Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: 1 2 3 411 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging "Caritas" Rotterdam 1863-05-01 nr. 57

21-05-1863
23-06-1892

Vereeniging "Bijzondere School voor Meisjes" Rotterdam 1890-12-12 nr. 18

05-03-1891

Werklieden-Vrouwenvereeniging "De Onderlinge Hulp" Rotterdam 1890-11-01 nr. 69

13-01-1891

Rotterdamsche Tuinbouwvereeniging Rotterdam 1899-04-22 nr. 15

07/08-05-1899
09-08-1902

1899-01-03
Dames-comité voor Diaconessenarbeid in de Evangelisch-Luthersche gemeente te Rotterdam Rotterdam 1891-07-28 nr. 45

05-09-1891

1891-07-01
Rotterdamsche Broodbakkers-Vereeniging onder de zinspreuk "Bijstand zij ons doel" Rotterdam 1883-02-28 nr. 21

29-03-1883

Rotterdamsche tooneelvereeniging "Wilhelmina" Rotterdam 1899-04-17 nr. 116

30-04/01-05-1899

1897-01-06
St. Magdalena-Vereeniging tot redding van gevallen R.C. Vrouwen Rotterdam 1884-05-22 nr. 34

17-08-1884
20-03-1902

Onderlinge werkliedenvereeniging "De Broederhulp" Rotterdam 1900-02-10 nr. 10

24-02-1900

1893-01-01
Rotterdamsche Artisten-vereeniging "Hulp in Nood" Rotterdam 1900-01-22 nr. 14

06-02-1900

1898-01-01
Delfshavensche tooneelvereeniging "Wilhelmina" Rotterdam 1900-01-29 nr. 36

14-02-1900

1898-10-01
Nederlandsche Vereeniging tot beperking van Openbare Dronkenschap Rotterdam 1873-02-10 nr. 9

23-03-1873

Rotterdamsche Lichterschippers-Vereeniging onder de zinspreuk Loon naar Werken Rotterdam 1866-06-29 nr. 55

24-08-1886

Vereeniging van Oud-Onderofficieren van Neerlands Land-Zeemacht en Koloniën, afdeeling Rotterdam en omstreken Rotterdam 1891-06-18 nr. 39

26-08-1891

1891-02-20
Het Vrije Woord Rotterdam 1882-06-13 nr. 68

08-10-1882

Vereeniging voor den Goederenhandel te Rotterdam Rotterdam 1888-02-27 nr. 17

10-04-1888
01-11-1890

Nederlandsche Zendingsvereeniging Rotterdam 1860-09-03 nr. 21

12-09-1860
25-03-1890

Schermvereeniging "Progressus" Rotterdam 1894-09-14 nr. 92

06-10-1894

1891-04-21
Letterlievende Tooneelvereeniging "Excelsior" Rotterdam 1894-09-06 nr. 47

13-10-1894

1894-06-01
Nederlandsche Schildersbond Rotterdam 1881-11-14 nr. 34

19-02-1882
29-10-1887
03-10-1896
09-01-1902
27-01-1903

1880-01-31
Delfshavensche Turnvereeniging Rotterdam 1887-02-06 nr. 4

17-04-1887

De Loge Rotterdam 1878-01-31 nr. 6

23-02-1878

Metselaarsvereeniging "Onderling belang" Rotterdam 1898-05-18 nr. 47

03-06-1898

1897-02-17
Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen voor Christelijk lager en meer uitgebreid lager onderwijs Rotterdam 1898-04-30 nr. 67

15/16-05-1898

1898-03-09
Rotterdamsche schietclub "De Scherpschutter" Rotterdam 1898-04-30 nr. 71

15/16-05-1898

1898-01-01
Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Amicitia" Rotterdam 1898-04-14 nr. 95

01/02-05-1898

1890-05-04
Bond van werklieden in dienst der gemeente Rotterdam Rotterdam 1898-05-25 nr. 16

10-06-1898

1897-10-01
Zangvereeniging Gemengd Koor Rotterdam 1888-06-19 nr. 23

20-07-1888

Werkmansvereeniging tot behoud der Nederduitsch Hervormde Gemeente Rotterdam 1889-10-25 nr. 16

09/10-02-1890
12-10-1893

Rotterdamsche Smidsgezellen-Vereeniging St. Eloy Rotterdam 1871-07-11 nr. 22

01-08-1871
24-08-1886
12-01-1898

1869-09-11
Vereeniging van Glasfabrikanten in Nederland Rotterdam 1883-04-17 nr. 57

08-05-1883
21-01-1896

Vereeniging van leeraren in het boekhouden te Rotterdam Rotterdam 1903-09-19 nr. 7

16-10-1903

1903-09-04
Tooneelvereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1903-09-07 nr. 51

01-10-1903

1902-07-23
Rotterdamsche Vijlenkappersvereeniging "Streven naar verbetering" Rotterdam 1903-09-07 nr. 51

03-10-1903

1902-07-04
Nieuwe Gustaaf Adolf-Vereeniging Rotterdam 1867-04-17 nr. 68

16-05-1867

Rijtuig- en wagenmakersvereeniging "Vooruitgang zij ons streven" Rotterdam 1903-11-10 nr. 33

09-12-1903

1902-09-26
Rotterdamsche voetbal- en athletiekvereeniging "Sparta" Rotterdam 1903-12-17 nr. 42

17-12-1903

1888-04-01
Oranje-vereeniging "Het Oosten" tot veredeling van volksvermaken te Rotterdam Rotterdam 1903-11-28 nr. 49

19-12-1903

1902-06-28
Rotterdamsche schermvereeniging "Lagardére" Rotterdam 1903-11-17 nr. 42

15-12-1903

1902-03-19
Vereeniging "Weldadigheidsfonds Tsedaka Beseiser" (Weldadigheid in het geheim) Rotterdam 1884-01-14 nr. 23

06-03-1884
30-08-1890

Warmoeziersvereeniging: "De Rotterdamsche Groentenveiling" Rotterdam 1903-11-28 nr. 49

24-12-1903

1903-07-31
Nieuwe Rotterdamsche Schaakvereeniging Rotterdam 1903-11-28 nr. 49

22-12-1903

1894-09-13
Kleeding en schoeisel voor behoeftige schoolkinderen Rotterdam 1903-12-08 nr. 50

30-12-1903

1893-11-30
Het Anti-Dagbladzegel-verbond Rotterdam 1867-08-02 nr. 39

28-08-1867

Vereeniging voor wijkverpleging te Rotterdam Rotterdam 1899-06-16 nr. 62

01-07-1899

1899-01-01
Pro Juventute Rotterdam 1899-06-16 nr. 63

30-06-1899
22-08-1902

1899-05-06
Rotterdamsche Mannenzangvereeniging, genaamd: Deutscher Männergesangverein "Rottedam" Rotterdam 1899-06-06 nr. 41

22-06-1899

1899-02-04
Rotterdamsche broodbakkersgezellen-vereeniging onder het motto "Bijstand zij ons doel" Rotterdam 1899-06-14 nr. 32

30-06-1899
09-09-1902

1897-10-10
Rotterdamsche witwerkers-meubelmakersvereeniging "Vooruitgang is ons streven" Rotterdam 1899-06-01 nr. 45

14-06-1899

1898-12-04
Werkmansbond voor de leden van de Nederlandsche Hervormde Kerk Rotterdam 1896-07-16 nr. 38

02-09-1896
13-08-1903

1890-05-01
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: 1 2 3 411 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.