Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Roomsch-Katholieke schoolvereeniging Haarlem 1903-08-06 nr. 95

26-08-1903

1903-07-01
Muziekvereeniging "Orpheus" Haarlem 1903-03-23 nr. 40

18-04-1903

1903-01-15
De Christelijke bewaarschool Haarlem 1903-04-27 nr. 97

26-05-1903

1903-01-05
De vereeniging van hoofden van Roomsch-Katholieke bijzondere scholen in het bisdom van Haarlem Haarlem 1903-07-03 nr. 51

02/03-08-1903

1902-12-29
Weerbaarheidsvereeniging "Bataaf" Haarlem 1903-03-09 nr. 2

08-04-1903

1902-08-25
Bierbrouwersgezellenvereeniging Haarlem 1902-08-23 nr. 41

19-09-1902

1902-04-20
Haarlemsche stukadoors-patroonsvereeniging Haarlem 1903-10-12 nr. 18

30-10-1903

1902-04-14
Haarlemsche Politie-vereeniging "Verbetering zij ons streven" Haarlem 1902-08-05 nr. 39

22-08-1902

1902-03-27
Vereeniging van fruit-, groenten- en aardappelenhandelaren, genaamd "de Hoop" Haarlem 1902-07-07 nr. 68

23-07-1902

1902-01-22
Officieren-sociëteit Haarlem 1902-10-13 nr. 37

31-10-1902

1902-01-15
Haarlemsche Toynbee-vereeniging Haarlem 1902-03-03 nr. 35

18-03-1902

1901-12-20
"Haerlem" tot bevordering der kennis van het heden en verleden van Haarlem en omstreken Haarlem 1902-05-31 nr. 42

18-06-1902

1901-11-02
Sportgebouw voor Haarlem en Omstreken Haarlem 1902-03-03 nr. 35

22-03-1902
18-11-1902

1901-09-22
De Haarlemsche huishoud- en industrieschool Haarlem 1901-08-10 nr. 71

29-08-1901
05-12-1902

1901-06-14
Muziekvereeniging van post- en telegraafbeambten "De Post-harmonie" voor Haarlem en omstreken Haarlem 1901-12-14 nr. 56

03-01-1902

1901-06-09
Haarlemsche koetsiersvereeniging Haarlem 1902-08-18 nr. 53

11-09-1902

1901-05-10
Nederlandsche vereeniging van oud-strijders der land- en zeemacht uit de tropische gewesten "Het vaderland getrouw" Haarlem 1901-08-22 nr. 80

05-09-1901

1901-04-17
Haarlemsche Vereeniging van stalhouders Haarlem 1901-07-24 nr. 38

10-08-1901

1901-03-18
Haarlemsch Arbeiders-secretariaat Haarlem 1902-05-31 nr. 42

20-06-1902

1901-02-15
Stucadoorsgezellenvereeniging "Door eigen kracht" Haarlem 1903-10-12 nr. 18

08/09-11-1903

1901-01-01
Haarlemsche Water-Polo-Club, onder de zinspreuk: "Heerlijk Verkwikt Gezonde Beweging" Haarlem 1901-03-12 nr. 33

05/06-04-1901

1900-06-15
Neutrale vakvereeniging van tuinlieden en bloemisten "Aurora", afdeeling van den algemeenen tuinlieden- en bloemistenbond Haarlem 1902-09-27 nr. 15

16-10-1902

1900-05-15
Haarlemsche bierhandelaren en mineraalwaterfabrikanten-vereeniging Haarlem 1900-08-04 nr. 52

29-08-1900

1900-05-01
Algemeene Nederlandsche Bloemistenwerkliedenbond Haarlem 1900-10-31 nr. 96

20-11-1900

1900-03-01
Bond van bloembollenhandelaren Haarlem 1900-08-03 nr. 20

22-08-1900
19-04-1902

1900-02-05
Vereeniging van schilderspatroons "Haarlem en omstreken", afdeeling van den Bond van Nederlandsche schilderspatroons Haarlem 1902-08-05 nr. 39

23-08-1902

1900-01-24
De Apostolische Kas Haarlem 1900-05-10 nr. 38

26-05-1900

1900-01-23
Voor en door het volk Haarlem 1900-03-14 nr. 16

29-03-1900

1900-01-01
Nederlandsche Algemeene Bond van Postduivenliefhebbers Haarlem 1900-04-12 nr. 7

29/30-04-1900

1899-10-22
Maatschappij tot verschaffing van goede en gezonde arbeiderswoningen te Haarlem en omliggende gemeenten Haarlem 1900-01-02 nr. 36

13-01-1900

1899-10-17
Vereeniging Koninginnedag Haarlem 1899-10-03 nr. 45

13-10-1899

1899-08-31
"Het Tehuis" voor vrouwen Haarlem 1899-04-04 nr. 29

18-04-1899

1899-03-01
Vereeniging tot het houden van dekhengsten, genaamd: "IJpolders" Haarlem 1901-01-30 nr. 13

17/18-02-1901

1899-01-01
Christelijke avondnaaischool Haarlem 1899-01-24 nr. 58

09-02-1899

1898-11-05
Vereeniging voor fabriek-scholen Haarlem 1898-12-05 nr. 23

20-12-1898

1898-11-04
Vereeniging van Industrieelen betreffende bouwkunde en aanverwante vakken, onder het motto: "Door eendracht sterk" Haarlem 1899-03-06 nr. 14

19/20-03-1899

1898-11-02
Christelijke Nederlandsche Werkliedenvereeniging Haarlem 1899-05-10 nr. 62

25-05-1899
26-10-1899

1898-11-01
Katholieken Kring "St. Bavo" Haarlem 1899-04-22 nr. 16

07/08-05-1899

1898-10-01
Christelijke Muziekvereeniging "Kunst na arbeid', onderafdeeling van de Haarlemsche Jongelingsvereeniging: Pred. 12 vers 1a Haarlem 1898-08-19 nr. 70

03-09-1898

1898-07-07
Vereeniging der Ziekenverpleegsters Franciscanessen van de Maria-stichting te Haarlem Haarlem 1898-05-11 nr. 37

22/23-05-1898

1898-04-23
Vereeniging tot het vieren van den Koninginnedag in het Westerkwartier Haarlem 1900-02-28 nr. 58

14-03-1900

1898-04-05
Muziekvereeniging "Muzicale Vriendenkring" Haarlem 1900-11-17 nr. 3

08-12-1900

1898-03-06
Friesch gezelschap "Gysbert Japicx" Haarlem 1901-06-05 nr. 13

21-06-1901

1897-12-22
Inrichting voor onderwijs 'Nassauschool' Haarlem 1897-12-17 nr. 50

30-12-1897

1897-08-01
Haarlemsche vleeschhouwersvereeniging Haarlem 1897-12-23 nr. 12

11-01-1898
12-11-1903

1897-07-07
De Sint Rosa-vereeniging (R.K. kostelooze naaischool) Haarlem 1897-05-24 nr. 29

13/14-06-1897

1897-01-01
Haarlemsche slagersgezellen-vereeniging "Ons belang" Haarlem 1897-06-19 nr. 35

04/05-07-1897

1897-01-01
Het mostaardzaad Haarlem 1897-05-21 nr. 56

13/14-06-1897

1896-11-01
Afdeeling Haarlem van den Nederlandschen Protestantenbond Haarlem 1897-05-04 nr. 14

20-05-1897

1896-10-31
Unie van Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland Haarlem 1897-12-18 nr. 40

09/10-01-1898
20-10-1898

1896-05-26
Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.