Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging "Christelijke Bewaarschool te Haarlem" Haarlem 1890-07-26 nr. 27

12/13-10-1890

Schilders- en Behangersvereeniging "Hulp lenigt den Nood" Haarlem 1888-10-23 nr. 26

22-01-1889
25/26-07-1897

Vereeniging van Gedoopte Christenen Haarlem 1891-06-02 nr. 44

08-08-1891

Vereeniging "tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te Haarlem" Haarlem 1868-09-18 nr. 13

27-09-1868

De Ambachtsschool Haarlem 1891-07-13 nr. 27

01-09-1891
02-09-1892

Gymnastiek-Onderwijzersvereeniging "Noord-Holland" Haarlem 1886-06-08 nr. 9

14-07-1886

Haarlemsche Amateur fotografen-club Haarlem 1891-03-13 nr. 29

30-04-1891

Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Afdeeling Haarlem Haarlem 1891-03-12 nr. 37

21-05-1891
04/05-10-1903

Haarlemsche Turnvereeniging "Olympia" Haarlem 1893-10-18 nr. 25

03-11-1893

Cricketclub "Excelsior" Haarlem 1888-07-27 nr. 25

10-10-1888

Vereeniging "De Christelijke Afgescheidene Gemeente" Haarlem 1864-02-09 nr. 79

02-03-1864

"Afdeeling Haarlem en omstreken" van den Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik Haarlem 1881-02-09 nr. 19

09-03-1881
06-09-1881
25-10-1888

Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte Haarlem 1882-05-16 nr. 35

03-09-1882
12-08-1899

Gymnastiekvereeniging "Ripperda" Haarlem 1880-04-03 nr. 21

05-06-1880

Algemeene Vereeniging voor Bloembollen-Cultuur Haarlem 1880-02-24 nr. 20

18-03-1880
29-04-1885
22-04-1892
20/21-12-1896
15-01-1901

Vereeniging "Haarlemsche Rijbaan" Haarlem 1886-06-26 nr. 28

07-08-1886

Cricketclub "Rood en Wit" Haarlem 1885-07-29 nr. 23

15-08-1885

Vereeniging eener Burgerbewaarschool Haarlem 1865-10-06 nr. 59

21-10-1865

De Haarlemsche Lawn-tennisclub Haarlem 1893-05-15 nr. 46

06-07-1893

Anti-revolutionnaire kiesvereeniging "Nederland en Oranje" Haarlem 1893-07-11 nr. 25

19-08-1893

Gymnastiekvereeniging "Sparta" Haarlem 1879-09-11 nr. 26

15-10-1879
15-01-1884

Vereeniging van Industrieëlen en Kooplieden betreffende Bouwkunde en aanverwante vakken Haarlem 1882-06-23 nr. 29

08-10-1882
03-03-1888
09/10-01-1898

Haarlemsche Handelsvereeniging Haarlem 1892-11-12 nr. 29

30-12-1892
13/14/15-05-1894
13/14-06-1897

Kerkgenootschap "Gemeente van Zevende-dags-Baptisten" Haarlem 1881-08-28 nr. 21

09-11-1881

Vereeniging tot verhooging van 's lands weerbaarheid "Voor Vaderland en Koning" Haarlem 1866-12-30 nr. 29

20/21-01-1867
28-06-1867
09-04-1896
01-12-1896

Haarlemsche Velocipède-Club Haarlem 1889-06-03 nr. 27

04-08-1889

Timmerlieden- en Modelmakersvereeniging "Eensgezindheid" Haarlem 1888-04-27 nr. 29

29-06-1888

Schietclub "Willem III" Haarlem 1884-05-17 nr. 36

17-08-1884

Gereformeerde Kiesvereeniging, onder de zinspreuk "Strijd voor het Geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is" Haarlem 1886-12-17 nr. 30

13-03-1887

Vereeniging voor Ziekenverpleging Haarlem 1879-08-20 nr. 14

10-09-1879
20-11-1896

Hulpvereeniging "Haarlem en omstreken" voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Haarlem 1872-07-14 nr. 14

23-07-1872

Vereeniging "tegen het mishandelen van dieren te Haarlem en omstreken" Haarlem 1889-11-19 nr. 32

13-02-1890

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van eene Christelijke Bewaarschool in de Oranjestraat Haarlem 1882-10-22 nr. 20

23-11-1882

"Afdeeling Haarlem" der Nederlandsche Zendingsvereeniging Haarlem 1874-05-27 nr. 17

30-07-1874

Schietvereeniging "Generaal Van Merlen" Haarlem 1892-08-16 nr. 65

02-09-1892
24-02-1893
26/27-02-1899

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel Haarlem 1885-02-12 nr. 19

25-03-1885
13-04-1898

De Nederlandsche Christelijke Geheel-Onthouders Bond Haarlem 1891-11-05 nr. 27

05-12-1891

Letterlievende Vereeniging "J.J. Cremer" Haarlem 1887-10-30 nr. 22

06-01-1888

Vereeniging "Vriendschap is ons doel" Haarlem 1881-12-01 nr. 11

25-02-1882

Vereeniging voor Evangelisatie en Onderwijs Haarlem 1866-11-15 nr. 65

01-12-1866

Vereeniging "De Haarlemsche Kookschool" Haarlem 1890-08-01 nr. 21

16-10-1890

Vereeniging tot bevordering van Katholiek bijzonder onderwijs Haarlem 1870-01-24 nr. 21

20-02-1870
31-10-1899

Vereeniging "Bilderdijk" Haarlem 1885-11-24 nr. 20

22-01-1886

Haarlemsche Bach-Vereeniging Haarlem 1883-11-22 nr. 26

31-01-1884
06-11-1885
10-05-1899

Haarlemsche Jongelingsvereeniging "Gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer Jongelingschap" Haarlem 1888-03-22 nr. 11

26-04-1888
19-10-1894

Gymnastiek- en Schermvereeniging "Bato" Haarlem 1886-04-01 nr. 23

16-05-1886

Schildersvereeniging "de Unie" Haarlem 1874-01-24 nr. 18

11-04-1874

District "Haarlem en omstreken" van de vereeniging "Eigen Hulp" Haarlem 1878-04-04 nr. 26

17-06-1890
27-10-1893
08-12-1899

Schietvereeniging "Vicit Vim Virtus" Haarlem 1887-04-12 nr. 7

29-06-1887

Vereeniging "Weldadigheid naar Vermogen" Haarlem 1889-11-14 nr. 28

13-02-1890

Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.