr. 18

26-02-1903

1900-05-01
Amstels Bouwvereeniging Amsterdam 1899-03-15 nr. 45

30-03-1899

1898-08-16
Amstels Club "Fidelio" Amsterdam 1894-01-25 nr. 31

11/12-03-1894

1887-10-01
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: 1 2 3 427 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.