Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Katholieken Kring "St. Bavo" Haarlem 1899-04-22 nr. 16

07/08-05-1899

1898-10-01
Christelijke Nederlandsche Werkliedenvereeniging Haarlem 1899-05-10 nr. 62

25-05-1899
26-10-1899

1898-11-01
Societeit "De Kroon" Haarlem 1871-10-04 nr. 20

13-10-1871
13-03-1878
14-09-1900

1871-10-01
Vereeniging "Christelijke Bewaarschool te Haarlem" Haarlem 1890-07-26 nr. 27

12/13-10-1890

Schilders- en Behangersvereeniging "Hulp lenigt den Nood" Haarlem 1888-10-23 nr. 26

22-01-1889
25/26-07-1897

Maatschappij tot verschaffing van goede en gezonde arbeiderswoningen te Haarlem en omliggende gemeenten Haarlem 1900-01-02 nr. 36

13-01-1900

1899-10-17
Vereeniging van Gedoopte Christenen Haarlem 1891-06-02 nr. 44

08-08-1891

Vereeniging "tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te Haarlem" Haarlem 1868-09-18 nr. 13

27-09-1868

De Nederlandsche Schermbond Haarlem 1891-06-30 nr. 53

28-08-1891

1890-11-23
De Ambachtsschool Haarlem 1891-07-13 nr. 27

01-09-1891
02-09-1892

Groen van Prinsterer, voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Haarlem 1892-04-12 nr. 23

02-06-1892
23-07-1898
02/03/04-04-1899
23-03-1900

1892-02-02
Vereeniging der Ziekenverpleegsters Franciscanessen van de Maria-stichting te Haarlem Haarlem 1898-05-11 nr. 37

22/23-05-1898

1898-04-23
De Nederlandsche Kolfbond Haarlem 1898-04-06 nr. 34

21-04-1898

1885-05-13
Haarlemsche stukadoors-patroonsvereeniging Haarlem 1903-10-12 nr. 18

30-10-1903

1902-04-14
Gymnastiek-Onderwijzersvereeniging "Noord-Holland" Haarlem 1886-06-08 nr. 9

14-07-1886

Haarlemsche Amateur fotografen-club Haarlem 1891-03-13 nr. 29

30-04-1891

Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Afdeeling Haarlem Haarlem 1891-03-12 nr. 37

21-05-1891
04/05-10-1903

Haarlemsche Turnvereeniging "Olympia" Haarlem 1893-10-18 nr. 25

03-11-1893

Vereeniging ter behartiging van de belangen van het personeel, verbonden aan de naamloze vennootschap: Scheepswerf en Werktuigenfabriek 'Werf Conrad', voorheen Thomas Figee & Co. Haarlem 1894-01-25 nr. 32

07-03-1894

1894-01-01
Gemengde Zangvereeniging "Doopsgezind Zangkoor" Haarlem 1900-03-12 nr. 11

08/09-04-1900
25-11-1902

1894-10-09
Nederlandsche Roomsch-Katholieken Volksbond, afdeeling Haarlem Haarlem 1893-12-30 nr. 59

17-02-1894
02/03-11-1902

1888-09-29
Haarlemsche Water-Polo-Club, onder de zinspreuk: "Heerlijk Verkwikt Gezonde Beweging" Haarlem 1901-03-12 nr. 33

05/06-04-1901

1900-06-15
Vereeniging tot het vieren van den Koninginnedag in het Westerkwartier Haarlem 1900-02-28 nr. 58

14-03-1900

1898-04-05
Haarlemsche Politie-vereeniging "Verbetering zij ons streven" Haarlem 1902-08-05 nr. 39

22-08-1902

1902-03-27
Vereeniging van schilderspatroons "Haarlem en omstreken", afdeeling van den Bond van Nederlandsche schilderspatroons Haarlem 1902-08-05 nr. 39

23-08-1902

1900-01-24
Haarlemsche bierhandelaren en mineraalwaterfabrikanten-vereeniging Haarlem 1900-08-04 nr. 52

29-08-1900

1900-05-01
Bond van bloembollenhandelaren Haarlem 1900-08-03 nr. 20

22-08-1900
19-04-1902

1900-02-05
Voor en door het volk Haarlem 1900-03-14 nr. 16

29-03-1900

1900-01-01
Cricketclub "Excelsior" Haarlem 1888-07-27 nr. 25

10-10-1888

Officieren-sociëteit Haarlem 1902-10-13 nr. 37

31-10-1902

1902-01-15
Vereeniging "De Christelijke Afgescheidene Gemeente" Haarlem 1864-02-09 nr. 79

02-03-1864

"Afdeeling Haarlem en omstreken" van den Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik Haarlem 1881-02-09 nr. 19

09-03-1881
06-09-1881
25-10-1888

Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte Haarlem 1882-05-16 nr. 35

03-09-1882
12-08-1899

Roomsch-Katholieke schoolvereeniging Haarlem 1903-08-06 nr. 95

26-08-1903

1903-07-01
Gymnastiekvereeniging "Ripperda" Haarlem 1880-04-03 nr. 21

05-06-1880

Algemeene Vereeniging voor Bloembollen-Cultuur Haarlem 1880-02-24 nr. 20

18-03-1880
29-04-1885
22-04-1892
20/21-12-1896
15-01-1901

Christelijk Tehuis voor militairen Haarlem 1903-10-19 nr. 34

10-11-1903

1894-11-08
Stucadoorsgezellenvereeniging "Door eigen kracht" Haarlem 1903-10-12 nr. 18

08/09-11-1903

1901-01-01
Vereeniging van kantoor- en handelsbedienden voor Haarlem en omstreken Haarlem 1896-06-02 nr. 31

31-07-1896
12-02-1903

1895-12-01
Vereeniging "Haarlemsche Rijbaan" Haarlem 1886-06-26 nr. 28

07-08-1886

Cricketclub "Rood en Wit" Haarlem 1885-07-29 nr. 23

15-08-1885

Vereeniging eener Burgerbewaarschool Haarlem 1865-10-06 nr. 59

21-10-1865

De Haarlemsche Lawn-tennisclub Haarlem 1893-05-15 nr. 46

06-07-1893

Anti-revolutionnaire kiesvereeniging "Nederland en Oranje" Haarlem 1893-07-11 nr. 25

19-08-1893

Gymnastiekvereeniging "Sparta" Haarlem 1879-09-11 nr. 26

15-10-1879
15-01-1884

Muziekvereeniging "Harmonie" Haarlem 1897-11-22 nr. 47

10-12-1897

1895-10-09
Inrichting voor onderwijs 'Nassauschool' Haarlem 1897-12-17 nr. 50

30-12-1897

1897-08-01
Vereeniging tot verfraaiing van Haarlem en omliggende gemeenten en tot bevordering van het vreemdelingenverkeer Haarlem 1897-12-16 nr. 4

30-12-1897

1891-01-30
Vereeniging van Industrieëlen en Kooplieden betreffende Bouwkunde en aanverwante vakken Haarlem 1882-06-23 nr. 29

08-10-1882
03-03-1888
09/10-01-1898

De goede Verwachting Haarlem 1892-09-19 nr. 59

11-10-1892

1892-02-04
Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.