Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
"Afdeeling Haarlem" der Nederlandsche Zendingsvereeniging Haarlem 1874-05-27 nr. 17

30-07-1874

"Afdeeling Haarlem en omstreken" van den Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik Haarlem 1881-02-09 nr. 19

09-03-1881
06-09-1881
25-10-1888

Afdeeling Haarlem van den Nederlandschen Bakkersgezellenbond Haarlem 1903-01-10 nr. 12

29-01-1903

1896-05-03
Afdeeling Haarlem van den Nederlandschen Protestantenbond Haarlem 1897-05-04 nr. 14

20-05-1897

1896-10-31
Afdeeling Haarlem van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond Haarlem 1894-11-14 nr. 31

29-12-1894
04-09-1900

1886-09-22
Algemeene Nederlandsche Bloemistenwerkliedenbond Haarlem 1900-10-31 nr. 96

20-11-1900

1900-03-01
Algemeene Vereeniging voor Bloembollen-Cultuur Haarlem 1880-02-24 nr. 20

18-03-1880
29-04-1885
22-04-1892
20/21-12-1896
15-01-1901

Anti-revolutionnaire kiesvereeniging "Nederland en Oranje" Haarlem 1893-07-11 nr. 25

19-08-1893

Anti-sociaal-democratische vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel onder de zinspreuk "Recht en Plicht" Haarlem 1896-02-08 nr. 25

18-03-1896

1894-12-16
Bierbrouwersgezellenvereeniging Haarlem 1902-08-23 nr. 41

19-09-1902

1902-04-20
Bond van bloembollenhandelaren Haarlem 1900-08-03 nr. 20

22-08-1900
19-04-1902

1900-02-05
Christelijk Tehuis voor militairen Haarlem 1903-10-19 nr. 34

10-11-1903

1894-11-08
Christelijke avondnaaischool Haarlem 1899-01-24 nr. 58

09-02-1899

1898-11-05
Christelijke Muziekvereeniging "Kunst na arbeid', onderafdeeling van de Haarlemsche Jongelingsvereeniging: Pred. 12 vers 1a Haarlem 1898-08-19 nr. 70

03-09-1898

1898-07-07
Christelijke Nederlandsche Werkliedenvereeniging Haarlem 1899-05-10 nr. 62

25-05-1899
26-10-1899

1898-11-01
Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte Haarlem 1882-05-16 nr. 35

03-09-1882
12-08-1899

Cricketclub "Excelsior" Haarlem 1888-07-27 nr. 25

10-10-1888

Cricketclub "Rood en Wit" Haarlem 1885-07-29 nr. 23

15-08-1885

De Ambachtsschool Haarlem 1891-07-13 nr. 27

01-09-1891
02-09-1892

De Apostolische Kas Haarlem 1900-05-10 nr. 38

26-05-1900

1900-01-23
De Christelijke bewaarschool Haarlem 1903-04-27 nr. 97

26-05-1903

1903-01-05
De goede Verwachting Haarlem 1892-09-19 nr. 59

11-10-1892

1892-02-04
De Haarlemsche huishoud- en industrieschool Haarlem 1901-08-10 nr. 71

29-08-1901
05-12-1902

1901-06-14
De Haarlemsche Lawn-tennisclub Haarlem 1893-05-15 nr. 46

06-07-1893

De Kerkelijke Kas Haarlem 1887-08-20 nr. 24

13-10-1887
24-04-1890

De Nederlandsche Christelijke Geheel-Onthouders Bond Haarlem 1891-11-05 nr. 27

05-12-1891

De Nederlandsche Kolfbond Haarlem 1898-04-06 nr. 34

21-04-1898

1885-05-13
De Nederlandsche Schermbond Haarlem 1891-06-30 nr. 53

28-08-1891

1890-11-23
De Sint Rosa-vereeniging (R.K. kostelooze naaischool) Haarlem 1897-05-24 nr. 29

13/14-06-1897

1897-01-01
De vereeniging van hoofden van Roomsch-Katholieke bijzondere scholen in het bisdom van Haarlem Haarlem 1903-07-03 nr. 51

02/03-08-1903

1902-12-29
De Werkliedenvereeniging "Archimedes" Haarlem 1898-06-13 nr. 54

28-06-1898

1884-10-16
De Wilhelmina-naaischool Haarlem 1898-01-05 nr. 4

20-01-1898

1894-08-01
Diocesaan-vereeniging van Roomsch-Katholieke bijzondere onderwijzers in het bisdom Haarlem Haarlem 1897-10-13 nr. 42

30-10-1897

1893-07-29
District "Haarlem en omstreken" van de vereeniging "Eigen Hulp" Haarlem 1878-04-04 nr. 26

17-06-1890
27-10-1893
08-12-1899

Friesch gezelschap "Gysbert Japicx" Haarlem 1901-06-05 nr. 13

21-06-1901

1897-12-22
Gemengde Zangvereeniging "Doopsgezind Zangkoor" Haarlem 1900-03-12 nr. 11

08/09-04-1900
25-11-1902

1894-10-09
Gereformeerde Kiesvereeniging, onder de zinspreuk "Strijd voor het Geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is" Haarlem 1886-12-17 nr. 30

13-03-1887

Groen van Prinsterer, voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Haarlem 1892-04-12 nr. 23

02-06-1892
23-07-1898
02/03/04-04-1899
23-03-1900

1892-02-02
Gymnastiek- en Schermvereeniging "Bato" Haarlem 1886-04-01 nr. 23

16-05-1886

Gymnastiek- en schermvereeniging "Concordia" Haarlem 1894-10-19 nr. 29

29-11-1894

1886-04-01
Gymnastiek-Onderwijzersvereeniging "Noord-Holland" Haarlem 1886-06-08 nr. 9

14-07-1886

Gymnastiekvereeniging "Haarlem" Haarlem 1883-02-21 nr. 38

20-03-1883
06-11-1885

Gymnastiekvereeniging "Hollandia" Haarlem 1888-07-12 nr. 28

29-08-1888

Gymnastiekvereeniging "Kracht door Volharding" Haarlem 1883-05-29 nr. 68

11-07-1883
09-02-1886
04-03-1892

1883-05-01
Gymnastiekvereeniging "Ripperda" Haarlem 1880-04-03 nr. 21

05-06-1880

Gymnastiekvereeniging "Sparta" Haarlem 1879-09-11 nr. 26

15-10-1879
15-01-1884

Haarlemsch Arbeiders-secretariaat Haarlem 1902-05-31 nr. 42

20-06-1902

1901-02-15
Haarlemsch gemengd koor Haarlem 1901-11-05 nr. 95

20-11-1901

1888-10-30
Haarlemsche Amateur fotografen-club Haarlem 1891-03-13 nr. 29

30-04-1891

Haarlemsche Bach-Vereeniging Haarlem 1883-11-22 nr. 26

31-01-1884
06-11-1885
10-05-1899

Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.